Betűméret: A A A

Nemzetközi laparoszkópos verseny eredmények

Beszámoló a nemzetközi laparoszkópos készség felmérő versenyről:

2014. április 4 és 5 között Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézete
(SE KSMI) és az egyetem TDK Tanácsa 19 hallgató részvételével, első alkalommal szervezte
meg a „Nemzetközi laparoszkópos készség felmérő versenyt”. A TDK konferencián
szereplő külföldi hallgatók közül 2 marosvásárhelyi és 6 orosz medikus vett részt, míg
egyetemünket 1 angol, 1 német és 9 magyar hallgató képviselte.
A két nap során összesen 4 feladat teljesítésével mérték össze tudásukat és
készségüket a hallgatók. Az első nap a NET 1. szemináriumi termében lévő laparoszkópos
tréning boxokban egy FLS feladatot kellett elvégezniük. Az FLS (Fundamentals of
Laparoscopic Surgery) feladatok mérik mind a kognitív tudást, mind a problémamegoldó és a
manuális készséget. Ezek a típusú laparoszkópos feladatok az Amerikai Sebésztársaság
(American College of Surgeons), és az Amerikai Gasztroenterológiai és Endoszkópos
Társaság (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) akkreditált
gyakorlati oktatási programjának is a részét képezik. A feladat kivitelezésének pontosságát és
idejét is mértük, melyek alapján pontoztuk teljesítményüket.
A verseny második napja az intézet herceghalmi telephelyén, a „George Berci
Sebészeti Gyakorló és Kutató Laboratórium”-ban folytatódott. Prof. Dr. Wéber György,
a KSMI intézetvezetője a nap elején ismertette és bemutatta a -laparoszkópiában haladó
technikának számító- varrás lépéseit. A hallgatók gumikesztyűn, majd sertés gyomorszöveten
gyakorolták a feladatokat. A bíráló bizottság tagja volt Dr. Dmitry Titarov egyetemi
docens (Peoples’ Friendship University of Russia), Dr. Farkasdi Sándor PhD hallgató (SE
TDK Tanács tagja) és Dr. Ferencz Andrea egyetemi docens (SE KSMI). A mérések során
pontoztuk az öltések pontosságát, a szimmetriát, a feszességet és kivitelezésük idejét. Azok a
hallgatók, akik a pelvitrainerekben teljesítették a feladatokat, altatott sertéseken laparoszkópos
gyomor és hugyhólyag suturát végezhettek, melyet pontozással értékeltünk.
A versenyben I. helyezést ért el Rozsos Tamás (SE ÁOK IV. évfolyam), II.
helyezett lett Füzes Attila (SE ÁOK. V. évfolyam) és III. díjban részesült Julya Timofeeva
(Novosibirsk State Medical University). Valamennyi résztvevő oklevélben részesült, továbbá
a díjazottak részt vehetnek a 2014. októberében intézetünkben megrendezésre kerülő
Laparoszkópos varrástanfolyamon.
Az elért eredmények azt bizonyították, hogy kiváló manuális képességű hallgatók
jelentkeztek a megmérettetésre, akik „stressz és versenyhelyzetben” is rendkívül jó
teljesítményt produkáltak.
Gratulálunk a díjazottaknak és további sikereket kívánunk a videoendoszkópia
területén! Ezúton is köszönjük Prof. Dr. Merkely Béla, a TDK Tanács elnökének támogatását,
és intézetünk valamennyi munkatársának a verseny lebonyolításában nyújtott segítségét.