Betűméret: A A A

Intézkedési terv

 

Intézkedési terv az intézet oktatási tevékenységével kapcsolatosan a hallgatói visszajelzések alapján

 1. A népegészségtan (és oktatásának) jelentőségét meggyőzőbben mutatjuk be az első előadáson/gyakorlaton, beleértve ebbe a kontakt órák terjedelmének indoklását és a lexikális tudás fontosságát.
  Határidő: 2018. február 15.
 2. A „jó gyakorlatok” során szerzett tapasztalatokat jobban hasznosítjuk, törekszünk a pozitívan értékelt oktatók tapasztalatainak hasznosítására, módszereinek átvételére.
  Határidő: Folyamatos
 3. Az előadások anyagát hozzáférhetővé tesszük a hallgatók számára, forrásanyagot biztosítunk. Növeljük az interaktív gyakorlatok számát, több egyénileg kidolgozandó feladatot, projektmunkát adunk a hallgatóknak.
  Határidő: 2018. június 30.
 4. Lehetőség szerint emeljük a külső gyakorlatok számát, áttekintjük ennek lehetőségeit.
  Határidő: 2018. március 15.
 5. Törekszünk arra, hogy a szóbeli vizsgákon vizsgáztatáson az egységes követelményrendszer jobban érvényesüljön.
  Határidő: 2018. június 30.
 6. Javítjuk szakmai együttműködést az elméleti intézetekkel), klinikákkal és más, gyakorlati képzést nyújtó tanszékekkel (az egyetem valamennyi karán), beleértve az oktatás harmonizálását, a kutatást és az egyéb irányú tapasztalatcserét.
  Határidő: 2018. június 30.
 7. Fejlesztjük a kapcsolatokat más egyetemek hasonló profilú intézeteivel (beleértve az orvosi és egyéb egyetemeket).
  Határidő: 2018. június 30.
 8. A gyakorlatokon (és azon kívül is) folyamatosan konzultálunk a hallgatókkal, illetve választott képviselőikkel.
  Határidő: folyamatos

Budapest, 2018. január 31.


Dr. Horváth Ildikó
mb. intézetigazgató egyetemi tanár


Köszönjük a hallgatók visszajelzéseit!

 

Letölthető, nyomtatható verzió