Betűméret: A A A

Klinikák, intézetek és tanszékek

A Semmelweis Egyetem intézményei megtekinthetőek térképen is.

ÁOK

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

honlap: http://semmelweis.hu/aok

Általános Orvostudományi Kar intézetei
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. 215-6598
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 459-1500/60200
Élettani intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 266-9180
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV.em 210-4416
Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2929
Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete 1083. Budapest, Tömő u. 25-29. 459-1483
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 1091 Budapest, Üllői út 93. 215-7300
Kisérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 459-1480
Kórélettani Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-4409
Laboratóriumi Medicina Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 em. 210-0278
Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet 210-2930/56123
Népegészségtani Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2954
Onkológiai Tanszék 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. (1. ép., 2. em.) 224-8690
Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. 266-2773
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 1089 Budapest,  Nagyvárad tér 4. 210-2959
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 459-1500/60100
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet  1085 Budapest, Üllői út 26. 317-1074
II. Sz. Patológiai Intézet 1091 Budapest, Üllői út 93. 215-7300/53400
Általános Orvostudományi Kar klinikái
Szervezeti egység Cím Telefonszám

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

1082 Budapest, Üllői út 78./A 459-1500

Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-orvostani Tanszéki Csoport 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 355-6565

Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  459-1500
Sürgősségi Orvostan – Oxyológia Tanszéki Csoport  1082 Budapest, Üllői út 78./A 459 1500/62037
I. Sz. Belgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. 459-1500
II. Sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. 266-0926
Geriátriai Tanszéki Csoport 1115 Budapest, Halmi u. 20-22 371-0128
III. Sz. Belgyógyászati Klinika 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 325-1100
Csontvelőtranszplantációs Tanszéki Csoport  1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.  455-8100
Infektológiai Tanszéki Csoport  1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. 455-8140
Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  325-1100
I. Sz. Kihelyezett Részleg a Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7.

 438-8510

II. Sz. Kihelyezett Részleg az ORFI bázisán

1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.

438-8314

III. Sz. Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriuma 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Rendelőintézet, III. emelet
212-9351
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1085 Budapest, Mária u. 41. 266-0465
Családorvosi Tanszék 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 214-0841
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 1083 Budapest, Szigony u. 36. 334-2384
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Bókay János u. 53-54 334-3186
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9 215-1380
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 465-1914
Idegsebészeti Tanszék 1145 Budapest, XIV. Amerikai út 57. 467-9325
Klinikai Pszichológia Tanszék 1083 Budapest, Tömő u. 25-29. 459-1493
 Neurológiai Klinika 1083 Budapest, Balassa J. u. 6. 210-0330
Nukleáris Medicina Tanszék 1082 Budapest, Üllői u. 78/a.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
334-1529
Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinika 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.  224-8600
Mellkassebészeti Tanszéki Csoport  1129 Budapest, Pihenő út.1. 391-3209
Tumorbiológia Tanszéki Csoport   1129 Budapest, Pihenő út 1. 391-3310
Ortopédiai Klinika 1083 Budapest,
Korányi S. u. 2.
466-6611
Mozgásszervi Daganatok Tanszéki Csoport 1083 Budapest,
Korányi S. u. 2.
 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Budapest, Balassa J. u. 6. 210-0330
Rehabilitációs Tanszéki Csoport 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. 391-1903
Pulmonológiai Klinika 1125 Budapest, Diós árok u. 1/C. 355-9733
Radiológiai Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/A 210-0300
Porta: 53312
I. Sz. Sebészeti Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78. 313-5216
Sebészeti Tanszéki Csoport  1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 215-7829
II. Sz. Sebészeti Klinika 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 325-1100
Plasztikai Sebészeti Tanszéki Csoport  1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  325-1100
Sürgősségi Betegellátó Osztály 1082 Budapest, Üllői út 78/A 459-1500
Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39 210-0280/54500
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Baross u. 27. 266-0473
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1082 Budapest, Üllői u. 78/A 459-1500
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1082 Budapest, Baross u. 23-25. 267-6000
Traumatológiai Tanszék 1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41. II.em. 223. 467-3851
Urológiai Klinika 1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/b. 210-0330
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6810
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6700
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11. 458-6810
Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11. 458-6756
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Tanszék 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6700
Mellkassebészeti Tanszéki Csoport 1129 Budapest, Pihenő út.1. 391-3209

EKK

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR

honlap: http://semmelweis.hu/ekk

Egészségügyi Közszolgálati Kar
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Egészségügyi Közszolgálati Kar – Dékáni Hivatal 1085 Budapest,
Üllői út 26.
459-1500/55635
Egészségügyi Menedzserképző Központ 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 488-7600
Mentálhigiéné Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 266-0878
Digitális Egészségtudományi Intézet 1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. em. +36-20-825-8442

ETK

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

honlap: http://etk.semmelweis.hu

Egészségtudományi Kar
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Egészségtudományi Kar, Dékáni hivatal 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5910
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5930
Ápolástan Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5930
Fizioterápiai Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5980
Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4820
Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5840
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4890
Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4850
Családgondozási Módszertani Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4840
Epidemiológiai Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4870
Egészségtudományi Klinikai Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5970
Egészségügyi Diagnosztikai Intézet 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5855
Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5855
Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-5960
Alapozó Egészségtudományi Intézet 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4910
Alkalmazott Pszichológia Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4921
Addiktológiai Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4910
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4940
Társadalomtudományi Tanszék 1088 Budapest, Vas u. 17. 486-4910
Egészségtudományi Kar Könyvtár 1088 Budapest, Vas u. 17.
félemelet
486-5955

FOK

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

honlap: http://semmelweis.hu/fok

Fogorvostudományi Kar klinikái, intézetei, tanszékei
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. 317-6600
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika 1085 Budapest, Mária u. 52. 266-0457

Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóság

Könyvtár

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. ( IV. em. 465. szoba) 266-0244, 459-1500/59220

459-1500/59050

Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárság 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. (VII. em. 751. szoba) 459-1500/59391
Fogpótlástani Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 338-4380
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. 318-7187
Konzerváló Fogászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. 317-1598
Orálbiológiai Tanszék 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-4415
Orális Diagnosztikai Tanszék 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 3. emelet 459-1500/59161
Parodontológiai Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47 4.emelet 318-5222
Propedeutikai Tanszék 1088 Szentkirályi utca 47. 459-1500/59112

GYTK

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

honlap: http://semmelweis.hu/gytk

Gyógyszerésztudományi Kar
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7-9. 476-3600
Farmakognózia Intézet 1085 Budapest, Üllői út 26. 459-1500/55206
Gyógyszerészeti Intézet 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7. 217-0914, 476-3600
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 9. 217-0891
Gyógyszerfelügyeleti Tanszéki Csoport 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7-9. 476-3600
Gyógyszerhatástani Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 8. emelet 210-4411
Szerves Vegytani Intézet 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7. 217-0851

PAK

PETŐ ANDRÁS KAR

honlap: http://peto.hu/

Pető András Kar
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Humántudományi Intézet 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.  224-1537
Konduktív Pedagógiai Intézet 1125 Budapest, Kútvölgyi út  6. 224-1555
Konduktív Pedagógiai Központ 1125 Budapest, Kútvölgyi út  6. 224-1500
Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. 224-1571

Karon kívüli intézet

KARHOZ NEM TARTOZÓ OKTATÓ INTÉZET

Klinikai Kísérleti Kutató Intézet 1094 Budapest,
Tűzoltó u. 37-47.
210-0306