Betűméret: A A A

Általános információk

A Kútvölgyi Klinikai Tömbigazgatóság a Gazdasági Főigazgatóság funkcionális szervezeti egysége, mely a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjében elhelyezkedő decentralizált szervezeti egységek működését biztosító gazdasági, műszaki és adminisztratív feladatokat, kapcsolódó szakmai szolgáltatási funkciót látja el.

Feladata:

A Tömb betegellátó, oktatási és kutatási tevékenységéhez szükséges gazdasági és üzemeltetési szolgáltatások nyújtása.

Biztosítja a Tömb szervezeti egységeinek működéséhez és a zavartalan betegellátáshoz szükséges üzemeltetési feltételeket.

Gazdasági, pénzügyi, munkaerő- és bérgazdálkodási, anyag- és eszközgazdálkodási, informatikai, műszaki és más üzemeltetési kérdésekben biztosítja, az összehangolt együttműködést a szervezeti egységek, illetve a Gazdasági Főigazgatóság; az Operatív Főigazgatóság; az Orvos Főigazgatóság valamint a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság között.

A Tömb szervezeti egységeinek, illetve saját költségvetésének tervezése, az előirányzatok felhasználásának kontrollja.

Az Igazgatóság a költségvetési előirányzatával és az általa ellátandó feladatokkal összhangban megtervezi a működéshez szükséges létszám, bér, dologi és felhalmozási kereteket.

Feladata az előirányzatok, a gazdálkodási keretek betartása, betartatása.

Gondoskodik a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági adatok és információk összegyűjtéséről, rendszerezéséről, nyilvántartásáról és rendelkezésre bocsátásáról az Egyetem és a Gazdasági Főigazgatóság előírásai, valamint a Tömb szervezeti egységeinek elvárásai szerint.
Igény szerinti gyakorisággal tájékoztatja a szervezeti egységek vezetőit és a gazdasági főigazgatót a szervezeti egységek, valamint az Igazgatóság gazdálkodási helyzetéről.

Teljesítmény- és költség-kontrolling tevékenység.

Az Egyetem minőségirányítási rendszeréhez illeszkedően, a szolgáltatásaink minőségének folyamatos ellenőrzése és javítása.

A Tömb környezetvédelmi rendjének kialakítása és annak betartása, illetve betartatása.