A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága felügyeli és koordinálja a Semmelweis Egyetem azon csereegyezményes kapcsolatait, melyek bilaterális egyezmények keretében teszik lehetővé, hogy egyetemünk legtehetségesebb polgárai pályázat útján a társintézménynél folytassanak gyakorlatot vagy kiegészítő tanulmányokat. Alább megtalálhatóak ezen kiemelt kapcsolatoknak a rövid leírásai.
Az aktuális pályázati lehetőségekért kérjük, látogassa meg a Pályázatok menüpontot.

Amerikai Egyesült Államok

State University of New York Buffalo School of Medicine (Buffalo-i Egyetem)

University at Buffalo logoA Semmelweis Egyetem és a New York Állami Egyetem Buffalo-i Campusa (State University of New York Buffalo School of Medicine) között 1995 óta áll fenn csereegyezményes kapcsolat, aminek köszönhetően már számos magyar orvostanhallgató végezhetett 3 hónapos szakmai gyakorlatot az Egyesült Államokban. A kiutazási lehetőséget a hallgatók minden évben kiírásra kerülő pályázat alapján nyerhetik el.

University of California Davis School of Medicine (UC Davis Orvosi Egyetem)

University of California Davis School of Medicine logoA University of California Davis School of Medicine-nel létrejött megállapodás alapján 2007 óta évente több 5. és 6. éves orvostanhallgató pályázhat 3 hónap időtartamú 100%-ban finanszírozott szakmai gyakorlatra az Egyesült Államokba.  


Rutgers University (Rutgers Egyetem)

A  Semmelweis Egyetem és a Rutgers University 2015. szeptemberében együttműködési szándéknyilatkozatot  írt alá. Az együttműködés kiterjed oktatásra, kutatásra, egyaránt. A kölcsönös mobilitást az Erasmus+ program keretében valósítjuk meg. Az így megvalósított oktatói és hallgatói mobilitási együttműködés elősegíti a két egyetem programjai közötti átjárhatóság feltérképezését.

 

Ausztria

Medical University of Innsbruck (Innsbrucki Orvosi Egyetem)

Medical University of Innsbruck logoA 2007 óta fennálló kapcsolatunk az Innsbrucki Orvosi Egyetemmel széles körű együttműködést biztosít az egyetem polgárainak, melynek köszönhetően minden évben 2 PhD hallgató és 2oktató utazhat ki Innsbruckra a partnerintézményhez középtávú, ill. rövidebb tanulmányutakra.

 
Japán
 
Saitama Medical University (Saitama Egyetem)

Saitama Medical University logo 2A Saitama Egyetemmel fennálló egyedi és kiváló kapcsolatunknak köszönhetően minden évben két hallgató és egy oktató utazhat ki Japánba szakmai gyakorlatra, illetve hasonló számú japán hallgatót és oktatót fogad a Semmelweis Egyetem.

 

Németország

University of Freiburg (Freiburgi Egyetem)

University of Freiburg logo_2 (black)A Freiburgi Albert-Ludwigs Egyetemmel fennálló már több mint három évtizedes kollaboráció egyetemünk legrégibb és legjobban működő egyetemközi kapcsolatai közé sorolható. A kiterjedt együttműködési lehetőségeknek köszönhetően a Semmelweis Egyetem kutatóinak, oktatóinak és hallgatóinak lehetőségük van az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerésztudomány területein meghirdetett pályázatok elnyerésére minden évben. (Ezen felül kétévente közös tudományos ülést szervez a Freiburgi Egyetem, a Heidelbergi Egyetem és a Semmelweis Egyetem, hogy kutatóik megvitassák az orvostudomány legaktuálisabb kérdéseit.)

University of Heidelberg (Heidelbergi Egyetem)

Heidelberg University logoNémetország legrégebbi egyetemével, a Heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetemmel 1983-ban kötött szerződést a Semmelweis Egyetem. A szerződéskötésnek köszönhetően az évek során számos területen jött létre szoros együttműködés a két intézmény között. Minden évben összesen 5 hét kutatócsere és négyszer tíz hónap hallgatói ösztöndíj kerül kiosztásra. Emellett az orvostanhallgatók részére lehetőség van 1 hónapos német nyelvtanfolyamon való részvételre is. A Heidelbergi Egyetem az egyik fő szervezője a kétévenként megrendezésre kerülő Heidelberg-Freiburg-Budapest tudományos konferenciának.

Ulm University (Ulmi Egyetem)

Ulm University logoAz Ulmi Egyetemmel már majdnem 25 éve áll fenn csereegyezményes kapcsolatunk az anaesthesiologia, a psychiatria, gyermekgyógyászat és a szájsebészet területein. A kontingens évente változó és meghívásos alapon történik a kiválasztás. Az Ulmi Egyetem rendszeresen tart továbbképzéseket az anaesthesiologia területén, továbbá alkalmanként érkeznek az egyetemünkre hallgatók nyári szakmai gyakorlatra.

 

Svájc

L.U.de.S Libera Universitá degli Studi (Luganói Egyetem)

A Semmelweis Egyetem luganói képzése a L.U.de.S (Libera Universitá degli Studi) Luganói Egyetemmel együttműködve az Egészségtudományi Kar kezdeményezéseként jött létre. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2009-ben engedélyezte a képzést.

 

Olaszország

The University of Padova (Padovai Egyetem)

University of Padova logoKapcsolatunk a Padovai Egyetemmel az 1987-ben aláírt együttműködési egyezménnyel kezdődött hivatalosan. Minden évben 4 hét kutatócserére van lehetőség az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerésztudomány területein.  

 

 
The University of Trieste (Trieszti Egyetem)

University of Trieste logoA Semmelweis Egyetem kutatói együttműködése a Trieszti Egyetemmel már 1988 óta fennáll. Évente 4 hét kutatócserére van lehetőség.

 

 

Szlovákia

Comenius University Jessenius Faculty of Medicine in Martin (Martini Orvosi Egyetem)

Comenius University logoAz 1996 óta fennálló számos területen átívelő együttműködés – a romániai partnerkapcsolatainkhoz hasonlóan – 8 hét oktatócserét és 10 hallgatócserét tesz lehetővé minden évben.