A Semmelweis Egyetem kancellárjának és rektorának E/1/2015. (VII.13.)
HATÁROZATA
Kommunikációs szabályzat: külső és belső kommunikációs rend a Semmelweis Egyetemen című szabályzat (PDF)

VONATKOZÓ RÉSZLET:

7. KIADVÁNYOK

(1) A KRI közreműködik az Egyetem rektorának, kancellárjának döntése alapján készülő központi kiadványok előkészítésében, szerkesztésében. Emellett a KRI igazgatónak jogában áll javaslatot tenni az Egyetem vezetése felé egy-egy kiadvány elkészítésére.

(2) A KRI kiadványokkal foglalkozó munkatársa/munkatársai felelősek a beérkezett anyagok megszerkesztéséért, szükség esetén a magyar nyelvű szöveg elkészítéséért, annak lektorálásáért, a betördelt anyag ellenőrzéséért. A tördeléssel és a nyomdai munkával megbízott szervezet/cég illetékese köteles előzetes tervet készíteni a kiadványról és ez alapján iránymutatást adni a szerkesztőnek a szöveg terjedelmére vonatkozóan. Idegen nyelvű központi kiadványok esetén a fordítás és az idegen nyelvi lektorálás a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának feladata, egyeztetve a KRI-vel.

(3) A KRI rendelkezésére álló fotóarchívum képei a szabályzat 6.5. pontja alapján szabadon felhasználhatóak a központi kiadványokban.

(4) Az Egyetem szervezeti egységei maguk készítik saját kiadványaikat, amennyiben azonban az a kiadvány az általános tevékenységüket mutatja be, a nyomdai munka megkezdése előtt kötelesek bemutatni a KRI kiadványszerkesztéssel foglalkozó munkatársának vagy a KRI igazgatónak. A különböző szervezeti egységeknek kötelességük utólag tájékoztatni a KRI-t az általuk készített kiadványok elkészüléséről, és a megjelenés utáni 1 hónapon belül egy példányt megküldeni az Igazgatóság számára.