Betűméret: A A A

Orvosi biotechnológia MSc

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar

Molekuláris biológia tantárgy
Előadók: Dr. Mészáros Tamás, Dr. Csala Miklós
2017/2018. tanév II. félév

Leírás


A kurzus tematikája
A kurzus alapvető témái a genetikai információ tárolása, továbbadása, javítása és kifejeződése, illetve az ezekhez szükséges molekuláris mechanizmusok. Ezek kapcsán megtárgyalásra kerül a DNS replikációja, károsodásai és azok javítása; az RNS szintézise és érése; a fehérjék szintézise, érése és célba juttatása; valamint a génkifejeződés szabályozásának különböző módjai. A kurzus témakörébe tartozik még a sejtciklus és az apoptózis szabályozása, illetve a daganatképződés molekuláris háttere. Az előadások egy része betekintést nyújt a molekuláris biológiai kutatásba.

Félévközi számonkérés
A félév során három számonkérést tartunk.
Első két alkalommal (beszámolók) egy-egy kihúzott elméleti tételt kell szóban kifejteni. Harmadik alkalommal (projektmunka) a kijelölt témából rövid előadást kell tartani. Mindhárom számonkérésen 1-estől 5-ösig terjedő osztályzattal értékeljük a hallgató teljesítményét.
A számonkérést betegség miatt mulasztó (orvosi igazolással rendelkező) hallgatóknak egy héten belül biztosítunk pótlási lehetőséget.

Aláírás megszerzésének követelményei
A félév során három alkalomnál több hiányzás esetén nem adjuk meg az aláírást.

Vizsga
A félév szóbeli kollokviummal zárul.
A kollokviumon két tételcsoportból húznak egyet-egyet a hallgatók, így az osztályzat két részjegyből alakul ki. A részjegyeket előre megajánljuk, ha a szorgalmi időszakban tartott három számonkérés mindegyikének eredménye 3-as, 4-es vagy 5-ös volt. Ha tehát a projektmunka (kiselőadás) osztályzata legalább 3-as, akkor az első szóbeli beszámoló (2-esnél jobb) osztályzatát az első, a második szóbeli beszámoló (2-esnél jobb) osztályzatát pedig a második tételcsoportra kapott jegyként számítjuk be a vizsgán. A 3-asnál rosszabb beszámoló érdemjegyek nem adnak vizsgakedvezményt, és a megfelelő kérdéscsoportból a vizsgán kell felelni. A kiselőadás 3-asnál rosszabb érdemjegye esetén vizsgakedvezményt – a beszámolókon nyújtott teljesítménytől függetlenül – nem adunk, vagyis mindkét kérdéscsoportból felelni kell a vizsgán.

A vizsga anyaga
Az előadásokon elhangzottak,
Orvosi patobiokémia (Mandl J., Machovich R., szerk.)

Előadások


Helyszín: ITK (1083 Bp., Práter utca 50/a.) 239-es tanterem (hétfőn) és 134-es gyakorlati terem (szerdán)
Időtartam: 2 x 45 perc (hétfőnként 9:15-11:00; szerdánként: 10:15-12:00)

 DátumIdőpontElőadás címeElőadó
1Február 12.9:15Öröklődésbiológiai alapfogalmakCsala
2Február 14.10:15A replikáció mechanizmusaCsala
3Február 19.9:15DNS-károsodás, mutáció, repairCsala
4Február 21.10:15Transzkripció és az RNS éréseCsala
5Február 26.9:15Az mRNS-szintű génexpresszió szabályozása ICsala
6Február 28.10:15Az mRNS-szintű génexpresszió szabályozása IICsala
7Március 5.9:15Transzláció mechanizmusaMészáros
8Március 7.10:15Poszttranszlációs módosításokMészáros
9Március 12.9:15Intracelluláris fehérjetranszportMészáros
10Március 14.10:15Transzláció szabályozásaMészáros
11Március 19.9:15I. SZÓBELI BESZÁMOLÓ
12Március 21.10:15A sejtciklus szabályozása ICsala
13Április 9.9:15A sejtciklus szabályozása IICsala
14Április 11.10:15ApoptózisCsala
15Április 16.9:15Daganatképződés molekuláris háttereCsala
16Április 18.10:15A vírusok molekuláris biológiája ICsala
17Április 23.9:15A vírusok molekuláris biológiája IICsala
18Április 25.10:15Fehérjelebontás (proteaszóma és autófágia)Mészáros
19Május 2.10:15Fehérje-előállítási módszerekMészáros
20Május 7.9:15Fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálataMészáros
21Május 9.10:15II. SZÓBELI BESZÁMOLÓ
22Május 14.9:15Hallgatói előadás és konzultáció
23Május 16.10:15Hallgatói előadás és konzultáció

1. Beszámoló


A 2016/2017-es tanév első beszámolójának tételei

 1. A DNS szerkezete prokariótában és eukariótában. Hisztonok, topoizoméria.
 2. A prokarióta DNS-replikációban résztvevő fehérjék.
 3. A replikáció iniciációja, és a replikációs villa.
 4. Az eukarióta DNS-replikáció sajátosságai. A telomeráz.
 5. A legfontosabb DNS-károsodások. DNS-hiba és mutáció.
 6. A „mismatch” keletkezése és kijavítása.
 7. A pirimidin- (timin-)dimerek javításának módjai.
 8. Az E. coli RNS-polimeráz szerkezete és működése.
 9. Transzkripció iniciációja és terminációja prokarióta sejtekben.
 10. Transzkripció iniciációja és terminációja eukarióta sejtekben.
 11. Az mRNS érése és az érett mRNS szerkezete.
 12. A transzlációban szerepet játszó RNS-ek szerkezete, funkciója.
 13. Az aminoacil-tRNS-ek keletkezésének mechanizmusa.
 14. A prokarióta és eukarióta riboszóma szerkezete, működése.
 15. A transzláció iniciációja prokariótákban és eukariótákban.
 16. A transzláció elongációs szakasza és terminálása.
 17. Poszttranszlációs módosulások és funkcionális következményei.
 18. Intracelluláris proteolízis, ubikvitináció, proteaszóma.
 19. Eukarióta sejtorganellumok és a magi fehérjetranszport.
 20. Fehérjetranszport a mitokondriumba és az ER-be.
 21. Vezikuláris fehérjetranszport.
 22. A transzláció szabályozásának lehetséges mechanizmusai.

2. Beszámoló


A 2016/2017-es tanév első beszámolójának tételei

 1. Fehérjetermelés prokarióta organizmusokkal.
 2. Az eukarióta és in vitro fehérjetermelő rendszerek jellegzetességei.
 3. A transzkripció szabályozása prokariótákban.
 4. A transzkripció szabályozása eukariótákban.
 5. Intracelluláris (magi) receptorok.
 6. Az eukarióta génexpresszió befolyásolásának (a transzkripció szabályozásán kívüli) ismert mechanizmusai.
 7. Az eukarióta sejt osztódási ciklusa – fázisai és ellenőrzési pontjai.
 8. Ciklinek, ciklinfüggő kinázok és inhibitoraik.
 9. A sejtciklus szabályozása: a G1 és S fázisokban.
 10. A sejtciklus szabályozása: a G2 és M fázisokban.
 11. DNS-hibák és a replikáció befejezésének ellenőrzése a sejtciklus során.
 12. Az apoptoszóma, a DISC és a PIDD-oszóma szerkezete és működése.
 13. A Bcl-2 fehérjék típusai és szerepük a különböző eredetű apoptózis útvonalakban.
 14. A kaszpázok tulajdonságai, és szerepük az apoptózis szabályozásában.
 15. A „túlélési jel” összetevői és kapcsolata az apoptózis szabályozó fehérjéivel.
 16. Az endoplazmás retikulum stressz és az UPR.
 17. A p53 fehérje szintjének és aktivitásának szabályozása
 18. A p53 fehérje hatása a sejtciklusra és az apoptózisra.
 19. Tumorszupresszor gének fogalma, az általuk kódolt fehérjék funkciói példákkal.
 20. A daganatsejt kialakulásához vezető genetikai módosulások.
 21. Az állati vírusok csoportosítása replikációs mechanizmusuk szerint. Kettős szálú RNS hatása az eukarióta sejtben.
 22. A retrovírusok replikációja. Akut transzformáló retrovírusok.
 23. Élesztő két-hibrid rendszer.
 24. Fluoreszcencián alapuló fehérje-fehérje kölcsönhatásvizsgálatok.

Letöltés


Előadásábrák a tananyaghoz innen tölthetők le.
A letöltésekhez szükséges jelszót minden jogosult személyesen az előadóktól tudhatja meg.