Betűméret: A A A

Patobiokémia

7/2

Programvezető: Dr. Mandl József

A program kialakításánál a következő alapvető szempontokra voltunk tekintettel:
A kóros állapotokban kóros szabályozási mechanizmusok alakulnak ki, amelyek szinte mindig az extracelluláris jelek, illetve a jelátviteli mechanizmusok megváltozása révén manifesztálódnak. Ezért több témánk ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, vagy ezt érinti, részint a molekuláris mechanizmusok, részint a patológia logikája szerint. Ezen belül elsősorban a növekedési faktorok jelpályáinak komponenseivel és azok interakcióival, az antitumor peptid-hormon származékok hatásmechanizmusával, az extracelluláris nukleozidok a limfoid és embrionális neuron sejtek proliferációját befolyásoljásoló szerepével, a nukleozid származékok a pontos molekuláris hatás mechanizmusával foglalkozunk. Megismertetjük a hallgatókat a máj méregtelenítő funkciójával, ami toxikológiai, környezetvédelmi és gyógyszertani aspektusból is fontos. A gyógyszermetabolizmus enzimei expressziójának szabályozásában több transzkripciós faktor is részt vesz, amelyek számos esetben egyben más regulációs rendszerek komponensei is. Kiemelten foglalkozunk a hipoxia, illetve az éhezés és a gyógyszermetabolizmus közötti szabályozási kapcsolatokkal a génexpresszió szintjén patológiás állapotokban, valamint a diabetes mellitus és szövődményeinek patomechanizmusával.