Betűméret: A A A

Konzerváló fogászati propedeutika I. előadások

 

2016/2017. II. félév előadás tematika

Hét Cím  Dátum Előadó
1. A konzerváló fogászat célkitűzése, elméleti és a gyakorlati oktatása, követelmények, a számonkérés rendszere. A propedeutika tárgya, célja és módszerei.  febr. 1. Tóth Zs.
2. A maradó fogak és a fogbél anatómiája, szövettana febr. 8.  Tóth Zs.
3. A szuvas kórfolyamat jellemzése, a caries fogalma, meghatározása, lokalizációja febr. 15.  Nemes J.
4.  A caries gyógyítási lehetőségei: remineralizáció, plasztikus és szilárd restaurációk febr. 22. Nemes J.
5. A kavitásalakítás szabályai Black szerint. Black-osztályok, az osztályozás alapja, a kavitás falai, Black által nem osztályozott üregek.  márc. 1. Nemes J.
6. A kemény (zomác, dentin) és szuvas szövet perparáláshoz és a tömések kidolgozásához (finírozás, polírozás) alkalmazott műszerek, eszközök. márc. 8. Nemes J.
7. A fog restaurálása amalgámmal. (Az amalgám fogalma, összetétele, indikációi). A kavitás előkészítése amalgám restauráláshoz (a kavitás tisztítása, pulpavédelem) márc. 15. Zs. Tóth
 8. A fog preparálása amalgám restaurációhoz, az üregalakítás szabályainak módosulása. Az amalgám tömés eltávolítása. márc. 22. Pataky G.
9.  A II. osztályú üregbe amalgámrestauráció készítése (matrica, matricafeszítők, az amalgám keverése, a fog felépítése, végleges kidolgozás) márc. 29. Tóth Zs. 
10. Demonstráció ápr. 5.  
  Tavaszi szünet ápr. 12.  
11. Ideiglenes tömőanyagok és használatuk ápr. 19. Tóth Zs.
12.  A kavitásalakítás szabályai esztétikus direkt restaurációhoz. (Módosult üregalakítási szabályok, eltérés a Black-szerinti preparálástól; a mikroretenció) ápr. 26. Pataky G.
13.  A direkt esztétikus fogrestauráláshoz alkalmazott anyagok (adhesív technika) máj. 3. Nagy Zs.
14.  Direkt fogfelépítés esztétikus tömőanyaggal (kompozit, kompomer) máj. 10. Komora P.