Betűméret: A A A

Általános Orvostudományi Kar

A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése általános orvos (doctor medicinae universae, ennek rövidítése dr. med. univ.).

Az Általános Orvostudományi Kar szervezete 17 elméleti intézetből, 27 klinikából és tanszékből, valamint 11 tanszéki csoportból áll.

Karunkon a jogszabályoknak megfelelően több éve bevezették a kreditrendszert, így jelentősen nőtt a választható tárgyak kínálata, fokozva a megszerezhető tudás sokszínűségét. A hallgatóknak így lehetőségük van elmélyülni az érdeklődésüknek megfelelő szakmai tárgyakban akár a TDK munkába, akár a klinikákon folyó tudományos kutatómunkába bekapcsolódva.


Az általános orvos szakra felvettek egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, tizenkét félév után szerzik meg a mesterfokozatot. Az első két évben alapozó elméleti tárgyakat tanulnak a diákok, de a képzésben a klinikum is megjelenik. A harmadik év még javarészben elmélet, negyedik és ötödik évben elsősorban klinikai tárgyak szerepelnek a tananyagban. Hatodik évfolyamon a hallgatók a közvetlen betegágy melletti gyógyító munkában vesznek részt, a tanulmányok pedig szakdolgozattal és záróvizsgával fejeződnek be.

A Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar az orvosképzés területén öt évre elnyerte a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság értékelése alapján a”kiválósági hely” címet.

A kar intézetei és klinikái az oldalnak az alján, táblázatos formában érhetőek el.

Tovább a kar honlapjára 

Az oktatásban résztvevő szervezeti egységek:

Intézetek:

Általános Orvostudományi Kar:
Szervezeti egységCímTelefonszám
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.215-6598
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.459-1500/60200
Élettani intézet1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.266-9180
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV.em210-4416
Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.210-2929
Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete
1083. Budapest, Tömő u. 25-29.459-1483
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.215-6920
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.215-7300
Kisérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.459-1480
Klinikai Kisérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.210-0306
Kórélettani Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.210-4409
Laboratóriumi Medicina Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 em.
210-0278
Magatartástudományi Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet210-2930/56123
Népegészségtani Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.210-2954
Orvosi Biokémiai Intézet
1094 Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47.266-2773
Orvosi Mikrobiológiai Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.210-2959
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.459-1500/60100
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26. 317-1074
II. Sz. Patológiai Intézet

1091 Budapest, Üllői út 93.215-7300/53400

 

Klinikák:

Klinikák, tanszékekCím, tanszéki csoportTelefonszám
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.355-6565
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Sürgősségi Orvostan - Oxyológia Tanszéki Csoport
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
I. Sz. Belgyógyászati Klinika1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.459-1500
II. Sz. Belgyógyászati Klinika1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.266-0926
II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport
1115 Budapest, Halmi u. 20-22
II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológiai Tanszéki Csoport
1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
III. Sz. Belgyógyászati Klinika1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.325-1100
III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Csontvelőtranszplantációs Tanszéki Csoport
1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport
I. Sz. Kihelyezett Részleg a Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7.
III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport
II.Sz. Kihelyezett Részleg az ORFI bázisán
1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika1085 Budapest, Mária u. 41.266-0465
Családorvosi Tanszék1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.214-0841
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika1083 Budapest, Szigony u. 36.334-2384
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika1083 Budapest, Bókay János u. 53-54334-3186
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9215-1380
Honvéd-, Katasztrófa-orvostani Tanszék1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.465-1914
Idegsebészeti Tanszék1145 Budapest, XIV. Amerikai út 57.467-9325
Klinikai Pszichológia Tanszék1083 Budapest, Tömő u. 25-29.459-1493
Neurológiai Klinika1083 Balassa J. u. 6.210-0330
Nukleáris Medicina Tanszék1082 Budapest, Üllői u. 78/a.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
334-1529
Ortopédiai Klinika1113 Budapest, Karolina út 27.466-6611
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika1083 Balassa J. u. 6.210-0330
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Rehabilitációs Tanszéki Csoport
1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
391-1903
Pulmonológiai Klinika1125 Budapest, Diós árok u. 1/C.355-9733
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika1082 Budapest, Üllői út 78/A210-0300
Porta: 53312
I. Sz. Sebészeti Klinika1082 Budapest, Üllői út 78.313-5216
I. Sz. Sebészeti Klinika, Sebészeti Tanszéki Csoport
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
215-7829
II. Sz. Sebészeti Klinika1125 Kútvölgyi út 4.325-1100
Szemészeti Klinika1085 Budapest, Mária u. 39210-0280/54500
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika1088 Budapest, Baross u. 27.266-0473
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika1082 Budapest, Üllői u. 78/A459-1500
Transzplantációs és Sebészeti Klinika1082 Budapest, Baross u. 23-25.267-6000
Traumatológiai Tanszék1081 Budapest, Fiumei út 17.461-4723
Urológiai Klinika1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/b. 210-0330
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika1122 Budapest, Városmajor u. 68.458-6810
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék1122 Budapest, Városmajor u. 68.458-6700
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.

Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
458-6810458-6756
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Tanszék1122. Budapest, Városmajor u. 68.

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Tanszék,
Mellkassebészeti Tanszéki Csoport
1129. Budapest, Pihenő út.1.
458-6700391-3209