Betűméret: A A A

Bevezetés a tudományos diákköri munkába

 1. hét: Bevezetés a tudományos diákköri munkába. Múlt és jelen. Az információ feldolgozás menete és buktatói. –

Dr. Szijártó Attila egyetemi docens

I.sz. Sebészeti Klinika

egyetemi docens, igazgató helyettes

 

 1. hét: Kutatások tervezése, alap és elméleti kutatások a XXI században. Főbb irányvonalak.

 

Prof. Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár

Élettani Intézet

egyetemi tanár, MTA doktora

 

 1. hét: Állatkísérletekkel kapcsolatos ismertek –

Dr. Szabó Györgyi egyetemi adjunktus

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

egyetemi adjunktus, intézetvezető helyettes

 

 1. hét: Klinikai kutatások, evidenciák. Transzlációs kutatások. –

Dr. Párniczky Andrea MD, PhD

Pécsi Tudományegyetem, Transzlációs Medicina Intézet

 

 1. hét: Kutatások bioetikai kérdései. –

Prof. Dr. Kovács József egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

egyetemi tanár, igazgató

 

 1. hét: Biostatisztikai bevezető:

Prof. Dr. Prohászka Zoltán egyetemi tanár

III. Sz. Belgyógyászati Klinika

 

 

 1. hét: Biostatisztika a napi gyakorlatban

Dr. Pósfai Balázs

Magyar Tudományos Akadémia, Kísértleti orvostudományi Intézet

 

 1. hét: Biostatisztika haladóknak –

Dr. Kökény Gábor egyetemi docens

Kórélettani Intézet

egyetem docens, PhD

 

 1. hét: Adatbázisok kezelése, big data jelentősége. –

Dr. Szócska Miklós egyetemi docens

Egészségügyi Menedzserképző Központ –

igazgató, egyetemi docens,

 

 

 1. hét: Irodalomkutatás –

Szulka Péter

SE Egyetemi Könyvtár

igazgató

 

 

 1. hét: Rektori pályázatok, szakdolgozatok, publikációk, tudományos művek készítése –

Dr. Fülöp András

I.sz. Sebészeti Klinika

szakorvos jelölt, PhD

 

 

12-13. hét: Előadói készségek, technikák –

Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó

Alkalmazott pszichológiai Tanszék

 

 

 1. hét: Kurzus zárása, összefoglaló, tesztírás –

Dr. Szijártó Attila egyetemi docens

I.sz. Sebészeti Klinika

egyetemi docens, igazgató helyettes