A Semmelweis Egyetem jelenlegi hallgatói összlétszáma 10 481 fő, minősített oktatóinak száma 741 fő. Jelenleg a 7 mesterszak (Msc) és 3 osztatlan képzésű szak (mely három nyelven folyik: magyar, angol, német) mellett 10 alapképzésű (Bsc) szakon tanulhatnak a hallgatók. Szakirányú továbbképzés keretében 9 olyan képzés közül választhatnak leendő hallgatóink, amellyel sikerrel tudnak elhelyezkedni végzésük után. 

Az Oktatásigazgatási Hivatal (továbbiakban: OIH) mint a rektor irányítása és az általános és oktatási rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett működő integrált, központi szervezeti egység az Egyetem működésében összetett szerepet vállal, hiszen intézményen belüli és kívüli kommunikációt és igazgatást is végez egyaránt. Ellátja az Egyetem azon alapvető oktatásszervezési feladataival összefüggő tevékenységeket, amelyek össz-egyetemi szervezést vagy koordinációt igényelnek.

Az Oktatási Csoport működését felügyeli, koordinálja, így különösen az Oktatási Csoport:

 • ellátja az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyam (biológia, kémia) szervezésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a hatáskörébe utalt Bursa Hungarica, valamint a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat,
 • a Neptun Csoporttal együttműködve összeállítja a felsőoktatásért felelős minisztérium által kért statisztikákat (OSAP) valamint az Oktatási Hivatal által kért jelentéseket, (FIR jelentések),
 • nyilvántartja az Egyetem oktatási feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett engedélyeket és határozatokat, közreműködik a hatósági eljárásokban és folyamatosan kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal, valamint a meglévő képzésekben bekövetkező esetleges módosítások, illetve az új képzések nyilvántartásba vétele kapcsán együttműködik a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal,
 • ellátja az oktatással és a tanulmányi igazgatással kapcsolatos egyetemi szabályzatok időszerű – a változó jogszabályi környezetnek megfelelő – felülvizsgálatát, a hallgatók tanulmányi, jogorvoslati ügyeiben való döntések előkészítését, valamint közreműködik az Egyetemi Felülbírálati Bizottság munkájában, döntéshozatalában,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben (hallgatói, oktatói) megkeresésre jogi tanácsadást nyújt, állást foglal,
 • vizsgálja a felsőoktatásban részt vevő hallgatók költségtérítési/önköltségi, kollégiumi, szociális tárgyú kérelmeinek jogi megfelelőségét,
 • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát megszervezi és lebonyolítja,
 • koordinálja a központi felvételi eljárásokat.

A Neptun Csoport működését felügyeli és koordinálja, így különösen a Neptun Csoport:

 • felelős a hallgatói információs rendszer adminisztrátori teendőinek ellátásáért,
 • felelős a rendszer egyetemi szintű, szakszerű használatáért,
 • felelős a hallgatói információs rendszerben az órarendek összeállításáért,
 • közvetlen kapcsolatot ápol a rendszer informatikai műszaki infrastruktúrájáért és működéséért felelős Informatikai Igazgatósággal, valamint a működtetésben érintett szervezeti egységek felelőseivel.

 Az OIH ezen feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében célul tűzi ki, hogy a Karok igazgatási folyamatai, eljárásai megfeleljenek a vonatkozó egyetemi és jogszabályi rendelkezések előírásainak. Célja, hogy ezen szervezeti egységek egy egységes metódust kövessenek, így megteremtődik egy szorosabb szakmai felügyelet az egységek felett, mely felügyelet háttérintézményeként az OIH szolgál.

A hatékony információáramlás és ügyintézés kiemelkedő jelentőséggel bír a felvételi eljárások időszakában, hiszen az Oktatási Hivatallal közös együttműködésben zajlik a ponthatár megállapítás, majd az esetlegesen felmerülő jogorvoslati problémák ügyintézése.