Betűméret: A A A

Könyvek

A könyvtár könyvállománya a Semmelweis Egyetem többi könyvtárával közös online katalógusban kereshető. A szabadpolcos könyvállomány már feldolgozásra került. A keresésnél beállítható a lelőhely (FOK OC Kari Könyvtár) és akkor csak ebből a könyvtárból jeleníti meg a rendszer a találatokat. A raktári jelzet alapján megtalálhatóak a könyvek a polcokon. Kérjük, hogy a könyveket ha már nincs szükségük rá hagyják az asztalon.

Magyar elnevezés Raktári jelzet
Általános fogászat A/I
Általános orvostudomány A/II
Anatómia, fejlődés- és szövettan A/III
Aneszteziológia A/IV
Belgyógyászat B/I
Biofizika B/II
Biokémia B/III
Bőrgyógyászat B/IV
Dentál higiénia D/I
Élettan E/I
Elmegyógyászat E/II
Fogpótlástan F/I
Fül-orr-gégegyógyászat F/II
Genetika és genomika G/I
Gerontológia G/II
Gyermekfogászat és fogszabályozás G/III
Gyermekgyógyászat G/IV
Gyógyszerészet G/V
Ideggyógyászat I/I
Igazságügyi orvostan I/II
Konzerváló fogászat K/I
Mikrobiológia M/I
Onkológia O/I
Orális biológia O/II
Orális diagnosztika és -medicina O/III
Orális patológia O/IV
Oxiológia O/V
Parodontológia P/I
Patológia P/II
Preventív fogászat P/III
Radiológia R/I
Sebészet S/I
Szájsebészet S/II
Szemészet S/III
Szülészet, nőgyógyászat S/IV
Táplálkozástudomány T/I
Biostatisztika B/V
Évkönyv E/III
Jogszabályok J/I
Népegészségtan N/I
Orvosi etika O/VI
Orvosképzés O/VII
Orvostudomány története O/VIII
Praxisszervezés P/IV

Árkövy- és Iszlay-gyűjtemény:

A fogorvostudomány magyar úttörői voltak Dr. Árkövy József és Dr. Iszlai József. Árkövy József 1904-ben megvásárolta Iszlai József könyvgyűjteményét az akkori Stomatológiai Klinika számára, értékes magánkönyvtárát pedig klinikai könyvtárnak ajándékozta, így kerültek könyveik jogutódlás útján könyvtárunk állományába. Ezek jelenleg is elkülönítve vannak raktározva.

A Fogpótlástani-, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási-, a Konzerváló Fogászati-, a Parodontológiai- és a Szájsebészeti Klinika korábbi dokumentum-gyűjteményéből megőrzésre kiválogatott, nagyrészt 1950 előtti könyvek a könyvraktárban kaptak helyet.