Betűméret: A A A

Tudományos Tanács

Az Egyetemi Tudományos Tanács az egyetemen folyó tudományos munkával kapcsolatos stratégiai állásfoglalásokat dolgozza ki; véleményezi a tudományos kutatómunkával összefüggő jogszabályi előterjesztéseket, rendelettervezeteket; előkészíti az emlékérmek, jutalomdíjak, kutatási jutalmak és tudományos kutatási támogatások odaítélésének folyamatát, és elbírálja a vonatkozó pályázatokat.

A Tanács mindenkori elnöke az egyetem tudományos rektorhelyettese.

A Tudományos Tanács elnöke:

Bagdy Gy Dr. Bagdy György
tudományos rektorhelyettes, igazgató, egyetemi tanár
Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet 

Tudományos Tanács tagok:

 RS47639_KA-20160406-IMG_0320-scr
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető
Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék 
 Ferdinandy P Dr. Ferdinandy Péter
igazgató, egyetemi tanár
Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 
 
RS27184_20111208-IMG_4089-scr
Dr. Ligeti Erzsébet
igazgatóhelyettes, egyetemi tanár
Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet
 LudanyiKrisztina_profilkep
Dr. Ludányi Krisztina
egyetemi docens 
Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészeti Intézet
Prof_Merkely_photo_crop Dr. Merkely Béla
klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke, igazgató, egyetemi tanár
Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 
SzemanZsuzsa_profilkep_v1_4
Dr. Széman Zsuzsanna
egyetemi tanár
Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet

Dr. Rigó János
igazgató, egyetemi tanár
Általános Orvostudományi Kar, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Varga G Dr. Varga Gábor
tanszékvezető, egyetemi tanár
Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai Tanszék,