Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (AOK) – Projektfeladat

Projektfeladat útmutató

 

Az orvosi szociológia tantárgy keretein belül a hallgatók projektfeladatot végeznek, amely a félév teljesítésének feltétele. A projektfeladat részletes bemutatása a 2. gyakorlaton történik. A feladatra max. 40 pont adható.

A 2018/19-es tanév második félévében a projektfeladat a következő feladatokon és kritériumokon alapul:

Minden csoport egy-egy közös témán dolgozik, amelyeket teamekben dolgoz fel. A témát, a teamek konkrét munkáját (módszer, altéma stb.) a gyakorlatvezető határozza meg. A terepmunka sikeres elvégzéséhez a hallgatók módszertani segédanyagot kapnak, melyet a honlapon az oktatási anyagok között találhatnak meg.

Az értékelés szempontjai:

 1. A feladat konkretizálása, jóváhagyatása egy kutatási terv alapján történik. A kutatási tervet a gyakorlatvezetőnek kell határidőre elküldeni (febr. 11. éjfél), aki azt elfogadja vagy kiegészítésre/javításra visszaküldi. A kutatási tervnek tartalmaznia kell:
  1. a kutatási alapkérdést,
  2. a hipotézist,
  3. a vizsgálati módszert,
  4. mintaválasztás módját,
  5. minta tervezett elemszámát,
  6. adatfeldolgozás módszerét

 

 1. A kutatási témát szociológiai módszerrel kell feldolgozni, amelyet a csoportvezetővel egyeztetve választanak ki. A módszer lehet szakirodalom feldolgozás, tartalomelemzés, megfigyelés, kérdőíves kutatás, interjú, kísérlet. A választott kutatási módszer eltérő feldolgozási módokat kíván:
  1. a filmek tartalomelemzéséhez megfigyelési táblázatot kell készíteni
  2. az interjúhoz részletes interjúterv szükséges
  3. a kérdőíves kutatáshoz kérdőívet kell szerkeszteni
  4. a megfigyeléshez konkrét szempontrendszert kell kidolgozni
  5. a szakirodalom feldolgozáshoz tudományos színvonalú irodalmat kell gyűjteni, olvasni és összefoglalni.

 

 1. A szakirodalmat feldolgozó team a beszámolóját az előadásokat követő első héten tartja meg (6. hét), hogy a többi team ezt fölhasználhassa a további munkájához!

 

 1. A módszer témához kidolgozott eszközét (fent leírtak) a kutatási terv jóváhagyása után szintén a gyakorlatvezetőnek kell határidőre ( 18. éjfél) elküldeni, aki elfogadja, vagy kiegészítésre/módosításra visszaküldi. A kutatást az eszköz jóváhagyása után kezdheti meg a team.

 

 1. Az adatfelvétel után elemezni és értékelni kell az adatokat, a kapott következtetéseket szakirodalmi kontextusba kell helyezni.

 

 

 1. A kutatás menetét és a kapott eredményeket egy max 10-15 perces prezentációban (ppt, prezi) kell a teameknek bemutatniuk a félév végén (a 13. és a 15. héten).

A csoport bemutatóinak összefüggő képet kell kirajzolnia a teamek témájáról!

A gyakorlatvezető értékeli a projektfeladatot a fenti kritériumoknak való megfelelés alapján.

 

 1. A feladat feldolgozásában a gyakorlatvezető szóban és írásban (e-mail-ben) segítséget nyújt.
 2. A projektfeladat értékelése

 

5 pont adható a kutatási terve,

25 pont a projekt tartalmi/formai összetevőinek való megfelelésre,

10 pont a prezentációra.