Betűméret: A A A

Halál, kultúra, orvosi antropológia

Az előadások helye és időpontja: FOK Centrum, Szentkirályi utca, Balogh terem, kedd 16.00-17.30

A kurzus témája a halálról alkotott elképzelések antropológiai megközelítésmódja, a gyógyító és a halál viszonyának értelmezése a recens, plurális társadalom és egészségügy kontextusában.

A tantárgy olyan interdiszciplináris áttekintést kíván adni, amely az orvostudománytól kiindulva az antropológia, a filozófia, a művészetek nézőpontján keresztül értelmezi és magyarázza a halál, haldoklás témakörében megjelenő kulturális jelenségeket, mint a halálfélelem, halálhoz kötődő rítusaink és szertartásaink, ezek hiánya, illetve a változások folyamata.

A kurzus során választ keresünk azokra a dilemmákra, amellyel a hallgatók majdani munkájuk során szembesülhetnek, mint a halálfélelem, a társadalmi elvárások, a modern kor kihívásai, a gyógyíthatatlan vagy rossz kórjóslatú beteg ellátása, az orvosi munka korlátai vagy a holisztikus szemlélet alkalmazása a gyógyászatban.

 

Tematika 

 1. Szeptember 11.

A halál antropológiai megközelítésmódjai, kulturális összefüggései.

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. Szeptember 18.

Mivel foglalkozik az orvosi antropológia?

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. Szeptember 25.

A kereszténység előtti halálkép Európában.

Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi docens

 1. Október 2.

Rítusok és szertartások egykor és ma. Az életvégi ellátás alapjai.

A halálkép generációs változása és nemi sajátosságai

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. Október 9.

Állatasszisztált terápia

Előadó: Tuza Erika kutyás terapeuta

 1. Október 16.

Helyzetgyakorlatok I.

Előadó: Dr. Kegye Adrienne, Dr. Zana Ágnes

 1. Október 30.

Veszteségek, gyász jellemzői, folyamata, feldolgozása

Előadó: dr. Kegye Adrienne pszichoterapeuta, sugárterápiás szakorvos

 1. November 6.

Death cafe – Halál kávéház

Előadó: Geiszbühl-Szimon Petra mentálhigiénés szakember

 1. November 13. Helyzetgyakorlatok II.

Előadó: Dr. Zana Ágnes, Dr. Kegye Adrienne

 1. November 20. A (vizuális) kultúra változásának hatása az egyéni és a kollektív halálkép alakulására.

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. November 27. Filmvetítés: Mindhalálig zene (Bob Fosse: All that jazz)
 2. December 4.

A félév zárása

 

Kötelező irodalom:

Zana Ágnes (2018): Mit mondjak, hogyan mondjam. Gondolatok az életről és az élet végéről. Kossuth Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

 • kharon.hu
 • Helman, Cecil, G. (2003): Kultúra, egészség és betegség. Medicina Kk. Budapest
 • Hegedűs Katalin (2017): Létezik-e jó halál? Oriold Kiadó, Budapest
 • Kübler-Ross, Elisabeth (1988): A halál és a hozzá vezető út. (Ford..: Blasszauer Béla). Gondolat Kiadó, Budapest
 • Kunt Ernő (1981): A halál tükrében. Magvető Kiadó, Budapest
 • Pilling János (szerk.) (2010): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája és pszichológiája, Semmelweis Kiadó, Budapest
 • Polcz Alaine (1989): A halál iskolája. Magvető, Budapest
 • Rohánszky Magdolna, Kegye Adrienne, Molnár Mária., Buda Éva, Kapitány Zsuzsanna (2014): Pszichoszociális onkológia. Integratív Medicina Sorozat, Zafír Press.
 • Berta Péter (szerk.) (2001): Halál és kultúra – Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Janus/Osiris, Budapest
 • Ward E. Jones: The Art of Dying. In: Vol. 41, No. 3 (November 2012), Philosophical Papers

https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/philosophy/documents/The%20Art%20of%20Dying.pdf

 • Kulcsár Zsuzsanna (1992): Egészségpszichológia. ELTE Tankönyvkiadó, Budapest