Betűméret: A A A

Klinikai Biostatisztika 2019

A 2018/2019-es, II. félévi Klinikai Biostatisztika PhD kurzus tematikája, előadásai

A kurzus 2019. 02. 13-án, szerdán,17:00-kor kezdődik, minden előadás helyszíne: EOK Hári terem

Jelentkezés a neptun portálon keresztül.

Tudnivalók: Az előadások egyben gyakorlatok is. Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki laptopot hozzon magával az előadásokra, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került. Parallel a bemutatott példákkal egyéni gyakorlás is történik. A kurzus során 2-3 beadandó feladatsor kerül majd kiosztásra olyan feladatokkal, amelyek addig elhangzottak. A saját laptopon való helyszíni gyakorlás nem kritériuma a kurzus teljesítésének, elegendő a beadandó feladatok folyamatos megoldása és a vizsgán való feladatmegoldás.

Vizsga: valós adatbázis és példák megoldása Statistica szoftverrel egyénileg, saját laptopon. Amennyiben ez nem oldható meg mindenkinek, akkor a vizsgát a NET számítógépes teremben rendezzük majd meg, ahol a számítógép használat biztosított lesz.

A gyakorló feladatok, adatbázisok, feladatsorok ezen a honlapon lesznek elérhetők.

További felkészülési lehetőség SAS felhasználóknak: Dinya Elek: Biometria a klinikumban (Medicina)

Tudnivalók a vizsgáról:

NET számítógépes teremben május 29-én és június 5-én, 16.00-18:00

4 összetett feladatot tartalmazó feladatsor (4×25 pont)

Értékelés: 0-50 nem felet meg, 51-75 megfelelt, >75 kiv. megfelelt.

Annak, aki gyakorló feladatsort hibátlan megoldással határidőre beküldött, annyiszor 20 pontot jóváírunk, ahány helyes feladatot visszaküldött. 

A feladatlap kijavítása után lehetőség van szóban javítani, ahol minden előadás cím egy tétel, és annak a rövid kifejtésével kell felelni. 

Vizsgázni mindenkinek el kell jönnie, azoknak is, akik 3 jó megoldást küldenek vissza!

A beadott feladatok javítása, és a vizsgán felhasználható pontok megtalálhatók lesznek folyamatosan ezen a honlapon!

Vizsgaadatbázis 

A kurzus tematikája:

 

 

Klinikai Biostatisztika PhD kurzus
Minden alkalom az EOK Hári teremben kerül megrendezésre szerdánként 17:00-18:30 között, elmélet egybekötve gyakorlattal.

Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki laptopot hozzon magával az előadásokra, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került.

Jelentkezés: Neptun,

felvilágosítás: prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu 

Időpont Előadás címe Előadó  
2019.02.06 Tárgyfelvétel, ekkor nincs előadás!    
2019.02.13

Vizsgálattervezés_Power analízis

A statisztikai munka folyamata általában 

Prohászka Zoltán  
2019.02.20 Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában  Prohászka Zoltán  
2019.02.27 Lineáris korreláció,- regresszió. Példák. Prohászka Zoltán  
2019.03.06 Folyamatos változások előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös lineáris regresszió, példák.  Dinya Elek  
2019.03.13 Paraméteres és nem paraméteres próbák alkalmazása folytonos változók esetén (t tesztek, egy szempontos ANOVA).  Prohászka Zoltán  
2019.03.20 Kontingencia táblák, pédák (Fisher’s Exact teszt, chi-négyzet próba) Prohászka Zoltán  
2019.03.27 Események időbeli előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A Cox regresszió  Dinya Elek  
2019.04.03 Két és többirányú változás együttes elemzése. A több-szempontos variancia analízis  Makara Gábor  
2019.04.10 Variancia analízis, példák megoldása a Statistica programmal  Makara Gábor  
2019.04.17 Gyógyszerkinetikai vizsgálatok statisztikai alapjai, példák. Dinya Elek  
2019.04.24 Igen-nem változás előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös logisztikus regresszió, példák Prohászka Zoltán  
2019.05.08 A biostatisztikai elemzés helye az orvostudományban I. Laboratóriumi vizsgálatok  alapvető értékelési szempontjai, ROC analízis, példák Prohászka Zoltán  
2019.05.15 A biotatisztikai elemzés helye az orvostudományban II. A klinikai epidemiológia és populációgenetika alapfogalmai és az alkalmazott statisztikai módszerek  Prohászka Zoltán  
2019.05.22 Hogyan olvassunk kritikusan orvosi cikkeket? A klinikai biostatisztikai munka minősége, mint az értékelés alapvető szempontja.  Prohászka Zoltán  
2019.05.29 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)    
2019.06.05 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)