Betűméret: A A A

KUT Biztonságtechnika

Biztonságtechnikai ügyintéző: Ferenczi Zsolt

 

A biztonságtechnikai ügyintéző a Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság állományából került kihelyezésre. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgató a napi feladatok irányítása a KÚT GÜI igazgató által történik. Feladatköre kiterjed a Kútvölgyi Klinikai Tömbben lévő minden szervezeti egységre. Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, katasztrófavédelem és vagyonvédelem vonatkozásában, jogszabályban és belső szabályzatokban előírtak szerinti megfelelés biztosítása. Szakmai segítségnyújtás felmerülő problémák esetében.

 

Munkavédelem:

 • KÚT Munkavédelmi szabályzatának elkészítése, folyamatos naprakészen tartása
 • Új belépő és ismétlődő oktatás megtartása.
 • Munkabalesetek kivizsgálása.
 • Egyéni védőeszköz juttatási rendjének elkészítése.
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének elkészítése.
 • Szervezeti egység kockázat értékelésének elkészítése.
 • Hatósági bejárásokon részvétel.

Tűzvédelem:

 • KÚT Tűzvédelmi Szabályzatának elkészítése, folyamatos naprakészen tartása.
 • Új belépő és ismétlődő oktatás megtartása.
 • Belső tűzvizsgálatok elvégzése.
 • Tűzjelző rendszer karbantartásának ellenőrzése.
 • Téves riasztások kivizsgálása.
 • Tűzoltókészülékek negyedévenkénti ellenőrzése, nyilvántartása.
 • Szintenkénti alaprajzok elkészítése helyiségek változása esetén.
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése, naprakészen tartása.
 • Tűzriadó terv elkészítése és évenkénti felülvizsgálata.
 • Hatósági bejárásokon részvétel.

Környezetvédelem:

 • KÚT Hulladék Kezelési Utasításának elkészítése, folyamatos naprakészen tartása.
 • Új belépő és ismétlődő oktatás megtartása.
 • Veszélyes hulladékok elszállításának megrendelése.
 • Szelektív hulladékokkal kapcsolatos ügyintézés.
 • Fertőző veszélyes és veszélyes hulladék adatok rögzítése a központi hulladékgazdálkodási információs rendszerben.

Katasztrófavédelem

 • Katasztrófavédelmi terv elkészítése, folyamatos naprakészen tartása.
 • Új belépők részére oktatás megtartása.

Vagyonvédelem:

 • Kapcsolatot tart a szervezeti egységek, a rendészet és a BTLI között
 • Figyelemmel kíséri a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatos intézkedések szabályzat szerinti lebonyolítását.
 • Vezeti a Tömb kárstatisztikáját.