Betűméret: A A A

Küldetés – Alapítás

A Pető András Kar közösségének küldetése a mozgásukban – elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt – nehézséggel és kihívással szembesülő, bármely életkorú emberek életminőségének javítása a konduktív pedagógia által.

Karunk a hagyományok őrzése és az innovációk révén korszerű, gyakorlat orientált konduktorképzést folytat és felnőttképzési programokat valósít meg, az értékelvűség és a teljesség jegyében, hazai és nemzetközi színtéren.

Az Intézmény neve:
Semmelweis Egyetem – Pető András Kar

Összefoglaló rövidített neve:
PAK

Az intézmény székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
Telephelye: 1118 Budapest, Villányi út 67.
Működési területe: országos

Az Intézmény típusa:

Közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alapító okiratban meghatározott különböző közoktatási, valamint rehabilitációs és habilitációs alaptevékenységeit szervezeti és szakmai tekintetben önálló, de egymással együttműködő intézményegységek keretében látja el. Mint gyakorlóintézmény, részt vesz a konduktor tanítóképzés alap- és továbbképzési feladataiban.

Az intézmény működését meghatározzák:

  • az 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról,
  • a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről,
  • a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról,
  • az 1993. évi LXXX. tv. a felsőoktatásról,
  • a Gyakorló Közoktatási Intézmény Szervezeti és működési szabályzata,
  • a Pedagógiai program,
  • a Minőségirányítási program

A Kormány 1428/2014. (VII. 31.) Korm. határozata a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatok átvételével kapcsolatos egyes kérdésekről. 

A Kormány egyetért a nem állami főiskolaként működtetett Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által fenntartott köznevelési intézmény az MPANNI Gyakorló Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma, Előkészítő Szakiskolája és Egységes Konduktív Módszertani Intézete állami fenntartásba vételével, olyan formában, hogy az átalakuló köznevelési intézmény új szerkezetben a Pető András Főiskola fenntartásában, annak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. § (4) bekezdése szerinti gyakorló intézményeként mint a felsőoktatási intézmény szervezeti egysége, az egészségügyi ellátórendszer részeként járóbeteg-szakellátási tevékenységet is ellátó Pető András Főiskola részeként működjön tovább. 

Felelős: Emberi Erőforrások Minisztere

Jogelőd alapítása:

A Magyar Köztársaság Kormánya – az 1138/1995. (XII. 27.) számú határozatával – határozatlan időre hozta létre a Nemzetközi Pető András Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány Alapító Okiratának 3.) pontjában megfogalmazott céljai megvalósítása érdekében fenntartja, és anyagi támogatást nyújt az 1950-es évektől működő Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének (továbbiakban: Főiskola), mint államilag elismert felsőoktatási intézménynek.

A Főiskola a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 7. §. (12) bekezdésének felhatalmazása alapján tartja fenn és működteti a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Gyakorló Közoktatási Intézményét (továbbiakban: Intézmény).