Betűméret: A A A

Patobiokémia

ÁOK (2 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; AOVOVM414_1M)
FOK (2 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; FOSVOVM165_1M)

2016/2017. tanév II. félév

Leírás

Az egy féléves, ÁOK-n kötelezően, FOK-on szabadon választható tárgy képzése hetente egy alkalommal megtartott, 2 x 45 perces előadásokból áll. A félév végi aláíráshoz az előadások legalább 75%-án való részvétel (legfeljebb 3 hiányzás) szükséges.

A félév végén az előadásokon elhangzott anyagból írásbeli számonkérést tartunk, és ennek eredménye alapján adjuk a gyakorlati jegyet.

A tantárgy felelős előadója (és tanulmányi felelőse) Dr. Csala Miklós egyetemi docens.

A patobiokémia tantárgy bemutatása

Az orvosi hivatás magas színvonalú, hatékony ellátásához elengedhetetlenül fontos a betegségek molekuláris szintű okainak, illetve következményeinek alapos ismerete és megértése. Míg a biokémia, molekuláris és sejtbiológia tantárgy az egészséges sejt, szövet, illetve szervezet anyagcseréjét, alapvető sejtbiológiai működését, valamint ezek normális szabályozását foglalja magában, a patobiokémia tantárgy ugyanezeknek a folyamatoknak bizonyos humán kórképek hátterében lévő zavaraival foglalkozik. Különböző sejtalkotók és az extracelluláris mátrix jellemző működési zavarainak áttekintése mellett, a hallgatók olyan patológiás állapotok genetikai alapjaival és molekuláris mechanizmusaival ismerkedhetnek meg, mint az elhízás, a diabetes, a rosszindulatú daganatok, a neurodegeneratív betegségek, a véralvadás zavarai vagy az alkoholos májkárosodás. A patobiokémia – a klinikai tárgyakkal ellentétben – nem a kiválasztott betegségek tüneteinek, (differenciál)diagnosztikájának vagy terápiás lehetőségeinek, hanem mindezek korszerű, tudományos magyarázatának megtanulását teszi lehetővé. A kurzus tehát a kötelező alapozó tárgyaknál sokkal részletesebben mutatja be néhány kiemelten fontos betegség biokémiai és sejtbiológiai hátterét, de legalább ennyire fontos célja az orvoslás molekuláris szemléletének kialakítása, illetve erősítése a hallgatóságban.

A megújult tantárgy első kurzusa 2014-ben nagy sikert aratott a hallgatók körében. A félév végén folytatott, anonim véleményezés eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy az előadássorozatot a kurzuson résztvevők – a kötelező alaptantárgy elsajátítása szempontjából is – hasznosnak találták.

Cikk a tantárgyról

Előadások

Helyszín: EOK (Tűzoltó u. 37-47.) Békésy György előadóterem

Időtartam: 2 x 45 perc (hétfőnként 17:10-18:40)

DátumElőadás témájaElőadó
I. 30.Bevezetés a patobiokémiábaMandl
II. 6.A fruktóz-, a galaktóz- és a glikogén-anyagcsere zavaraiKardon
II. 13.ElhízásRónai
II. 20.Inzulinrezisztencia - metabolikus szindrómaCsala
II. 27.Diabetes mellitusCsala
III. 6.AteroszklerózisMüllner
III. 13.Primer trombofiliákKeszler
III. 20.HiperammonémiaCsala
III. 27.Amiloidózis és prion betegségekMészáros
IV. 3.A daganatképződés molekuláris háttereCsala
IV. 10.--- Tavaszi Szünet ----
IV. 17.--- Húsvét Hétfő ----
IV. 24.Aneurizmák és az extracelluláris mátrix betegségeiNémeth
V. 1.--- A munka ünnepe ----
V. 8.Dolgozatírás-

Számonkérés

A hallgatók a félév végén (a félév utolsó előadását követően) egy rövid dolgozat megírásával demonstrálják megszerzett tudásukat. A tízperces számonkérés során olyan kérdésekre kell írásban felelni, melyekre adandó (néhány szavas) válaszok a félév előadásain elhangzottak.

A dolgozat eredménye egyben az indexbe (és Neptunba) kerülő gyakorlati érdemjegy. A dolgozat nem javítható, megírására mindenki egy alkalmat kap.

Letöltés

Előadásábrák és kiegészítések a tananyaghoz innen tölthetők le.

A letöltésekhez szükséges jelszót a jogosultak személyesen a tárgy előadóitól tudhatják meg.