Betűméret: A A A

Adatvédelem

A Semmelweis Egyetem az Egyetemen kezelt adatok védelmének rendjét az Alkotmány, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján állapítja meg.

A Semmelweis Egyetemen a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik.

Ezt a Semmelweis Egyetem Adatvédelmi Szabályzata foglalja össze.

Az egyetemi adatvédelmi felelős alapvető feladata, hogy az adatvédelmi szabályzatában rögzített feladatait teljesítve gondoskodjon az egyetem adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontokat kielégítő működéséről.

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi felelőse:
Dr. Mogyorósi Dorottya
1085 Budapest, Üllői út 26. III. emelet
Tel.: 06-20-666-3471
E-mail: mogyorosi.dorottya@semmelweis-univ.hu