Betűméret: A A A

Szakirányú továbbképzések

 

A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Az egyes – a Semmelweis Egyetem által indított – szakirányú továbbképzések a következők:

1. Addiktológiai konzultáns

2. Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

3. Egészségügyi projektmenedzser

4. Egészségtudományi szakfordító-tolmács (angol)

5. Hagyományos kínai gyógyászat

6. Klinikai vizsgálati koordinátor (study nurse, study coordinator)

  • a képzés első indításának időpontja:
  • képzési és kimeneti követelmények: 
  • képzésért felelős kar: Egészségügyi Közszolgálati Kar

7. Klinikai epidemiológia

8. Klinikai gyógyszerfejlesztés

9. Laktációs szaktanácsadó 

10. Mentálhigiéné 

11. Mentálhigiénés lelkigondozó

12. Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser

13. Rehabilitációs-kreatív terápia

14. Wellness szakmenedzser

15. Podiáter