Kedves Látogató!

Szakmai büszkeséggel tájékoztatjuk, hogy a Pető András Kar 2014. szeptember 1-vel megalapította Pedagógiai Intézetét. Az intézet működését hatályos jogszabályok határozzák meg, amelyek alapján komplex pedagógiai szakmai szolgáltatásokat kínál a különböző ágazatokban dolgozó konduktoroknak és intézményeiknek (oktatásügyben, egészségügyben, a szociális, civil szférában), a köznevelés szereplőinek. Szolgáltatásaink célja, hogy megkönnyítse és eredményesebbé tegye a konduktív nevelés és a társszakmák résztvevőinek nevelő-oktató tevékenységét, a társadalom befogadó szemléletének formálását.

A Pedagógiai Intézet megalakulásának előzményei

A Pető András Főiskola jogelődjében, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetben már több évtizedes múltra tekint vissza a szakmai szolgáltatás egyes részfeladatainak megvalósulása.

1986-ban megalakult a hálózatszervezési osztály, ahol 2 fő főállású munkatárs, 1 fő adminisztrátor és 13 fő szaktanácsadó kezdte meg a Petőn kívüli magyarországi konduktív pedagógiai hálózat kialakítását.

1991-től megalakult a Szakmai Szolgáltató Központ, melynek elsődleges feladata volt, hogy szolgáltatásainak megújításával segítse a kialakult rendszert.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás az alábbi területekre terjed ki:

  • pedagógiai értékelés,
  • szaktanácsadás, tantárgygondozás,
  • pedagógiai tájékoztatás,
  • tanügy-igazgatási szolgáltatás,
  • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
  • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
  • tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
  • lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése