Betűméret: A A A

Az egészségtudományok módszertana I.

PhD kurzus 2019/2020. I. félév

Semmelweis Egyetem
Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola
Mentális Egészségtudomány program (4/2.)
(a 4/2 program hallgatói számára kötelező)

Előadások helye:
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Harkai Schiller Pál könyvtár
(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 20. emelet)

Kurzusvezető: Dr. Bódizs Róbert

 

TEMATIKA

Dr. Szebik Imre: Kutatásetikai kérdések

Dr. Susánszky Éva: Epidemiológiai felmérések módszertana

Dr. Susánszky Éva: Kvantitatív kutatások módszertana I.-II.

Dr. Győrffy Zsuzsa: Kvalitatív egészségszociológiai vizsgálatok

Dr. Lázár Imre: A kulturális antropológiai terepmunka, a résztvevő megfigyelés elmélete és gyakorlata. Az antropológiai mélyinterjú és fókuszcsoport

Dr. Lázár Imre: A hermeneutikai elemzés. Az ATLAS.ti használata

Dr. Túry Ferenc: Hogyan írjunk tudományosan értékelhető esettanulmányt?

Dr. Purebl György: Beavatkozással járó, illetve nem járó klinikai vizsgálatok

Dr. Stauder Adrienne: Stressz-vizsgálatok kérdőíves módszerekkel

Dr. Bódizs Róbert: Pszichofiziológiai módszerek, technikák I.: Az elektrofiziológia mint az agykutatás és az egészségtudomány egyik közös nevezője

Dr. Bódizs Róbert: Pszichofiziológiai módszerek, technikák II.: agyi képalkotó eljárások

Dr. Hajnal Ágnes: Projektív módszerek alkalmazási lehetőségei; előnyök és korlátok

Dr. Németh Dezső: Memóriafunkciók vizsgálata neuropszichológiai módszerekkel

Dr. Ujma Péter: Modern trendek a tudományos kutatásban és publikációban

Dr. Ujma Péter: Metaanalízis