Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (GYOK) – követelményrendszer

GYÓGYSZERÉSZETI SZOCIOLÓGIA

(GYMAGGYE_1M)

2018/2019. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

A gyógyszerészhallgatók megismertetése az egészség és betegség társadalmi jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák szabályszerűségeivel, a gyógyítás szociológiai jellegzetességeivel, a gyógyszerészet helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

TEMATIKA.

Hét Dátum  GYOK
3. szept.24-29. Bevezetés a szociológiába; betegviselkedés. (előadás; Dr. Szántó Zsuzsa)
4. okt. 1-6. Technológia és társadalom (előadás; Dr. Szántó Zsuzsa)
5. okt.8-12. Az egészségi állapot mérése (gyakorlat)
6. okt. 15-19. Betegviselkedés: a lakosság gyógyszerhasználati szokásai (gyakorlat)
7. okt.22-26. A deviáns viselkedés szociológiai kérdései (gyakorlat)
8. okt.29-nov. 2. demonstráció (előadás)

Kötelező irodalom:

Szántó Zsuzsa és Susánszky Éva: Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó 2006. (2,3,4,5,8,9,10,11 fejezet + az előadás és a szemináriumok anyaga.

Órarend és az oktatók elérhetőségei

csoport nap időpont terem gyakorlatvezető gyakorlatvezető mail címe
A1 Hétfő 14.50-16.20 NET sz 9 Susánszky Anna susanszky.anna@med.semmelweis-univ.hu

 

A2 Szerda 10.15-11.45 Ne Tsz.7 Szántó Zsuzsa szanto.zsuzsa@med.semmelweis-univ.hu

 

B1 Szerda 8.30-10.00 NET sz7 Döbrössy Bence dobrossy.bence@med.semmelweis-univ.hu

 

B2 Szerda 10.05-11.35 NET sz2 Győrffy Zsuzsa gyorffy.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

 

C1 Csütörtök 8.00-9.30 NET sz 6 Döbrössy Bence dobrossy.bence@med.semmelweis-univ.hu

 

C2 Csütörtök 9.40-11.10 NET sz 6 Döbrössy Bence dobrossy.bence@med.semmelweis-univ.hu

 

Gyógyszerész szociológia előadás: hétfő 8.00-9.30. NET Barna előadó.

Első előadás: 2018.09.24.

A félév elfogadásának feltételei:

  • maximum egy hiányzás (1 előadás vagy 1 gyakorlat), ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

A 8. oktatási héten tesztvizsga az előadások, a gyakorlatok és a tankönyv anyagából. Elégtelen eredmény esetén szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban.

A tárgy vizsgajegye az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek átlaga alapján kerül megállapításra. A vizsgajegy szükséges kerekítését a gyógyszerészeti etika tantárgyból vizsgáztató oktató végzi el.