Betűméret: A A A

Adatbiztonság, adatvédelem az egészségügyben

Tantárgy neve: Adatbiztonság, adatvédelem az egészségügyben

Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács József

Tanév: 2018/19 I.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

 Az egészségügyi adatok elektronikus rögzítése napi rutinfeladat. A most bevezetésre került elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek köszönhetően a korábbiaknál jóval több lehetőség van azok lekérésére, ugyanakkor ennek következtében új problémák.

Aszemélyes, illetve az általunk kezelt egészségügyi adatokat nagyobb biztonságban tudjuk tartani. A tantárgy hozzájárul az egészségügyi adatok és az egészségügyi adatvédelem megismeréséhez, az informatikai biztonságtudatosság erősítéséhez.

 A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

  1. Bevezető előadás (Dr. Élő Gábor) (1×45 perc)
  2. Adatvédelem jelentősége az egészségügyben (különös tekintettel a betegellátásra, orvostudományi kutatásokra, genetikai adatokra), jogszabályok, problémák a mindennapi gyakorlatban, megoldásuk (Dr. Mogyorósi Dorottya) (2x45perc)
  3. Egészségügyi adatvédelmi kérdések a Semmelweis Egyetemen, az Adatvédelmi és Betegjogi Központ, adatvédelmi panaszok a gyakorlatban (Dr. Mogyorósi Dorottya) (2x45perc)
  4. Adatbiztonság, adatvédelem meghatározása, fontosabb jogszabályok és szabványok. (Dr. Magyar Sándor) (2x45perc)
  5. Fenyegetések a kibertérben. Informatikai eszközök, rendszerek elleni leggyakoribb támadási módszerek (Dr. Magyar Sándor) (2x45perc)
  6. Social engineering, mint megtévesztésen alapuló technikák bemutatása. Dolgok internete (IoT). Az okostelefonok kockázatai. (Dr. Magyar Sándor) (2x45perc)
  7. Információbiztonsági kockázatelemzés, az események kezelése. A védekezés lehetőségei elektronikus információbiztonsági rendszerekben. (Dr. Magyar Sándor) (2x45perc)
  8. Összefoglalás, írásbeli tesztvizsga (1x45perc)

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

 Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

 A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: –

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

 Az előadásokon való 75%-os részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: gyakorlati jegy

 A vizsga típusa: gyakorlati jegy

Vizsgakövetelmények: –

A vizsgajelentkezés módja: –

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: –

 A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: –

 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 Az előadásanyagok ábrái a tárgy hallgatói számára elérhetőek lesznek.

További ajánlott irodalom: http://njszt.hu/de/it-biztonsag-kozerthetoen.