Betűméret: A A A

Klinikai Biostatisztika 2017

A 2016/2017-as, II. félévi Klinikai Biostatisztika PhD kurzus tematikája, előadásai

A kurzus 2017. 02. 01-én, szerdán,17:00-kor kezdődik, minden előadás helyszíne: EOK Hári terem

Jelentkezés a neptun portálon keresztül.

Tudnivalók: Az előadások egyben gyakorlatok is. Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki laptopot hozzon magával az előadásokra, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került. Parallel a bemutatott példákkal egyéni gyakorlás is történik. A kurzus során 2-3 beadandó feladatsor kerül majd kiosztásra olyan feladatokkal, amelyek addig elhangzottak. A saját laptopon való helyszíni gyakorlás nem kritériuma a kurzus teljesítésének, elegendő a beadandó feladatok folyamatos megoldása és a vizsgán való feladatmegoldás.

Vizsga: valós adatbázis és példák megoldása Statistica szoftverrel egyénileg, saját laptopon. Amennyiben ez nem oldható meg mindenkinek, akkor a vizsgát a NET számítógépes teremben rendezzük majd meg, ahol a számítógép használat biztosított lesz.

A gyakorló feladatok, adatbázisok, feladatsorok ezen a honlapon lesznek elérhetők.

Minta_adatbazis

2. előadáson bemutatott feladatok megoldásához adatbázis

Feladat1_2017 (adatkezelés, változó definiálás, leíró statisztika, t-tesztek; beadandó március 16-ig!!)

Beadandó 1 és 2 megoldásai_2017-04-25 ITT letölthető

Beadandó feladat 2. (korreláció számítás, többszörös regresszió); beadandó: április 10-ig; 2. feladat (Feladat2_2017) megoldásához kiegészített adatbázis (Minta adatbázis2_2017).

Beadandó feladat 3. (Feladat3_2017) (túlélési analízis), beadandó: május 17-ig!

További felkészülési lehetőség SAS felhasználóknak: Dinya Elek: Biometria a klinikumban (Medicina)

Tudnivalók a vizsgáról:

 

NET számítógépes teremben május 24 és 31-én, 16.00-18:00

4 összetett feladatot tartalmazó feladatsor (4×25 pont)

Értékelés: 0-50 nem felet meg, 51-75 megfelelt, >75 kiv. megfelelt.

Annak, aki gyakorló feladatsort hibátlan megoldással határidőre beküldött, annyiszor 20 pontot jóváírunk, ahány helyes feladatot visszaküldött. Hazifeladat_végeredménye, megajánlott pontok. 

A feladatlap kijavítása után lehetőség van szóban javítani, ahol minden előadás cím egy tétel, és annak a rövid kifejtésével kell felelni. 

Vizsgázni mindenkinek el kell jönnie, azoknak is, akik 3 jó megoldást küldenek vissza!

A beadott feladatok javítása, és a vizsgán felhasználható pontok megtalálhatók lesznek folyamatosan ezen a honlapon!

Vizsgaadatbázis (javasolt előre letölteni, Statistica-ba áttenni, megismerni)

A kurzus tematikája:

 

Időpont Előadás címe Előadó
2017-02-01 Vizsgálattervezés, poweranalízis, a biostatisztikai munka folyamata Prohászka Zoltán
2017-02-08 Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában Prohászka Zoltán
2017-02-15

Diszkrét változók: Chi négyzet próba, kontingencia táblák, példák

 

Prohászka Zoltán
2017-02-22 Korreláció, lineáris regresszió regresszió. Példák. Gombos Tímea
2017-03-01 Folyamatos változások előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös lineáris regresszió, példák.  Dinya Elek
2017-03-08

Paraméteres és nem paraméteres próbák alkalmazása folytonos változók esetén (t tesztek, egy szempontos ANOVA) 2017- Paraméteres és nem paraméteres próbák alkalmazása több csoport.

Gombos Tímea
2017-03-15 Szünet  
2017-03-22 Események időbeli előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A Cox regresszióTúlélési_analízis_KM_COX_2017 Dinya Elek
     
2017-03-29

Két és többirányú változás együttes elemzése. A több-szempontos variancia analízis

2017-03-29-ANOVA-többszempontos

 

Makara Gábor
2017-04-05

Variancia analízis, példák megoldása a Statistica programmal

Multiple Comparison-20170404

 

Dinya Elek, Makara Gábor

 

2017-04-12

VÁLTOZÁS!!

Az április 12-i és május 10-i előadások felcserélődnek.

Gyógyszerkinetikai vizsgálatok statisztikai alapjai, példák.

Segédtáblázat, képletekkel

Dinya Elek
2017-04-19

Igen-nem változás előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös logisztikus regresszió, példák

2017-Logisztikus regresszió

Gombos Tímea
2017-04-26

A biostatisztikai elemzés helye az orvostudományban I. Laboratóriumi vizsgálatok alapvető értékelési szempontjai, ROC analízis, példák ROC_Előadás

 

Prohászka Zoltán
2017-05-03

A biotatisztikai elemzés helye az orvostudományban II. A klinikai epidemiológia és populációgenetika alapfogalmai és az alkalmazott statisztikai módszerek

Genetikai epidemiológia_KlinBiostat_2017

 

Prohászka Zoltán
2017-05-10 Hogyan olvassunk kritikusan orvosi cikkeket? A klinikai biostatisztikai munka minősége, mint az értékelés alapvető szempontja.Kritikus_cikkolvasás_2017  Prohászka Zoltán
2017-05-24 és 05-31 Vizsga 16:00-18:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)  Prohászka Zoltán