Betűméret: A A A

A nemi különbségek pszichobiológiai alapjai

(Szabadon választható tárgy, 2 kredit)
Kurzusvezető: Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens
gyorffy.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

A XXI. században a nemspecifikus orvoslás egyre nagyobb jelentőségűvé válik. Markáns nemi különbségek figyelhetőek meg mind a betegségek kialakulásában, mind azok lefolyásában és terápiájában. Az egészség–betegség bio-pszicho-szociális felfogása értelmében a megbetegedések hátterében több tényező együtt járása és interakciós hatása figyelhető meg, és a gyógyulás folyamatában mind a biológiai, mind a pszichológiai és társadalmi kérdések szerepet játszanak. A kurzus előadásaiban a nemi különbségek biológiai, pszichológiai és társadalmi háttértényezőit járjuk körül az egyes részterületek szakértőinek segítségével.

A gyakorlatok helye és időpontja: Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 2. szemináriumi terem (Bp. VIII. Nagyvárad tér 4.), keddenként 9.30-11.00.

Első óra: 2018.09.11.

Zimbardo-Coulombe-Nincs_kapcsolat_(hova_lettek_a_ferfiak)2015

 1. szept.11. Bevezetés

Egészség és betegség bio-pszicho-szociális megközelítésben

Dr. Győrffy Zsuzsa

 

 1. szept.18. IQ, öröklés, környezet – az ikervizsgálatoktól a molekuláris genetikáig.

Dr. Ujma P. Péter

 

 1. szept. 25. A nemi különbségek társadalmi aspektusai

Dr. Szántó Zsuzsa

 

 1. okt. 2. A nemi különbségek interkulturális jellegzetességei

Döbrössy Bence

 

 1. okt. 9. A tünetképzés és a betegek magatartásának nemi jellemzői.

Dr. Csabai Márta

 

 1. okt. 16. Házasság és gyermekvállalás. Hogyan látják a nők és hogyan a férfiak?

Dr. Győrffy Zsuzsa

 

 1. okt. 23. Tanítási szünet

 

 1. okt. 30. Kisebbségi stressz nemi aspektusai.

Dr. Szél Zsuzsanna

 

 1. nov.6. Testkép- és evészavarok nemi különbségei.

Dr. Túry Ferenc

 

 1. nov. 13. Férfias vagy nőies orvoslás?

Dr. Győrffy Zsuzsa és Susánszy Anna

 

 1. nov. 20. Beszámoló

 

 1. nov. 27. Beszámoló

 

 1. dec. 4. Beszámoló

 

 1. dec. 11. Beszámoló

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: A félév során maximum 3 hiányzás lehetséges.

 Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: Orvosi igazolás

 A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Zárthelyi dolgozat a tantárgy témaköreiből, vagy órai referátum készítése.

 A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is): A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy gyakorlatainak legalább 75%-án (azaz legalább 10 gyakorlaton) való részvétel. Záró írásbeli tesztvizsga.

Az osztályzat kialakításának módja: A tantárgy értékelése ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik. Az osztályzat a tesztvizsga értékelésén alapul.

 A vizsga típusa: Gyakorlati jegy a fentiek alapján.

 Vizsgakövetelmények: Megállapítást nyert, hogy a hallgató elvégezte a félév végi aláíráshoz szükséges kitűzött feladatokat.

A vizsgajelentkezés módja: Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

 A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Neptun

 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 1. B. Cohen: Elemi különbség, Osiris, Budapest, 2006.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010/4. szám

Kopp Mária, Berghammer Rita (szerk.): Orvosi pszichológia, Medicina, 2009 (III/3, VIII/8, X/7)

 Választható referátum témák:

Nemi különbségek bemutatása az alábbi szakterületekeken:

neurológia

kardiológia

cerebrovaszkuláris betegségek

gasztroenterológia

hepatológia

szemészet

pszichiátriai betegségek I.

pszichiátriai betegségek II.

alvászavarok

daganatos betegségek

izom- és csontrendszeri betegségek

fogorvosi kérdések

endokrinológia

fájdalomszindrómák

addikciók

elhízás

öregedés

nők és férfiak a gyógyszerreklámokban

nők és férfiak a tudományban

„nőies és férfias orvoslás”

 

A kurzus teljesítése vagy tesztvizsgával, vagy a fenti témák egyikéből tartott szóbeli és írásos beszámolóval lehetséges.

A szóbeli beszámolókra 2018. nov. 20, 27-én és dec. 4. és 11-én kerül sor.

Követelmények: min. 15-20 perces ppt/prezi előadás a választott téma szakirodalmi összefoglalásával. Az előadás anyagából 2-3 oldalas írásos összefoglaló készítése, a megfelelő szakirodalom szintetizálásával (Times New Roman, 12-es betűtípus, másfeles sorköz).