Betűméret: A A A

Hallgatói Tájékoztató

Fontos tudnivalók

Előadások / gyakorlatok

 • Katalógus mindig! (előadás/gyakorlat)
 • A jelenlétet sajátkezű aláírással minden alkalommal igazolni kell (előadás/gyakorlat)
 • A hiányzást a hallgató a JENYI rendszerben ellenőrizheti.
 • Jelenlét igazolásához diákigazolvány kellhet!
 • Több mint 25 %-nyi késés = hiányzás
 • 3 késés = 1 hiányzás
 • Max. 25% igazolt/igazolatlan hiányzás lehet
 • Pótlásra lehetőség nincs!
 • Manipuláció a katalógussal fegyelmi eljárás

Klinikai gyakorlatok

Értékelés: félév végén gyakorlati jegy összetevői:

 • gyakorlaton a felkészültség (szóbeli , írásbeli számonkérés) , ellátás, asszisztálás, dokumentált saját eset (IV—V. évben)
 • a demonstráció, és minden gyakorlati részjegy eredménye: min. 2-es kell legyen
 • késések (25 %-nyi késés = hiányzás, 3 késés = 1 hiányzás)
 • a gyakorlati jegy nem vita tárgya!
 • III. év 1. félév: Propedeutika tárgyból a félév elfogadásának feltétele sikeres gyakorlati vizsga
 • aláírás megtagadása (= félév ismétlése), ha:

                 nincs meg a legalább elégséges gyakorlati jegy

                 hiányzás több, mint 25% (3-nál több alkalom!)

                 nincs az oktató által elfogadott esetdokumentáció

 • az előírt feltételek teljesülése nem jelenti azt, hogy a félév automatikusan elfogadásra kerül
 • a gyakorlatokon végzett nem megfelelő munka alapján a gyakorlatvezető akkor is megtagadhatja az aláírást, ha egyébként a fent említett feltételeket a hallgató teljesítette

Egyebek:

 • A Hallgatói házirend betartása kötelező
 • A hallgatói esetdokumentációt legkésőbb a 13. héten kell leadni a gyakorlatvezetőknek (III. éven nem kell)(kivétel V. év II. félév, akkor a 11. héten)

A hallgató nem kezelhet beteget, ha:

 • önmaga nem szerepel a Neptun rendszerben
 • felkészületlen saját páciense ellátásában
 • páciense nem jelentkezett be a Betegfelvételen
 • páciense térítésköteles (pl. külföldi, nincs TAJ)

Aláírás megtagadása (= félév ismétlése), ha:

 • gyakorlati jegy elégtelen (1)
 • hiányzás több, mint 25% (3-nál több alkalom!)
 • nem adott le egy, oktató által elfogadott esetdokumentációt

Demonstráció

 • A demonstráció egy 30-perces tesztdolgozat a 10. heti tantermi előadáson a félév első kilenc előadásának és a gyakorlatok anyagából ,  valamint a vonatkozó tankönyvi részekből

     (III. év I. félévben gyakorlati vizsga van,  nincs demo)

 • Pótdemonstráció:
 • két alkalommal(később meghatározott időpontokban)
 • csak azok számára, akiknek elégtelen volt, vagy még nem írták meg
 • Bármilyen segédeszköz alkalmazása után fegyelmi eljárás, a dolgozat érvénytelen, a jegy elégtelen

Ügyintézés

     Nincs index!

 • jegybeírás: a szemeszter utolsó gyakorlatán a gyakorlatvezető által a Neptun-ba
 • vizsgára el kell hozni az előzetesen kinyomtatott teljesítmény lapot

Tankönyvek

Kötelező:

 • Fazekas Á. (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia (Semmelweis kiadó 2007)

Ajánlott:

 • C J Stock, C F Nehammer:  Gyakorlati endodontia 

    (Medicina 1995)

 • Győrfi A: Professzionális fogfehérítés (Medicina 2006)

Tanulmányi felelős: dr. Herczegh Anna egyetemi adjunktus Konzerváló fogászat I-V
Klinikai fogászat I-II
Konzerváló fogászati propedeutika I-II