Betűméret: A A A

Kiemelt csereegyezményes kapcsolataink

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága felügyeli és koordinálja a Semmelweis Egyetem azon csereegyezményes kapcsolatait, melyek bilaterális egyezmények keretében teszik lehetővé, hogy egyetemünk legtehetségesebb polgárai pályázat útján a társintézménynél folytassanak gyakorlatot vagy kiegészítő tanulmányokat. Alább megtalálhatóak ezen kiemelt kapcsolatoknak a rövid leírásai.
Az aktuális pályázati lehetőségekért kérjük, látogassa meg a Pályázatok menüpontot.

Amerikai Egyesült Államok

State University of New York Buffalo School of Medicine (Buffalo-i Egyetem)

University at Buffalo logoA Semmelweis Egyetem és a New York Állami Egyetem Buffalo-i Campusa (State University of New York Buffalo School of Medicine) között 1995 óta áll fenn csereegyezményes kapcsolat, aminek köszönhetően már számos magyar orvostanhallgató végezhetett 3 hónapos szakmai gyakorlatot az Egyesült Államokban. A kiutazási lehetőséget a hallgatók minden évben kiírásra kerülő pályázat alapján nyerhetik el.

University of California Davis School of Medicine (UC Davis Orvosi Egyetem)

University of California Davis School of Medicine logoA University of California Davis School of Medicine-nel létrejött megállapodás alapján 2007 óta évente több 5. és 6. éves orvostanhallgató pályázhat 3 hónap időtartamú 100%-ban finanszírozott szakmai gyakorlatra az Egyesült Államokba.   Ausztria

Bécsi Orvosi Egyetem

Medical University of Vienna logo (2)Egyetemünk 2005-ben kötött cserekapcsolati szerződést a Bécsi Orvosi Egyetemmel, ami lehetővé teszi, hogy minden évben 3 oktató/kutató utazhasson ki Bécsbe egy 5 napos tanulmányútra.

 
Innsbrucki Orvosi Egyetem

Medical University of Innsbruck logoA 2007 óta fennálló kapcsolatunk az Innsbrucki Orvosi Egyetemmel széles körű együttműködést biztosít az egyetem polgárainak, melynek köszönhetően minden évben 2 PhD hallgató és 2oktató utazhat ki Innsbruckra a partnerintézményhez középtávú, ill. rövidebb tanulmányutakra.

 
Japán
 
Saitama Egyetem

Saitama Medical University logo 2A Saitama Egyetemmel fennálló egyedi és kiváló kapcsolatunknak köszönhetően minden évben két hallgató és egy oktató utazhat ki Japánba szakmai gyakorlatra, illetve hasonló számú japán hallgatót és oktatót fogad a Semmelweis Egyetem.

 

Németország

Freiburgi Egyetem

University of Freiburg logo_2 (black)A FreiburgiAlbert-Ludwigs Egyetemmel fennálló már több mint három évtizedes kollaboráció egyetemünk legrégibb és legjobban működő egyetemközi kapcsolatai közé sorolható.A kiterjedt együttműködési lehetőségeknekköszönhetőena Semmelweis Egyetemkutatóinak, oktatóinak és hallgatóinak lehetőségük vanaz általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerésztudomány területein meghirdetett pályázatok elnyerésére minden évben. (Ezen felül kétévente közös tudományos ülést szervez a Freiburgi Egyetem, a Heidelbergi Egyetem és a Semmelweis Egyetem, hogy kutatóik megvitassák az orvostudomány legaktuálisabb kérdéseit.)

Heidelbergi Egyetem

Heidelberg University logoNémetország legrégebbi egyetemével, a Heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetemmel 1983-ban kötött szerződést a Semmelweis Egyetem. A szerződéskötésnek köszönhetően az évek során számos területen jött létre szoros együttműködés a két intézmény között. Minden évben összesen 5 hét kutatócsere és négyszer tíz hónap hallgatói ösztöndíj kerül kiosztásra. Emellett az orvostanhallgatók részére lehetőség van 1 hónapos német nyelvtanfolyamon való részvételre is. A Heidelbergi Egyetem az egyik fő szervezője a kétévenként megrendezésre kerülő Heidelberg-Freiburg-Budapest tudományos konferenciának.

Ulmi Egyetem

Ulm University logoAz Ulmi Egyetemmel már majdnem 25 éve áll fenn csereegyezményes kapcsolatunk az anaesthesiologia, a psychiatria, gyermekgyógyászat és a szájsebészet területein. A kontingens évente változó és meghívásos alapon történik a kiválasztás. Az Ulmi Egyetem rendszeresen tart továbbképzéseket az anaesthesiologia területén, továbbá alkalmanként érkeznek az egyetemünkre hallgatók nyári szakmai gyakorlatra.

 

Olaszország

Padovai Egyetem

University of Padova logoKapcsolatunk a Padovai Egyetemmel az 1987-ben aláírt együttműködési egyezménnyel kezdődött hivatalosan. Minden évben 4 hét kutatócserére van lehetőség az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerésztudomány területein.  

Pármai Egyetem

University of Parma logoA Pármai Egyetemmel való csereegyezményes kapcsolatunk az egyetemünk legrégebbi kapcsolatai közé tartozik. Az 1976-ban aláírt együttműködési szerződésnek köszönhetően minden évben 5 hét kutatócserére van lehetőség. Az együttműködés kiterjed az orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudomány ágaira is.

 
Trieszti Egyetem

University of Trieste logoA Semmelweis Egyetem kutatói együttműködése a Trieszti Egyetemmel már 1988 óta fennáll. Évente négy hét kutatócserére van lehetőség.

 

 

Románia

Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

Iuliu Hatieganu Medical University logoA Semmelweis Egyetem 1997-ben kötött szerződést a Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel. A számos területen átívelő kooperáció lehetővé teszi, hogy évente 8 hét oktatócserére és 10 hét hallgatócserére kerüljön sor.  

Szlovákia

Martini Orvosi Egyetem

Comenius University logoAz 1996 óta fennálló számos területen átívelő együttműködés – a romániai partnerkapcsolatainkhoz hasonlóan – 8 hét oktatócserét és 10 hallgatócserét tesz lehetővé minden évben.