Betűméret: A A A

Pedagógiai Intézet tevékenysége

Kedves Látogató!

Szakmai büszkeséggel tájékoztatjuk, hogy a Pető András Főiskola 2014. szeptember 1-vel megalapította Pedagógiai Intézetét. Az intézet működését hatályos jogszabályok határozzák meg, amelyek alapján komplex pedagógiai szakmai szolgáltatásokat kínál a különböző ágazatokban dolgozó konduktoroknak és intézményeiknek (oktatásügyben, egészségügyben, a szociális, civil szférában), a köznevelés szereplőinek. Szolgáltatásaink célja, hogy megkönnyítse és eredményesebbé tegye a konduktív nevelés és a társszakmák résztvevőinek nevelő-oktató tevékenységét, a társadalom befogadó szemléletének formálását.

A Pedagógiai Intézet megalakulásának előzményei

A Pető András Főiskola jogelődjében, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetben már több évtizedes múltra tekint vissza a szakmai szolgáltatás egyes részfeladatainak megvalósulása.

1986-ban megalakult a hálózatszervezési osztály, ahol 2 fő főállású munkatárs, 1 fő adminisztrátor és 13 fő szaktanácsadó kezdte meg a Petőn kívüli magyarországi konduktív pedagógiai hálózat kialakítását.

1991-től megalakult a Szakmai Szolgáltató Központ, melynek elsődleges feladata volt, hogy szolgáltatásainak megújításával segítse a kialakult rendszert.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás az alábbi területekre terjed ki:

  • pedagógiai értékelés,
  • szaktanácsadás, tantárgygondozás,
  • pedagógiai tájékoztatás,
  • tanügy-igazgatási szolgáltatás,
  • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
  • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
  • tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
  • lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A 2017. május 29-i Esélyegyenlőségi Nap anyagai:

Beszámoló az esélyegyenlőségi napról 2017 – letöltés

Az esélyegyenlőség jogszabályi háttere, előadó: Mátyásiné Kiss Ágnes PAFPI igazgató – letöltés

Sérültek foglalkoztatásának rendszere és lehetőségei hazánkban, előadó: Ungvári Mihályné elnök, Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete – letöltés

Az Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft bemutatkozása, előadó: Lőrincz István Gergely ügyvezető – letöltés

Információs akadálymentesítés – akadálymentes útvonaltervező program bemutatása, előadó: Dobai Tibor térinformatikus, Route 4U – letöltés

Esélyegyenlőség régen, egy úttörő életútban: Dr. Czeke Marianne pályája, előadó: Dr. Fabó Edit – letöltés

Munkáltatók érzékenyítése, előadó: Kóródi Edit – letöltés