Betűméret: A A A

Pályázati tudnivalók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

a 2018/19-es tanévre

A pályázati időszak 2018. június 01. 15:00:00-tól június 13. 23:59:59-ig tart.

Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a NEPTUN Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. (NEPTUN Rendszeren keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen.)
Pályázó csak abba a kollégiumba kerülhet, amelyet a Kollégiumi Jelentkezési Lapon megjelölt (FONTOS! Amennyiben kollégiumi sorrend nem kerül felállításra a kollégiumi jelentkezés érvénytelennek minősül).

A saját Karuknak megfelelő Pályázati felhívásban szereplő formanyomtatványokat töltsék le és nyomtassák ki a szociális pályázatukhoz (csatolandó dokumentumok listája letölthető innen)
EKK, ETK és GYTK esetében, amennyiben nem kerül kitöltve beküldésre a szociális adatlap, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül. Ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.

A hallgatókért végzett közösségi munka pontrendszere elérhető innen.

ÁOK, FOK és PAK esetében amennyiben nem kerül elektronikusan kitöltésre és elektronikusan elküldésre a szociális adatlap, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül. Ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (4) bekezdése alapján a hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag 2018. nyarától 2019. nyaráig (időbeli csúszások előfordulhatnak) a KEHOP-5.2.4. pályázat keretében megvalósul az összes kültéri nyílászáró cseréje valamint az épület teljes hőszigetelése a Balassa János és a Markusovszky Lajos Kollégiumokban. A felújítás a szorgalmi időszakban kezdődik és a munkálatok a vizsga időszakban is zajlani fognak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a több hónapig tartó felújítás nagy zajjal, kosszal, illetve egyéb kellemetlenségekkel jár, tehát kérjük Önöket, hogy ennek ismeretében adják be a 2018/2019-es tanévre kollégiumi pályázatukat.

Neptun üzenetben fognak értesülni arról, hogy pontosan mikor kerül sor az Önök szobájára.

A felújítás alatt várható munkálatok, melyek a bentlakást zavarhatják:

  1. a lakószoba nyílászárójának cseréje normál esetben 1-2 napot vesz igénybe, a nyílászárók cseréje alatt egy mobil paravánfal lesz felépítve a lakószobában az ablaktól kb. 1 méteres távolságban, tehát szükséges hogy elpakoljanak az ablak 1,5 méteres távolságából;
  2. a paravánfal a munkavégzésből eredő zajokat nem fogja fel, erős zajhatásnak lesznek kitéve;
  3. a mobil paravánfal nem hőszigetel – a téli kivitelezés esetén a szobában a komfort (fűtött lakókörnyezet) nem lesz biztosítva;
  4. elképzelhető, hogy a régi ablak kiszerelésénél kiderül, hogy a falkáva nem megfelelő állapotú és ezért kőműves munka is szükségessé válik, így hosszabb lesz a munkafolyamat, ami több zajjal, több kosszal fog járni;
  5. a mobil paravánfal építése és lebontása (ezt mindenképpen bentről kell végezni) állandó felügyelet mellett zajlik;
  6. az ablak beépítését követően néhány munkarész (pl. a belső helyreállítás – festés, árnyékolók belső csatlakozásainak kiépítése, stb.) mindenképpen csak a mobil paravánfal elbontása után lehetséges, így a szoba felügyelet ekkorra is kell és biztosítva lesz. Mivel szinte biztos, hogy nem egy időben fog jönni a festő és az árnyékolós szakember, így a felügyelet biztosítása szobánként többször is szükségessé válik;
  7. mivel az összes helyiség külső nyílászárója cserére kerül, így előfordulhat, hogy egy másik szinten kell használniuk a vizesblokkot és/vagy a mellékhelyiségeket és /vagy a konyhát;
  8. az épület teljes szigetelésére is sor kerül, mely további zajjal és kosszal fog járni;
  9. mivel a munkálatok a vizsgaidőszak alatt is zajlanak, ezért erre az időszakra a nyugodt tanulás feltételeinek megteremtéséhez a Nővérszállón illetve a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben keresünk lehetőséget.

Tudjuk és megértjük, hogy a felújítás a lehető legrosszabb időpontban történik. A pályázati feltételek azonban nem teszik lehetővé a munkálatok más időpontban történő elvégzését.

Annak érekében, hogy elkerüljük az indokolatlan vádaskodásokat, arra kérünk mindenkit, hogy a kollégiumi jelentkezés során vegyék figyelembe a bemutatott és tanulásukat, vizsgára való felkészülésüket zavaró tényezőket és mérlegeljék, hogy mindezek ismeretében vállalják-e a beköltözést.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy minden beköltözőnek egy Nyilatkozatot kell aláírnia, melyben elismeri, hogy részletes tájékoztatást kapott a felújításról, annak menetéről és zavaró körülményeiről, ezeket tudomásul vette és elhelyezését ennek ismeretében is kérte.

Tehát kérjük Önöket, hogy ezen információk tudatában jelentkezzenek kollégiumi elhelyezésre a 2018/2019-es tanévre.