Osztályvezető: Szalai László Zsolt

Az osztály feladatai:

Részvétel az egészségügyi szolgáltatói teljesítmény és bevételi tervek elkészítésében, a teljesítés monitorozásában, a visszaigazolt teljesítmény és bevételi adatok elemzésében és prognózisok készítésében.

  • Részvétel az egyetemi vezetői költségvetés elkészítésében.
  • Terv–tény, illetve előző év – tárgyév összehasonlítások készítése gazdálkodási elemzésekhez, figyelembe véve a strukturális, betegforgalmi, finanszírozási, és egyéb változásokat, a teljesítmények alakulását.
  • Finanszírozási szabályok, OEP szerződés törzsadatainak (struktúra, kapacitás, ellátási terület, stb.), illetve változásainak figyelemmel kísérése.
  • Részvétel a Vezetői Információs Rendszer (VIR) kialakításában, fejlesztésében.