Betűméret: A A A

Humán molekuláris genetika és a géndiagnosztika alapjai

7/4

Programvezető: Dr. Falus András

A Human molekuláris genetika és a géndiagnosztika alapjai c. program eddigi működését minden paraméter (hallgatók száma, teljesítménye, postdoc aktivitása  alapján igen sikeresnek lehet mondani. A program kezdetekor felvállalt témák mellett számos állandó és néhány alkalomszerű kurzust tartottunk, a program jelenlegi  és korábbi hallgatói rendszeresen összejárnak és egy három havonta szervezett „PhD szombaton” kötetlen találkozás formájában, általában egy meghívott ismert tudományos személyiséggel és egymással cserélnek eszmét. Rendszeresen szervezünk „Molekuláris Immunológiai Délutánokat” is jeles külföldi előadókkal. A program részeként tekinthető a nyolcadik éve szervezett Semmelweis Genomikai Hálózat, igen sikeresnek mondható előadássorozat is.

Az eddigi tematikai körök (immungenetika, neonatalis genetika, veleszületett öröklődési kérdések, igazságügyi DNS diagnosztika, apoptózis, molekuláris patológia, hematológiai géndiagnosztika, börgyógyászati öröklődő betegségek, tumorgenetika) mellett a szerkezeti és funkcionális genomika előtérbe kerülése következik. Külön figyelmet fordítunk a „systems biology” személet terjesztésére. , Jelentős figyelmet szeretnénk a bioinformatika oktatásának szentelni.

A programon belül számos hallgató foglalkozik DNS és cDNS microarray illetve SNP analízissel, expressziós génprofilvizsgálatokkal és in silico genomiális és expressziós adatbank kutatással.