Betűméret: A A A

Klinikai Laboratóriumi Útmutató

labormedicina_slide1A Laboratóriumi Medicina Intézet bázisát képezi „SE Központi Laboratórium Pest” az ország egyik legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója. Több mint 400 féle vizsgálat található a laboratóriumunk palettáján, az eMedSolution rendszerrel integrálódva teljes körű online szolgáltatást tesz lehetővé.

A SE Központi Laboratórium (Pest) jelenleg 20 klinikának végez vizsgálatokat. Szervezeti egységként (közös gazdálkodási és elszámolási rendszerben) ide integrálódott kihelyezett részlegként a “Központi Immunológiai Laboratórium”, az “Izotóp/Endokrin Laboratórium” és 2009. áprilistól a „Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium”.

Az Egyetem „speciális” klinikai laboratóriumainak vizsgálati profilját is igyekezünk összeállítani. Az útmutatóban közöljük az aktuális vizsgálati listát, a kódokat és pontértékeket, amelyek alapját képezik a laboratóriumi szolgáltatás elszámolásának.

Rövidítések a mintáknál: N Vér = natív vér (piros kupakos cső), EDTA Vér = EDTA-val alvadásgátolt vér (lila kupakos cső), CITR Vér = Na3-citráttal alvadásgátolt vér (véralvadáshoz kék kupakos cső, vvt süllyedéshez fekete kupakos cső), H Vér = heparin alvadásgátolt vér (zöld kupakos cső) , NaF vér = fluoridos vér (szürke kupakos cső), S minta = speciális, egyedi útmutatás szerinti minta, például ammónia vizsgálathoz jégbe hűtve, vérgázanalízishez heparinos fecskendő, vagy kapilláris.

Az ország számos diagnosztikai laboratóriumához hasonlóan a szakmai elvárások mellett gazdálkodási, pénzügyi feladatokat is meg kell oldanunk (extrém reagens árak, volumenkorlát, irreális OEP elszámolás). Ezért kérjük, hogy lehetőleg csak az adekvát, a diagnosztikailag informatív laboratóriumi vizsgálatokat rendeljék meg.

MINTAVÉTELI ELJÁRÁSOK

A klinikai laboratóriumok elsődleges feladata: megbízható információszolgáltatás döntésekhez (diagnózis, állapotfelmérés, kezelés folyamatának ellenőrzése, prognózis). A laboratóriumi eredmények csak akkor értékelhetők helyesen, ha a vizsgálati anyag levétele, azonosítása és szállítása a szakma szabályai szerint megfelelően történik. A preanalitikai szakaszban a legnagyobb a hibalehetőség, az eredményt érintő hibák 60-70 %-át ekkor követik el. Nyilvánvaló, de ismét fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy egyetlen vérvételi csőből nem végezhető el az összes vizsgálat. A hematológiai elemzésekhez, a véralvadási  vizsgálatokhoz, a klinikai kémiai, vagy hormon meghatározásokhoz más-más típusú mintára és mintavételi eszközre van szükség.

A tesztek kiválasztásakor fontos tudni, hogy milyen típusú információra van szükség, valamint az adott vizsgálat képes-e azt nyújtani. Adott betegnél több egyéni tényező is befolyásolhatja a mérési eredményt, például életkor (alkalikus foszfatáz), nem (szteroid hormonok), terhesség (tiroxin), testhelyzet (fehérjék), intenzív sport, fizikai munka (kreatin-kináz), stressz (prolaktin), tápláltsági állapot (szénhidrátok, lipidek), napszak (kortizol). A leggondosabb laboratóriumi analitika sem képes kiküszöbölni az előkészítésnél, a mintavételnél valamint a szállításnál elkövetett hibákat. Például a funkcionális vizsgálatok során a mintavétel idejének betartása igen fontos, ezt jelölni kell a kérőlapon és a mintán is.

A laboratóriumi vizsgálatok a MedSol beteg-adatkezelő számítógépes program megfelelő menüjében (Diagnosztikai betegfelvétel) rendelhetik meg. Az Egyetem centralizált laboratóriumainak (Központi Laboratórium-Pest és részlegei, III. Belgyógyászati Klinika Kutató Laboratóriuma, Transzplantációs Klinika Laboratóriuma, Igazságügyi Intézet Toxikológiai Laboratóriuma) vizsgálati palettája speciális betűkódokkal megnevezett kérőfelületeken érhetők el.

A vizsgálati mintákkal kapcsolatos teendőket az egyes laboratóriumi részlegek külön-külön szabályozzák. Kérjük a teendőket elolvasni az egyetem Intranet honlapján: SE honlap › Intranet › Információ › Preanalitika Központi Labor 2010 felületen.

További javasolt irodalom:
Flynn J.C.: Vérvételi eljárások. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest 2010.
Szabó A. (szerk): Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és paraméterek. Semmelweis Kiadó, Budapest 2010.