Betűméret: A A A

Magunkról

A Semmelweis Egyetem jelenlegi hallgatói összlétszáma 12 920 fő, minősített oktatóinak száma 655 fő. Jelenleg a 14 mesterszak (Msc) és 9 osztatlan képzésű szak mellett 18 alapképzésű (Bsc) szakon tanulhatnak a hallgatók. Szakirányú továbbképzés keretében 19 olyan képzés közül választhatnak leendő hallgatóink, amelyekkel sikerrel tudnak elhelyezkedni végzésük után. Felsőfokú szakképzés és Felnőttképzés keretében folytatott szakképzés keretében 35 , az Országos Képzési Jegyzékben is szereplő szakon folyik oktatás.

Az Oktatásigazgatási Hivatal (továbbiakban: OIH) mint a rektor irányítása és az általános és oktatási rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett működő integrált, központi szervezeti egység az Egyetem működésében összetett szerepet vállal, hiszen intézményen belüli és kívüli kommunikációt és igazgatást is végez egyaránt. Ellátja az Egyetem azon alapvető oktatásszervezési feladataival összefüggő tevékenységeket, amelyek össz-egyetemi szervezést vagy koordinációt igényelnek.

Az oktatási csoport működését felügyeli, koordinálja, így különösen az oktatási csoport:

  • ellátja az órarendszerkesztéssel és az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyam (biológia, kémia) szervezésével kapcsolatos feladatokat,
  • ellátja a hatáskörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat,
  • összeállítja a felsőoktatásért felelős minisztérium és az Oktatási Hivatal által kért jelentéseket, statisztikákat,
  • nyilvántartja az Egyetem oktatási feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett engedélyeket és határozatokat, közreműködik a hatósági eljárásokban és folyamatosan kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal.

 Az OIH ezen feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében célul tűzi ki, hogy a Karok igazgatási folyamatai, eljárásai megfeleljenek a vonatkozó egyetemi és jogszabályi rendelkezések előírásainak. Célja, hogy ezen szervezeti egységek egy egységes metódust kövessenek, így megteremtődik egy szorosabb szakmai felügyelet az egységek felett, mely felügyelet háttérintézményeként az OIH szolgál.

A hatékony információáramlás és ügyintézés kiemelkedő jelentőséggel bír a felvételi eljárások időszakában, hiszen az Oktatási Hivatallal közös együttműködésben zajlik a ponthatár megállapítás, majd az esetlegesen felmerülő jogorvoslati problémák ügyintézése.

Az OIH további célkitűzései között szerepel

  • az oktatással és a tanulmányi igazgatással kapcsolatos egyetemi szabályzatok felügyelete, valamint a hallgatók tanulmányi, jogorvoslati ügyeiben való döntések előkészítése, az Egyetemi Felülbírálati Bizottság munkájában való közreműködés, döntéshozatal;
  • a FIR rendszerben meglévő hibajegyek kiküszöbölése, valamint a jövőbeni hibák keletkezésének megelőzése érdekében közös együttműködés a Karokkal, az Oktatási Hivatallal, az Egyetem Neptun csoportjával.