Betűméret: A A A

Hallgatói Tájékoztató

Fontos tudnivalók

Előadások / gyakorlatok

 • Katalógus mindig! (előadás/gyakorlat)
 • A jelenlétet sajátkezű aláírással minden alkalommal igazolni kell (előadás/gyakorlat)
 • Jelenlét igazolásához diákigazolvány kellhet!
 • Több mint 25 %-nyi késés = hiányzás
 • 3 késés = 1 hiányzás
 • Max. 25% igazolt/igazolatlan hiányzás lehet
 • Pótlásra lehetőség nincs!
 • Manipuláció a katalógussal  =  fegyelmi eljárás
 • Tematika : http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/oktatas/
 • Csak az esetdokumentációhoz lehet fotózni, egyéb kép- és hangfelvétel tilos!

Klinikai gyakorlatok

Értékelés: félév végén gyakorlati jegy összetevői:

 • gyakorlati szóbeli számonkérés, felkészültség/saját eset
 • gyakorlatokon megírt dolgozatok eredményei
 • a gyakorlati munka színvonala
 • asszisztálás
 • demonstráció eredménye: min. 2-es (azaz min. 50 %-os!) kell legyen
 • késések  (25 %-nyi késés = hiányzás, 3 késés = 1 hiányzás)

Egyebek:

 • a gyakorlati jegy nem vita tárgya
 • a Hallgatói házirend betartása kötelező
 • a hallgatói esetdokumentációt legkésőbb a 13. héten kell leadni a gyakorlatvezetőknek (kivétel V. év II. félév, akkor a 11. héten)

Aláírás megtagadása (= félév ismétlése), ha:

 • gyakorlati jegy elégtelen (1)
 • hiányzás több, mint 25% (3-nál több alkalom!)
 • nem adott le egy, oktató által elfogadott esetdokumentációt

A hallgató nem kezelhet beteget, ha:

 • önmaga nem szerepel a Neptun rendszerben
 • felkészületlen saját páciense ellátásában
 • páciense nem jelentkezett be a Betegfelvételen
 • páciense térítésköteles (pl. külföldi, nincs TAJ)

Demonstráció

 • A demonstráció egy 30-perces tesztdolgozat a 10. heti  tantermi előadáson a félév első kilenc előadásának anyagából és a vonatkozó tankönyvi részekből
 • Bármilyen segédeszköz alkalmazása után fegyelmi eljárás, a dolgozat érvénytelen, a jegy elégtelen

Pótdemonstrációk: később meghatározott időpontban (két alkalom)

 • csak azok számára, akiknek elégtelen volt, vagy nem írták meg  a 10. héten

Ügyintézés

        Nincs index!

 • jegybeírás: a  szemeszter utolsó gyakorlatán a Neptunba

Vizsgára el kell hozni az előzetesen kinyomtatott teljesítmény lapot

Tankönyvek

Kötelező:

 • Fazekas Á. (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia (Semmelweis kiadó 2007)

Ajánlott:

 • C J Stock, C F Nehammer:  Gyakorlati endodontia 

    (Medicina 1995)

 • Győrfi A: Professzionális fogfehérítés (Medicina 2006)

Követelményrendszer:
A gyakorlati, elméleti és demo jegyek átlagának külön-külön el kell érniük a 2.0-ás átlagot.

Konzerváló fogászat I-V
Klinikai fogászat I-II
Konzerváló fogászati propedeutika I-II