Betűméret: A A A

Köszöntő

A társadalmak nemzetköziesedése és a globalizációs folyamatok új kihívásokat támasztanak az egészségügyi ellátó rendszerekkel és az egészségügyi szakemberek képzésével szemben: szakmai, etikai, szociális, kulturális és kommunikációs vonatkozásokban egyaránt. A demográfiai változások, az ellátórendszer módosulásai, a technológia fejlődése, a kliensek mobilitása nagymértékben átalakította és átalakítja, formálja az egészségügyi rendszer struktúráját, következésképpen az egészségügyi felsőoktatási rendszerrel szemben támasztott követelményeket is. A folyamat lényegi eleme a felsőoktatási és egészségtudományi nemzetközi kapcsolatok rendszerében való részvétel, annak aktív alakítása: a nemzetközi együttműködésekben történő napi munka személyi, szervezeti és tárgyi feltételeinek a megteremtése – szakirodalmi szóhasználattal a „nemzetköziesedés”.

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának a célja, hogy a meglévő külföldi kapcsolatok ápolása mellett, új együttműködési lehetőségek azonosítása és kiaknázása révén, aktívan hozzájáruljon az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez és koordinálásához, az Egyetem nemzetközi versenyképességének javításához. A Semmelweis Egyetem nemzetközi hírneve, illetve az oktatás, a kutatás és a betegellátás területein a világban vállalt aktív szerepének köszönhetően ezek a célok elsődleges fontossággal bírnak.

Dr. Pop Marcel
Igazgató