Betűméret: A A A

Beszámoló a Prevenció tantárgy sikeres évéről

Hatodik éve oktatjuk a Prevenció az egészségért c. tantárgyat az Egészségügyi Közszolgálati Karon

A Népegészségtani Intézet rektori felkérésre 2012-ben kidolgozta és elindította a Prevenció az egészségért tantárgyat kezdetben minden karán, később a FOK, GYTK ETK karok saját szakterületi tárgyukba integrálták  a prevenció oktatását. Az elmúlt  hat évben az EKK hallgatói sikeresen elvégzik e tárgyat.   Az EKK hallgatónak két féléves  tárgy elvégzésére  kötelező feladatokat kell teljesíteni.

Két féléves tárgy tematikus beosztása a következő:
Az első félév során a hallgatók megismerkedhettek a prevenció elméleti alapjaival. Az orvostudomány különböző területein folyó megelőző orvosi tevékenységek ismeretében átfogó képet kapnak a dinamikusan fejlődő medicinális ágazatról, amely egyre nagyobb sikerrel próbál utat törni a „hagyományos” gyógyítás mellett. Az elméleti félévre jelentkezett hallgatóból, alig néhány embernek nem sikerült teljesíteni a tesztet, ezzel bizonyítva, hogy a tantárgynak nem célja, hogy megnehezítse a hallgatók életet. Odafigyeléssel és gyakorlással könnyen elsajátítható, e-learning záróvizsgával.

A második félévben indul a gyakorlati félév, amelyet a Preventissimo kockázatkezelő számítógépes kérdőíves módszerrel végzünk. A Preventissimo célja, hogy felkutassák a legjellemzőbb betegségek (keringési, emésztési és daganatos) mögött húzódó kockázati tényezőket, feltérképezzék a különböző prevenciós lehetőségeket, illetve megteremtsék az ehhez szükséges eszközrendszert.

Mindkét félév teljesítése utána, azon túl, hogy a hallgatók megismerték a megelőzés elméleti és gyakorlati aspektusait, már prevenciós tevékenységet is folytathatnak. Ezzel talán elérhető, hogy az egészségügyi intézményeinkből kikerülő hallgatók megfelelően motiváltak legyenek a megelőzés irányban. Ha sikerül elérni a prevenciós központú attitűdváltást, akkor a szakemberré váló hallgatók nagyban hozzájárulhatnak a romló magyar egészségi mutatók javulásához.

A tantárgy probléma-orientált és alapvetően gyakorlati jellegű, így curriculáris szerepén túl közvetlen népegészségügyi haszna is jelentős. Minden kar releváns tantárgyaiban eddig is komoly súllyal szerepelt a prevenció, de a szemléletváltás és a lakosság széles körű bevonása korábban nem volt feladat.
Célkitűzésünk a prevenció gyakorlati megvalósításában való aktív hallgatói részvétel a tanulási időszak alatt, amely magába foglalja a prevenció széles területét, különösen a szűrést. Ennek keretében minden hallgatónak legalább tíz embert kell felkutatni, így a „Prevenció az egészségért” hívó szó az érdeklődő, motivált páciensnek és a vizsgálatot végző orvosnak és hallgatónak egyaránt, amely így segít e szemlélet megismerésében és gyakorlati érvényesülésében.
A tantárgyi tematika kialakítását az Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézete koordinálta, és a képzés lebonyolítása is az Intézet feladata.
Fontos a küldetés, hogy mindenki, aki elvégzi a Semmelweis Egyetemet, magáévá tegye és továbbadja a népegészségügyi szempontból nagyon fontos egészségfejlesztő kultúrát és a prevenciós gyakorlat szemléletváltó jellegét.
Ma Magyarországon igen alacsony a szűrési ráta, ezért meg kell tanítani az embereket arra, hogy vigyázzanak saját egészségükre, hiszen jelenleg nem veszik igénybe azt a szűrési kapacitást, amellyel az állam és az egészségügy rendelkezik. Ennek a mulasztásnak sokszor egyszerűen az információhiány, a jó és hatékony egészségügyi kommunikáció hiánya az oka, a következmény pedig elvesztegetett életévekben, betegállományban mérhető.

E tárgy elvégzésének leglényegesebb haszna az modern szemlélet és gyakorlati tapasztalatok birtokában segítheti elő az egészség megőrzését közvetlen és tágabb környezetében egyaránt a tárgyat végző hallgató. A Prevenció az egészségért tárgy elvégzése gyakorlati képességek és készségek kialakítását teszi lehetővé.

Nem titkolt szándék, hogy ezzel ne csak a prevenciós programot tegyük közkinccsé, hanem az egyetem kohéziójához is hozzájáruljunk. Egyelőre az egyetem berkein belül maradunk, de később a közszférában is a szélesebb nyilvánosság előtt is szeretnénk felhívni a figyelmet az egészségtudatos magatartásra, ami közös érdeke a hallgatóknak, a megszólított ismerősöknek, családtagoknak, a lakosságnak és a betegeknek egyaránt. Ehhez a munkához kívánok sok sikert és jó munkát.

Budapest, 2018. július

dr. Forrai Judit tantárgyfelelős

további részletek: Oktatás fejezetben

Kategória: Hírek | A közvetlen link.