Betűméret: A A A

Szakdolgozati témák Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN

MAGATARTÁSORVOSLÁS

 

 • A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotáraDr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

 

 • Fogamzásgátlók és a női nemi hormonok hatásainak tükröződése az alvás EEG jegyekben

  Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs

 

 • Az elhízás etiológiája
  Dr. Czeglédi Edit egyetemi adjunktus

 

 • A felnőttkori elhízás kezelési lehetőségei
  Dr. Czeglédi Edit egyetemi adjunktus

 

 • A gyógyszertári dolgozók munkahelyi stressz tényezői
  Dr. Stauder Adrienne  pszichiáter, pszichoterapeuta, egyetemi docens

 

GYÓGYSZERÉSZI ETIKA

 • Az állatkisérletek etikai kérdései
  Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 Az állatok jogai. Az állatkisérletek etikai kérdései, az etikus állatkisérletek kritériumai. A vegetarizmus mint erkölcsi probléma.

 

 • Életvégi döntések
  Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 

 • A haldokló beteg ellátásának etikája
  Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens

Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitüdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva.

Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.

 

 • A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései
  Dr. Kovács József egyetemi tanár

A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkisérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).

A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).

 

 • Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények
  Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel in-terkulturális és etnikai jellegzetességekre.

 

 • A terhességmegszakítás etikai kérdései
  Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhességmegszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhességmegszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.

 

 • Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése
  Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

(lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok)

 

 • A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei
  Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

(Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja)

 

 • Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán
  Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.

 

 • Alternatív orvoslás és etika
  Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 

 • A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései
  Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.

 

 • Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései
  Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.

 

GYÓGYSZERÉSZETI SZOCIOLÓGIA

 

 • A gyógyszerészek és gyógyszerész hallgatók mentális és szomatikus egészségi állapotának vizsgálata
  Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

 • A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása gyógyszerészek és gyógyszerész hallgatók körében
  Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

 • Krónikus fájdalommal élő kamasz gyerekek gyógyszerszedési szokásai
  Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

 • A pszichoszociális stressz forrásai, formái és következményei gyógyszerészek és gyógyszerész hallgatók körében.
  Ádám Szilvia egyetemi adjunktus

 

 • Gyógyszerészhallgatók életminősége
  Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A kiégés jelensége a gyógyszerészi hivatásban
  Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

 

 • Gyógyszerreklámok társadalmi aspektusai
  Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A kábítószer-függőség szociológiai kérdései
  Döbrössy Bence egyetemi adjunktus

 

 • Az alkoholizmus szociológiai kérdései
  Döbrössy Bence egyetemi adjunktus

 

 • Az öngyilkosság szociológiai kérdései
  Döbrössy Bence egyetemi adjunktus

 

 • A magyar társadalom egészség-képe; testkép és egészség
  Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

 

 • Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok
  Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A laikus lakosság hiedelmei a megbetegedés és a gyógyulás okairól
  Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

 • Az alternatív gyógymódok alkalmazásának szociológiai megközelítése
  Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A dohányzás szociológiai kérdései
  Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 

 • A kommunikáció szerepe a gyógyszetészi gyakorlatban
  Dr. Pilling János egyetemi docens