Betűméret: A A A

HuMánia Pályaszocializációs Műhely orvostanhallgatóknak és fogorvostanhallgatóknak

Tantárgy típusa: választható

A tantárgy kreditértéke: 2 /félév

A tantárgy tanulmányi felelőse a Magatartástudományi Intézet részéről: Dr.Balog Piroska

Tanév: 2018/2019

A csoportvezetők (tutorok) szakmai képzését Pintér Terézia tréner segíti.

A HuMánia Műhelyt 2002 szeptemberében egy diákmozgalom indította útjára. Célja, hogy a felnövekvő orvos-generációk egyre jobb kommunikációs készségekkel, egyre emberségesebb („humániás”) hozzáállással lépjenek be az egészségügy rendszerbe. A műhelyeken a hallgató megismeri és kipróbálja a Bálint-csoportot, önismereti, csoportdinamikai és személyes hatékonyságot fejlesztő gyakorlatokon vesz részt. A HUmánia műhely kortársképzésen alapul, a csoportokat/műhelyeket tutorok vezetik. A tutorok olyan önkéntes orvostan/fogorvostan hallgatók, akik korábban elvégezték a HuMániát, jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek és részt vesznek a Magatartástudományi Intézet által szervezett csoportvezetői képzésen.

A HuMánia Műhely 2 féléves, szabadon választható tárgy, amely különböző készségfejlesztő tréningek, pályászocializációs programok, valamint a Bálint-szemléletű klinikai esetmegbeszélő csoportok módszertanát ötvözi.

Az első félév tematikája kulcsszavakban: Konfort-zóna modell, Maslow-piramis, asszertivitás, önérvényesítő jogok, Filé-technika, empátia-fejlesztő gyakorlatok, erőszakmentes kommunikáció, Bálint csoport.

A második félév tematikája kulcsszavakban: betegtájékoztatás gyakorlati kérdései, szuggesztiós technikák az orvosi gyakorlatban, előítéletek, tranzakcióanalízis, kiégésmegelőzés, Bálint csoport.

A műhelyek kis csoportban, max. 15 fős csoportokban zajlanak.
A 3,5 órás műhelyek szeptemberben kezdődnek, kéthetente tartjuk őket, egy-egy csoportnak mindig ugyanazon a napon (H, K, Sz, Cs), az esti órákban, 17 órai kezdettel. A kétheti időpontok a tavaszi szünet ill. egyetemi rendezvények miatt módosulhatnak, a műhelyek konkrét időpontjáról az érintett csoport tutora és a csoporttagok az első műhelyen döntést hoznak. A csoportok, ill. a műhelyek pontos időbeli beosztása itt tekinthető meg link.

Félévenként 5-5 műhely van, plusz egy-egy vizsgaalkalom a hallgatók által választott napokon a szorgalmi időszakban.

A féléveket lezáró aláírás feltétele a műhelyeken való aktív részvétel és a gyakorlati vizsgák sikeres letétele.   Legfeljebb egy műhelyről lehet hiányozni a félév során.

A téli vizsgaidőszakot követően szervezünk egy 3 napos HuMánia tábort (melynek részleteiről a tutorok tájékoztatják majd a csoporttagokat). Ezen kívül kiegészítő műhelymunkákon (pl. vizsgázási technikák) is részt vehetnek az érdeklődők.