Betűméret: A A A

Esélyegyenlőség és Etikai Kódex

Esélyegyenlőség a Semmelweis Egyetemen

Az Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását meghatározó alapelveket és elvárásokat meghatározó, és ezek érvényesülésének elősegítése céljából elfogadott szabályokat és intézkedéseket meghatározó dokumentum. Alapelvként szerepel benne, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön és semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse.

Az egyetem a cél érdekében esélyegyenlőségi bizottságot működtet, amely figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos képviseletét, javaslatokat tesz az arányos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, feltárja a megkülönböztetés megnyilvánulásait, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseket, és kezdeményezi megszüntetésüket. A Semmelweis Egyetem Esélyegyenlőségi Terve erre a linkre kattintva olvasható pdf formátumban…

Külön szabályzat szól a Semmelweis Egyetemen a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról és tanulmányaik folytatásának elősegítéséről, amely pdf formátumban elérhető erre a linkre kattintva. A szabályzat részletezi az egyetem által a fogyatékosság mértékétől és típusától függően adható segítséget, engedményeket és támogatást, rendelkezik a fogyatékos hallgatók ügyeivel foglalkozó bizottság feladatairól, valamint az egyetemi fogyatékos hallgatókat segítő, karokon átívelő hatáskörű koordinátor szerepköréről.

A Semmelweis Egyetem fogyatékosügyi koordinátora:
Horváth Balázs
e-mail: horvath.balazs@semmelweis-univ.hu

 

 

A Semmelweis Egyetem Etikai Kódexe

Az egyetemi Etikai Kódex célja, hogy meghatározza és leírja az egyetemi életben fontosnak tartott azon etikai normákat, amelyeket az egyetemi szabályzatok, valamint az álatlános etikai normarendszerek és a speciális hivatásetikai kódexek nem tartalmaznak. Ezzel elősegíti az egyetemi munkatársak és hallgatók számára a viselkedési normák betartását, a felmerülő etikai problémák felismerését, azok megoldását, valamint szükség esetén a normasértő magatartás szankcionálást. A Semmelweis Egyetem törekszik arra, hogy minden megnyilvánulása elősegítse annak a bizalomnak a kialakulását és fenntartását, amely az eredményes, magas színvonalú és megbecsülést elősegítő működéshez szükséges.

Az egyetem Etikai Kódexe iránymutatást ad az egyetemi identitással összefüggő, valamint a munkavégzéssel, oktatással kapcsolatos általános magatartási és etikai szabályokról. A kódex a méltó magatartás mellett a veszélyeztetés tilalmáról és az oltalmazási kötelezettségról is szól, valamint külön fejezetben foglalkozik a személyiségi jogok tiszteletben tartásáról. Az Etikai Kódex szabályozza az etikai panaszok elbírálásának fórumrendszerét. A Semmelweis Egyetem Etikai Kódexe erre a linkre kattintva érhető el pdf formátumban…