Betűméret: A A A

Rezidensképzés

4062_transformAz orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok szakképzése az 1999 óta hatályos rendszer szerint decentralizált módon, a négy orvosegyetemhez csatoltan történik. A Semmelweis Egyetem három karán folyik szakképzés: az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon. 

A szakképzés kizárólag akkreditált szakképzőhelyen történhet, az akkreditációt az egyetemek végzik az 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendeletben szerepeltetett szempontrendszer alapján. Az éves keretszámokat az Emberi  Erőforrások Minisztériuma határozza meg, a régiós igények figyelembevételével.

A szakképzési rendszerbe jelentkezőket pontszámítás alapján rangsorolják: a graduális képzésből a szigorlati eredmények átlaga, meghatározott szakma specifikus tantárgyak vizsga eredménye, mint hozott pont, a különféle tudományos és nyelvvizsga teljesítések, mint többletpont, valamint a személyes meghallgatás során kialakított pontérték adódik össze. A sikertelenül, vagy meg nem pályázott helyek feltöltése érdekében az egyetem ismételt pályázatot írhat ki.

A szakképzésbe bármely szakterületen költségtérítéses formába is be lehet kapcsolódni, melynek díjtételét minden esetben az egyetem határozhatja meg.


ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR szakorvos képzési információk »

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR fogszakorvos képzési információk »

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR szakgyógyszerész képzési információk »