Betűméret: A A A

Dr. Prohászka Zoltán

Beosztás: Egyetemi tanár, laboratórium vezető
Végzettség: Laboratóriumi szakorvos
Telefon: +3620-8250962, +361-2129351, +361-3251379
E-mail: prohoz@kut.sote.hu

Egyetemi tanulmányaim alatt kezdtem érdeklődni a kutatómunka iránt, s mint diákkörös az akkori Országos Hematológiai és Immunológiai Intézetben dolgoztam. Végzés után a Semmelweis Egyetemen kaptam állást, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriumában folytattam PhD doktori tanulmányaimat. A PhD oklevél megszerzése után több éves belgyógyászati klinikai gyakorlatot végeztem, majd 2002 óta teljes munkaidőmben ismét a Kutatólaborban dolgozom.

Érdeklődésem az immunológia egy körülhatárolt területére, a komplementrendszer vizsgálatára irányul, kifejezetten ennek orvosi vonatkozásaira. Az elmúlt években több pályázat finanszírozásával vizsgáltuk a komplement és az antitestek működésének kapcsolatát, a stresszfehérjék immunológiai vonatkozásait és a természetes immunitás összefüggéseit a gyulladásos válaszreakcióval.

Vizsgálati modellként számos emberi megbetegedést céloztunk meg, mint pl. autoimmun betegségek, cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint újabban egyes ritka betegségek. Munkatársaimmal alapvető érdeklődésünk olyan klinikai vizsgálatok tervezése és kivitelezése, melyek segítségével eddig ismeretlen mechanizmusok, biomarkerek és genetikai tényezők ismerhetők fel az adott kórkép patomechanizmusában, és ezen markerek viselkedése in vitro modellek segítségével részletesen tanulmányozható.

2008-tól kezdődően munkatársaimmal intenzíven foglalkozunk a komplementrendszer vizsgálatának egy újabb orvosi vonatkozásával, a thrombotikus mikroangiopátiák differenciáldiagnosztikájával. A témakörben több új diagnosztikai vizsgálóeljárást fejlesztettünk ki, és a következő években az OTKA támogaátsával felfedező kutatás végrehajtását is tervezzük ebben a témában.

Pályázatok Részletek

Futó és lezárt pályázatok:

 • OTKA témavezető: F-024141 (1997-1998)
 • F-029030 (1999-2001)
 • T-046837 (2004-2007)
 • NF72689 (2008-2011)
 • K 100687 (2012-2015)
 • OTKA résztvevő: T-021113 (1996-1999)
 • T-023854 (1997-1999)
 • T-032661 (2000-2003)
 • T-043207 (2002-2005)
 • T-061155 (2006-2010)
 • CK-80842 (2010-2013)
 • NK-84043 (2011-2015)
 • K-100684 (2012-2015)
 • FKFP témavezető: 138/2001 (2001-2003)
 • FKFP résztvevő: 106/2000 (2000-2002)
 • ETT témavezető: 248/2001 (2001-2003)
 • 229/2006 (2006-2008)
 • NKFP résztvevő: 1A/0027 (2002-2005)
 • Semmelweis Híd projekt (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 4.2.2-08/1/KMR-2008-0004) résztvevő, 2008-2010)
 • Az Európai Unió 5-ös keretprogramja által támogatott ”ATHERNET” kiválósági hálózat egyik koordinátora voltam (2003-2005). Futó és lezárt

Tagságok Részletek

Tudományos társasági tagságok, aktivitások:

 • A Magyar Immunológiai Társaságnak (MIT) 1995-től (2001 óta a vezetőség) tagja, 2007 óta főtitkára, a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak 1997-2007-ig,
 • A Magyar Arteriosclerosis Tásaságnak és annak vezetőségének 2001 óta tagja vagyok.
 • A Gyermeknefrológiai Egyesület tagja vagyok 2010 óta.
 • A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság tagja vagyok 2010 óta.
 • 2003-2005 között az MTA Immunológiai Bizottságának titkára voltam, 2011 óta az Immunológiai Bizottság elnöki tisztségét töltöm be.
 • A Semmelweis Egyetem Tudományos Bizottságának tagja vagyok 2006-óta.
 • Az OTKA Bioinformatika állandó zsűri tagja voltam 2007-2010, és további ad hoc zsűrik tagja voltam. A NEKIFUT projekt elő tudományok munkacsoport tagja vagyok.

Alapítványi tevékenységek

 • A Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány kuratóriumának elnöke voltam 2007-2009 között
 • A Judy Rák Alapítvány kuratóriumának tagja vagyok 2002 óta.

Oktatás, scientometria Részletek

Oktatási tevékenységek:

 • 1999 óta rendszeresen tartok tantermi előadásokat tumor immunológia és daganatok immunterápiája témakörben magyar és angol nyelven.
 • Betegágy melletti belgyógyászat gyakorlatokat tartottam 1999 és 2004 között.
 • PhD kurzust szerveztem az atherosclerosis etiológiája, klinikai biostatisztika és az antitestek orvosbiológiai alkalmazása témakörben. További PhD kurzusokon több esetben voltam felkért előadó.

Laboratóriumunkban gimnazista (Rovó Zita) és TDK hallgatók (Sébor Zsófia, Szabó Melinda Zsuzsanna, Szentiványi Dorotty, Papp Diána, Dunai Zsuzsanna, Szebeni Andrea, Hellebrand Enikő, Széplaki Gábor, Wallinger Zita), valamint PhD hallgatók (Udvarnoki Katalin, Bíró Adrienn, Oroszlán Melinda, Herczenik Eszter, Kiszel Petra, Laki Judit, Vatay Ágnes, Kocsis Judit, Veres Amarilla, Horváth Anna, Horváth Laura, Horváth Anna, Vajna Réka, Rugonfalvi-Kiss Szabolcs, Molvarec Attila) képzésében, irányításában vettem részt 1996 és 2010 között. Kocsis Judit (2005-ben végzett), Molvarec Attila (fokozatot 2007-ben szerzett) Udvarnoki Katalin, Gombos Tímea, Aladzsity István és Csuka Dorottya PhD hallgatók témavezetője vagyok. Veres Amarilla és Horváth Laura témavezetését Füst Györggyel, Molvarec Attiláét Karádi Istvánnal közösen láttam el.

Scientometriai mutatók: (publikációs listát ld. külön listán)

 • Magyar és angol nyelven lektorált szakmai folyóiratokban 225 cikkem jelent meg, ezek kumulatív impakt faktora 418.498 A cikkekre kapott összes független hivatkozások száma: 2175
 • Hirsch-faktor: 21
 • Nyolc könyvfejezetnek vagyok társszerzője, egy könyv szerkesztésében (11 fejezet írásában) vettem részt.
 • Három szabadalom kidolgozásában vettem részt, melyeknek rész-feltalálója vagyok.

Folyóiratokkal kapcsolatos tevékenységek:

Az Immunológiai Szemle c. folyóirat tudományos szerkesztője vagyok 2009-től.

Felkért bíráló voltam a következő folyóiratoknál: International Immunology, Cell Stress and Chaperones, Circulation, The Lancet, Hormones and Metabolism Research, Immunology Letters, Immunobiology, Pediatric Research, Acta Microbiologica et Immunologica Hung., Orvosi Hetilap, Magyar Immunológia, Cancer Infromatics, Scand. J. Immunol, Mol.Immunol. Inflamm. Res., Pathology Oncology Research, International J of Cardiology, Cell. Biol. Internat., Cytometry Part B: Clinical Cytometry, Annals of Medicine.

Nyelvismeret Részletek
 • Középfokú német állami nyelvvizsga, 1995.
 • Szakmai anyaggal bővített középfokú angol egyetemi záróvizsga, 1992.

Kitüntetések, díjak Részletek
 • Beznák Aladár érmet nyertem pályaművemmel a Semmelweis Egyetemen 1994-ben.
 • Köztársasági Ösztöndíj 1993/94 és 1994/95-ös tanévekben.
 • Pro Scientia díjjal tüntettek ki 1995-ben.
 • Selye-díj A Budapesten 1997. július 2-5. között Selye János születésének 90. évfordulójára rendezett emlékkonferencia (Stress of Life) nemzetközi kuratóriuma a konferencián bemutatott előadásomért Selye-díjat adományozott számomra.
 • Akadémiai Ifjúsági Díj-ban részesültem 2001-ben.
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertem az 1999-2002-es időtartamra.
 • Richter Gedeon kutatási jutalmat nyertem 2003-ban.
 • Sanofi-Synthélabo Szakmai Díj-at kaptam 2004-ben.

Egyéb szakmai tevékenységek Részletek
 • Az 1993-94-es tanévben a SOTE Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézetének díjazott demonstrátora voltam. Munkám az Intézet keretein belül működő 100 fős AIDS ellenes egészségnevelést végző hallgatói csoport koordinálása volt
 • 1990-91-ben 10 hónapig a németországi Paul Ehrlich Intézet díjazott gyakornoka voltam.
 • 1996-ban az Innsbruck Egyetem Higieniai Intézetének voltam ösztöndíjas kutatója 3 hónapig.

Személyi adatok Részletek
 • Szül. hely: Budapest, Szül. idő: 1970. március 14.
 • Érettségi: Berzsenyi Dániel Gimnázium, 1988.
 • Egyetemi tanulmányok: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,1988-1995.
 • Munkahely: Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium (igazgató: Prof. Dr. Karádi István) és MTA-SE Gyulladásbiológiai és Immungenomikai Kutatócsoport (Vezető: Dr. Falus András)
 • Posztgraduális képzés: 2000-ben PhD oklevelet szereztem,
 • Klinikai Laboratóriumi Vizsgálatok szakvizsga, 2005
 • Az MTA Doktora oklevelet szereztem 2006-ban
 • Habilitációs oklevelet szereztem 2009-ben a Semmelweis Egyetemen

Publikációk listája letölhető dokumentumként mérete: 246.2 KB