Betűméret: A A A

Magatartástudomány I. (orvosi kommunikáció) – Tételsor

Szóbeli vizsga:

– Mindazok a hallgatók, akik a félév során nem szereznek megajánlott jegyet, szóban vizsgázhatnak. Az érdemjegy megállapítása ebben az esetben a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.

– A szóbeli vizsga témakörei az Orvosi kommunikáció a gyakorlatban című tankönyv (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018) fejezetei. A szóbeli vizsga eredményes teljesítéséhez ezen túlmenően szükség van az előadások és a gyakorlatok tananyagának ismeretére is.

A vizsga típusa: Kollokvium

Vizsgakövetelmények:

A vizsgán a hallgatók két tételsorból egy-egy tételt húznak.

„A” tételsor

 1. Az orvosi kommunikáció jelentősége
 1. Az orvos-beteg konzultáció
 1. Az életmódváltás támogatása
 1. Az egészségértés fejlesztésének kommunikációs lehetőségei
 1. Kommunikáció a kezelések kockázatairól
 1. Közös döntéshozatal
 1. Szuggesztív kommunikáció az orvosi gyakorlatban
 1. Kommunikáció különböző életkorú páciensekkel
 1. Az orvos kulturális kompetenciája

„B” tételsor

 1. Kommunikáció funkcionális tünetekről
 1. Kommunikáció komplementer és alternatív módszereket használó betegekkel
 1. Kommunikáció intim kérdésekről
 1. Kommunikáció feszült, indulatos emberekkel
 1. Kommunikáció mentális zavarokkal küzdő emberekkel
 1. Rossz hírek közlése
 1. A betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai
 1. Kommunikáció fogyatékos emberekkel
 1. Kommunikáció abúzusok áldozataival
 1. E-health: technikai eszközök használata az egészségügyi kommunikációban