Betűméret: A A A

Szakdolgozati témák Fogorvostan hallgatók részére

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN

MAGATARTÁSORVOSLÁS

–  Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

– Daganatos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

 – Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában

Dr. Purebl György  egyetemi docens

 – A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban

Dr. Purebl György  egyetemi docens

 – Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései

Dr. Purebl György  egyetemi docens

 – Nehéz érzelmi helyzetek kezelése a fogászati gyakorlatban 

 Dr. Purebl György  egyetemi docens

 BIOETIKA

 – Az állatkisérletek etikai kérdései

Dr. Csapody Tamás  egyetemi docens

Az állatok jogai. Az állatkisérletek etikai kérdései, az etikus állatkisérletek kritériumai. A vegetarizmus mint erkölcsi probléma.

– Életvégi döntések

Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens

 Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitüdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva. Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.

– A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései

Dr. Kovács József  egyetemi tanár

A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkisérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).

A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).

 – Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel interkulturális és etnikai jellegzetességekre.

– A terhességmegszakítás etikai kérdései

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhességmegszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhességmegszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.

– A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja

– Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.

– Alternatív orvoslás és etika

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

– A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.

– Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.

  SZOCIOLÓGIA

– A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus  (szerepkonfliktus) prevalenciája az egészségügyi dolgozók körében
Dr. Ádám Szilvia egyetemi adjunktus

Az egészségügyi dolgozók szomatikus és mentális betegségeinek  alakulása és lehetséges okai
Dr. Ádám Szilvia  egyetemi adjunktus

A szervezeti felépítés hatása a klinikumban dolgozó orvosok, nővérek egészségi állapotára
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

– A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása orvosok, medikusok, egészségügyi szakdolgozók körében
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

– A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

– A kábítószer-függőség szociológiai kérdései
Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 – A magyar társadalom egészség-képe; testkép és egészség
Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

– Az alkoholizmus szociológiai kérdései
Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 – Az öngyilkosság szociológiai kérdései
Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

– Fogorvostanhallgatók  és fogorvosok stresszterhelése és megküzdési stratégiái
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi adjunktus

– Kiégés a fogorvosi és fogorvostanhallgatói hivatásban
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi adjunktus

 – A magyar társadalom egészség-képe; testkép és egészség
Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

 – Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok
Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

– Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok
Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

– A laikus lakosság hiedelmei a megbetegedés és a gyógyulás okairól
Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

– Az alternatív gyógymódok alkalmazásának szociológiai megközelítése
Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

– A dohányzás szociológiai kérdései
Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

KOMMUNIKÁCIÓ

 

A munkahelyi stressz és az egészségi állapot összefüggései

Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

 

 – Hatékony betegtájékoztatás és ennek jelentősége a fogorvosi gyakorlatban

Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

 

 – Kiégés az orvosi hivatást gyakorlók között

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

 – Az orvosi hivatáshoz kapcsolódó félelmek

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

 – Alternatív fájdalomcsökkentő alkalmazások a fogorvoslás területén

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

 – Zeneterápia az orvoslásban

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus