Betűméret: A A A

Orvosi biotechnológia MSc

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
H-1083 Budapest, Práter utca 50/a.

Molekuláris biológia tantárgy

Előadók: Dr. Mészáros Tamás, Dr. Csala Miklós

A kurzus leírása
A kurzus alapvető témái a genetikai információ tárolása, továbbadása, javítása és kifejeződése, illetve az ezekhez szükséges molekuláris mechanizmusok. Ezek kapcsán megtárgyalásra kerül a DNS replikációja, károsodásai és azok javítása; az RNS szintézise és érése; a fehérjék szintézise, érése és célba juttatása; valamint a génkifejeződés szabályozásának különböző módjai. A kurzus témakörébe tartozik még a sejtciklus és az apoptózis szabályozása, illetve a daganatképződés molekuláris háttere. Az előadások egy része betekintést nyújt a molekuláris biológiai kutatásba.

Félévközi számonkérés
A félév során három számonkérést tartunk.
Első két alkalommal (beszámolók) egy-egy kihúzott elméleti tételt kell szóban kifejteni. Harmadik alkalommal (projektmunka) a kijelölt témából rövid előadást kell tartani. Mindhárom számonkérésen 1-estől 5-ösig terjedő osztályzattal értékeljük a hallgató teljesítményét.
A számonkérést betegség miatt mulasztó (orvosi igazolással rendelkező) hallgatóknak egy héten belül biztosítunk pótlási lehetőséget.

Aláírás megszerzésének követelményei
A félév során három alkalomnál több hiányzás esetén nem adjuk meg az aláírást.

Vizsga
A félév szóbeli kollokviummal zárul.
A kollokviumon két tételcsoportból húznak egyet-egyet a hallgatók, így az osztályzat két részjegyből alakul ki. A részjegyeket előre megajánljuk, ha a szorgalmi időszakban tartott három számonkérés mindegyikének eredménye 3-as, 4-es vagy 5-ös volt. Ha tehát a projektmunka (kiselőadás) osztályzata legalább 3-as, akkor az első szóbeli beszámoló (2-esnél jobb) osztályzatát az első, a második szóbeli beszámoló (2-esnél jobb) osztályzatát pedig a második tételcsoportra kapott jegyként számítjuk be a vizsgán. A 3-asnál rosszabb beszámoló érdemjegyek nem adnak vizsgakedvezményt, és a megfelelő kérdéscsoportból a vizsgán kell felelni. A kiselőadás 3-asnál rosszabb érdemjegye esetén vizsgakedvezményt – a beszámolókon nyújtott teljesítménytől függetlenül – nem adunk, vagyis mindkét kérdéscsoportból felelni kell a vizsgán.

A vizsga anyaga
Az előadásokon elhangzottak,
Orvosi patobiokémia (Mandl J., Machovich R., szerk.)