Betűméret: A A A

Pályázati tudnivalók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

a 2017/18-as tanévre

A pályázati időszak 2017. július 28. 08:00:00-tól augusztus 13-án 23:59:59-ig tart.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2017 augusztus 05-én 08:00:00-tól
06-án 20:00:00-ig a Neptun rendszer nem lesz elérhető!

Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a NEPTUN Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. (NEPTUN Rendszeren keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen.)
Pályázó csak abba a kollégiumba kerülhet, amelyet a Kollégiumi Jelentkezési Lapon megjelölt (FONTOS! Amennyiben kollégiumi sorrend nem kerül felállításra a kollégiumi jelentkezés érvénytelennek minősül).

A saját Karuknak megfelelő Pályázati felhívásban szereplő formanyomtatványokat töltsék le és nyomtassák ki a szociális pályázatukhoz (csatolandó dokumentumok listája letölthető innen)
EKK, ETK és GYTK esetében, amennyiben nem kerül kitöltve beküldésre a szociális adatlap, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül. Ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.

ÁOK és FOK esetében amennyiben nem kerül elektronikusan kitöltésre és elektronikusan elküldésre a szociális adatlap, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül. Ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (4) bekezdése alapján a hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Általános Orvostudományi Kar

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE
a 2017/18-as tanévre

A Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatósága a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzata alapján pályázatot hirdet kollégiumi elhelyezésre a 2017/18-as tanévre. A pályázat a Semmelweis Egyetemen tanulmányait 2017. szeptemberében megkezdő első éves hallgatók részére kerül kiírásra.

A pályázati időszak 2017. július 28. 08:00:00-tól augusztus 13-án 23:59:59-ig tart.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2017 augusztus 05-én 08:00:00-tól
06-án 20:00:00-ig a Neptun rendszer nem lesz elérhető!

Sikeres pályázat esetén sem jogosult elhelyezésre az, aki nem iratkozik be, illetve aki nem jelentkezett be az adott félévre.
A Kollégiumok Igazgatósága a következő kollégiumokban biztosít férőhelyet az alábbi megoszlásban:
Balassa János Kollégium (1083 Budapest, Tömő u. 35-37.)               91 férőhely
id. Bókay János Kollégium (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26.)       13 férőhely
Kátai Gábor Kollégium (1131 Budapest, Hajdú u. 44.)                         38 férőhely
Markusovszky Lajos Kollégium (1089 Budapest, Rezső tér 16.)        78 férőhely
Selye János Kollégium (1085 Budapest, Üllői út 22.)                           7 férőhely

A szabályzat rendelkezései alapján jelen eljárásban az elsőéves hallgatók részére az összes kollégiumi férőhely 25%-a kerül meghirdetésre!

A pályázat rendje

Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a NEPTUN Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. (NEPTUN Redszeren keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen: https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNTWl6QVE5Z2FyOTg/view?usp=sharing ) vagy innen.

Pályázó csak abba a kollégiumba kerülhet, amelyet a Kollégiumi Jelentkezési Lapon megjelölt.
A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete és felvételi eredménye, melyek mindegyike alapján 60-60 pont szerezhető a szükséges igazolások benyújtása esetén. Hiánypótlásra egyik esetben sincs mód!

A szociális helyzet megállapítására szolgáló űrlapot nem kötelező kitölteni, valamint az előírt igazolásokat sem kötelező csatolni, ám ebben az esetben, vagy hiányosan megküldött pályázat esetén, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül. Ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.
Kollégiumi elhelyezésre a pályázó több kollégiumot is megjelölhet, de köteles rangsorolni a megjelölt kollégiumokat a NEPTUN rendszerben. Amennyiben nem állít fel kollégiumi sorrendet, úgy a jelentkezése érvénytelennek minősül.

A pályázat nem érvényes, ha az elektronikusan a NEPTUN rendszerben nem kerül rögzítésre! (Ügyintézés Kollégiumi jelentkezés)
A szociális adatlapon minden Kar hallgatójának a nem magyar valutával igazolt összegeket forintba átváltva kell az adatlapon feltüntetni az alábbi árfolyam szerint (MNB középárfolyamok)
Euró: 305,37 Forint
Hryvna (Ukrajna): 10,07 Forint
Dínár (Szerbia): 2,54 Forint
Kuna (Horvátország): 41,20 Forint
Lej (Románia): 66,91 Forint

A csatoltandó dokumentumok listája elérhető a következő linken keresztül:
https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNSjdCbG9FWGFBWVk/view?usp=sharing vagy innen.

A szociális helyzet értékelésével, dokumentumok csatolásával kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

• e-mailen: sehokdjb@gmail.com
A tárgyban kérjük mindenki tüntesse fel Neptun kódját, illetve, hogy az email technikai (pl.: nem lehet leadni az adatlapot/rosszul számolt a rendszer pontot), vagy a beadással kapcsolatos, TECHNIKAI és SZOCIÁLIS kulcsszavakkal.

(pl.: P0P0P0, ÁOK, SZOCIÁLIS)

Valamely, a háztartás egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges dokumentum hiánya esetén (pl.: másodállás hiányáról szóló nyilatkozat) az egy főre jutó jövedelemre a pályázó -17 pontot kap!

A szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlapot elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni és leadni (ÜgyintézésKérvényekKitölthető kérvények menüpont „Kollégiumi elhelyezéshez szociális adatlap (2017/2018 tanév)” címen lehet megtalálni). Az elektronikus adatlapon mellékelni kell továbbá a Kollégiumok Igazgatósága web oldalán közzétett kötelezően csatolandó dokumentumokat/igazolásokat (TJSZ. 1. sz. melléklet). Az űrlap kitöltését követően, a Leadott kérvények menüpontnál található a sikeresen leadott kérvény. NEM KELL POSTÁRA ADNI!

Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását, illetve a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Amennyiben a pályázó valamely számára előnyös tényt az előírt módon nem igazol, akkor a jelentkezését ezen nem igazolt tény figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni.

Pályázati időszak
• A pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni Kollégiumi jelentkezési kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kollégiumi jelentkezés menüpont – Jelentkezés státusza alatt ez bizonyításra kerül.
• Amennyiben a hallgató szociális pontmeghatározást kíván, a pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni megfelelő kérvényeit. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények pont alatt megjelenik.
• Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolások lesznek figyelembe véve a pályázat során. Azon dokumentumokat, melyek a Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja azokat a kérvényhez a Csatolmány gomb használatával, nem vehetőek figyelembe.
• Szociális kérvény esetén a pályázati időszakban, a kérvény leadása előtt kötelező csatolni a pályázati kiírásoknak megfelelő hatósági bizonyítványt. Ennek hiányában a szociális pontmeghatározási igény elutasításra kerül. Amennyiben a hatósági bizonyítványon nem szerepelnek nevek és/vagy születési évek, erről a pályázó köteles a hatósági bizonyítvány mellett, ezen adatokat tartalmazó nyilatkozatot is csatolni.
• Az elektronikus űrlapon a hatósági bizonyítványon szereplő valamennyi személyt (kivéve a háztartásban életvitelszerűen nem együtt élő személyeket, róluk az 1. sz. mellékletnek megfelelően nyilatkozat feltöltése szükséges) külön-külön fel kell tüntetni a személyek hozzáadásával, és a személy státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal igazolni kell. Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza a hiánypótlás után sincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre a minimális -17 pont kerül számításra.

Bírálás menete
• A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.
• A pályázó csak arra kaphat pontot, mely státuszt vagy körülményt az elektronikus űrlapon megjelölt és a pályázati kiírásnak megfelelően elektronikus formában igazolt is.
• A kérvények a bírálás után is, egészen a határozathozatalig Ügyintézés alatt státuszban maradnak.
• Hiánypótlásra a TJSZ 1. Sz. Melléklet alapján lehetőség nincs!
• Az összes pályázat elbírálása és összesítése után a szociális pontok esetén a Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságok, az összpontszámot megállapítják és a döntést követő 8 munkanapon belül elektronikus formában a Neptun rendszeren közlik a hallgatóval.
• A részpontszámokról, összpontszámról, valamint a kollégiumi felvétel státuszáról hivatalosan csak és kizárólag a határozatok tájékoztatnak. Azonban a hallgatóknak lehetőségük van a határozat kézhezvételéig az Ügyintézés Kérvények Leadott Kérvények Plusz jel  Pontszámok fülön részletes pontozási eredményeiket megtekinteni, és azzal egyet nem értés esetén azt az sehokdjb@gmail.com címen jelezni. Az összpontszámot a hallgató az Ügyintézés Kérvények  Név oszlop  Kérvény neve helyen kurzorát a kék körre irányítva tekintheti meg. Ezzel való egyet nem értés esetén is joga van ezt jelezni.

Megfelelő dokumentumok
a) A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen melléklet tartalmazza.
b) A kérvényekhez csak PDF és JPG formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek mellékletként való elfogadásra.
c) A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
d) Az SZMSZ III. Rész IV. Fejezet I sz. Mellékletben eredeti dokumentumként benyújtandó dokumentumok csak a következő esetekben fogadhatóak el: az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. Az elektronikus úton igényelt eredeti dokumentumok hitelessége, amennyiben az elektronikus hitelességet jelző bélyeg egyértelműen látszódik és olvasható elfogadásra kerülnek.
e) A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját, teljes fordítás feltöltése is. Ezen fordítás hiányában a feltöltött dokumentum nem elfogadható.
f) A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
g) A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.
h) A Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, és a Kollégiumok Igazgatósága a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.
i) A pályázó a dokumentum feltöltésével felelősséget vállal a más személyek vagy szervek által kibocsátott dokumentumok a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi megfeleléséért.

A felvételi eredményért adható pontok kiszámítása a dékáni hivatalok/tanulmányi osztályok adatszolgáltatása alapján történik, a pályázónak adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, de a pályázat beadásával hozzájárulását adja ezen adatok Kollégiumok Igazgatóságának való továbbításához.
Annak a pályázónak a felvételi pontszáma, aki a szociális helyzet szerinti rangsorban a betölthető kollégiumi férőhelyek első 10%-nak, a tanulmányi teljesítmény rangsorában az első 5%-nak megfelelő helyet foglalja el, pontszáma automatikusan 120 pont.

A fennmaradó helyek kiszámításának szabályait a TJSZ 13/D. § (7)-(9) bekezdései tartalmazzák.
A rangsorokból generált részpontszámok összege adja meg a végső preferencia sorrendet, mely alapján a Kollégiumok Igazgatója határozatban dönt a kollégiumi elhelyezésről és erről értesíti a pályázókat.

A döntésről a pályázók legkésőbb 2017. augusztus 25-ig a NEPTUN rendszeren keresztül, valamint a NEPTUN rendszerben szereplő aktív e-mail címére kapnak értesítést határozat formájában. A határozat tartalmazza a felvétel vagy elutasítás tényét, a Kollégium nevét, melybe a hallgató felvételt nyert, a kapott rész és összesített pontszámát, a rész és összesített rangsorban elfoglalt helyét. Tartalmazza továbbá a férőhely elfoglalásának feltételeit, időpontját, a fizetendő kollégiumi térítési díj mértékét és a fizetéssel összefüggő feltételeket, határidőket, valamint elutasítás esetén a fellebbezés (jogorvoslat) beadásának módját és határidejét.

A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét 2017. augusztus 31-ig írásban mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőn túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni és a hallgató köteles azt megfizetni a megadott fizetési határidőn belül.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.
A Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a Szakkollégium további feltételeket állíthat, melyet a szakkollégium a szokásos módon tesz közzé.
Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a NEPTUN rendszerben, ill. az ott rögzített e-mail címre küldjük.

Adatkezelés
a) A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és a karok ezen feladat ellátására kijelölt munkatársai, a Kollégiumok Igazgatóságának ezen feladatra kijelölt munkatársai, a Hallgatói Önkormányzat által erre a feladatra megbízott/kijelölt tagjai jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
b) A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
c) A Hallgatói Önkormányzat véleményezésben szerepet vállaló tagjai végső döntést nem hoznak, csupán a beadott kérvények elővéleményezését végzik. A feladatra való felkérés elfogadásával egyben a véleményezések során tudomásukra jutott személyi adatok tekintetében titoktartásról is nyilatkoznak.

Egészségügyi Közszolgálati Kar (egészségügyi szervező szak)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE
a 2017/18-as tanévre

A Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatósága a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzata (továbbiakban TJSZ) alapján pályázatot hirdet kollégiumi elhelyezésre a 2017/18-as tanévre. A pályázat a Semmelweis Egyetemen tanulmányait 2017 szeptemberében megkezdő első éves hallgatók részére kerül kiírásra.
Sikeres pályázat esetén sem jogosult elhelyezésre az, aki nem iratkozik be, illetve aki nem jelentkezett be az adott félévre.

A Kollégiumok Igazgatósága a következő kollégiumokban biztosít férőhelyet az alábbi megoszlásban:
Balassa János Kollégium (1083 Budapest, Tömő u. 35-37.)                91 férőhely
id. Bókay János Kollégium (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26)         13 férőhely
Kátai Gábor Kollégium (1131 Budapest, Hajdú u. 44.)                          38 férőhely
Markusovszky Lajos Kollégium (1089 Budapest, Rezső tér 16.)         78 férőhely
Selye János Kollégium (1085 Budapest, Üllői út 22.).                           7 férőhely

A szabályzat rendelkezései alapján jelen eljárásban az elsőéves hallgatók részére az összes kollégiumi férőhely 25%-a kerül meghirdetésre!

A pályázati időszak 2017. július 28. 08:00:00-tól augusztus 13-án 23:59:59-ig tart.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2017 augusztus 05-én 08:00:00-tól
06-án 20:00:00-ig a Neptun rendszer nem lesz elérhető!

A pályázat nem érvényes, ha az elektronikusan a NEPTUN rendszerben nem kerül rögzítésre! (Ügyintézés – Kollégiumi jelentkezés)
Neptunon keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen.

A szociális helyzet megállapítására az adatlapokat kinyomtatva, az előírt igazolásokkal, dokumentumokkal postai úton, ajánlott és tértivevényes levél formájában a Kollégiumok Igazgatóságának címezve kell elküldeni 2017. augusztus 13-ig (Pályázat feladásának határideje!):

„Kollégiumi jelentkezés”
Kollégiumok Igazgatósága
1085 Budapest, Üllői út 26.
1428 Budapest, Pf.2.

A fenti időpontig fel nem adott dokumentumok a pályázat értékelésekor nem kerülnek figyelembe vételre.

A Szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlap elérhető innen.

A csatoltandó dokumentumok listája (TJSZ 1. sz. melléklet) elérhető innen.

Nyilatkozatminták letölthetők az alábbi linken keresztül:
http://semmelweis.hu/ekk/hallgatoi-elet/szocialis-es-eselyegyenloseg/rendszeres-szocialis-tamogatas/

A szociális helyzet megállapítására szolgáló űrlapot nem kötelező kitölteni, valamint az előírt igazolásokat sem kötelező csatolni, ám ebben az esetben, vagy hiányosan megküldött pályázat esetén, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül (ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kollégiumi eljárás során megállapított szociális pontszám egyúttal az 1. féléves rendszeres szociális ösztöndíj pályázat elbírálásának alapját is képezi, ezért kérjük fokozott figyelemmel kezeljék a pályázat ezen részét, mivel a hatályos szabályok alapján utólag már nem korrigálható a szociális ösztöndíj ügye!

A szociális helyzet értékelésével, dokumentumok csatolásával kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:
• e-mailen: szeb-djb@ekk.sote.hu

A pályázat rendje
Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a Neptun Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. Kollégiumi elhelyezésre a pályázó több kollégiumot is megjelölhet, de köteles rangsorolni a megjelölt kollégiumokat a NEPTUN rendszerben.
A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete és felvételi eredménye, melyek mindegyike alapján 60-60 pont szerezhető a szükséges igazolások benyújtása esetén. Hiánypótlásra egyik esetben sincs mód!

A szociális adatlapon minden Kar hallgatójának a nem magyar valutával igazolt összegeket forintba átváltva kell az adatlapon feltüntetni az alábbi árfolyam szerint (MNB középárfolyamok, a pályázati időszak kezdeti napjának árfolyama szerint)
Euró: 305,37 Forint
Hryvna (Ukrajna): 10,07 Forint
Dínár (Szerbia): 2,54 Forint
Kuna (Horvátország): 41,20 Forint
Lej (Románia): 66,91 Forint

Valamely a háztartás egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges dokumentum hiánya esetén (pl.: másodállás hiányáról szóló nyilatkozat) az egy főre jutó jövedelemre a pályázó -17 pontot kap!

Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását, illetve a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Amennyiben a pályázó valamely számára előnyös tényt az előírt módon nem igazol, akkor a jelentkezését ezen nem igazolt tény figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni.

A felvételi eredményért adható pontok kiszámítása a dékáni hivatalok/tanulmányi osztályok adatszolgáltatása alapján történik, a pályázónak adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, de a pályázat beadásával hozzájárulását adja ezen adatok Kollégiumok Igazgatóságának való továbbításához.
Annak a pályázónak a felvételi pontszáma, aki a szociális helyzet szerinti rangsorban a betölthető kollégiumi férőhelyek első 10%-nak, a tanulmányi teljesítmény rangsorában az első 5%-nak megfelelő helyet foglalja el, pontszáma automatikusan 120 pont.
A fennmaradó helyek kiszámításának szabályait a TJSZ 13/D. § (7)-(9) bekezdései tartalmazzák.
A rangsorokból generált részpontszámok összege adja meg a végső preferencia sorrendet, mely alapján a Kollégiumok Igazgatója határozatban dönt a kollégiumi elhelyezésről és erről értesíti a pályázókat.
A döntésről a pályázók legkésőbb 2017. augusztus 25-ig a NEPTUN rendszeren keresztül, valamint a NEPTUN rendszerben szereplő aktív e-mail címére kapnak értesítést határozat formájában. A határozat tartalmazza a felvétel vagy elutasítás tényét, a Kollégium nevét, melybe a hallgató felvételt nyert, a kapott rész és összesített pontszámát, a rész és összesített rangsorban elfoglalt helyét. Tartalmazza továbbá a férőhely elfoglalásának feltételeit, időpontját, a fizetendő kollégiumi térítési díj mértékét és a fizetéssel összefüggő feltételeket, határidőket, valamint elutasítás esetén a fellebbezés (jogorvoslat) beadásának módját és határidejét.

A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét 2017. augusztus 31-ig írásban mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőn túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni és a hallgató köteles azt megfizetni a megadott fizetési határidőn belül.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.
A Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a Szakkollégium további feltételeket állíthat, melyet a szakkollégium a szokásos módon tesz közzé.
Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a NEPTUN rendszerben, illetve az ott rögzített e-mail címre küldjük.

Adatkezelés
a) A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és a karok ezen feladat ellátására kijelölt munkatársai, a Kollégiumok Igazgatóságának ezen feladatra kijelölt munkatársai, a Hallgatói Önkormányzat által erre a feladatra megbízott/kijelölt tagjai jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
b) A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
c) A Hallgatói Önkormányzat véleményezésben szerepet vállaló tagjai végső döntést nem hoznak, csupán a beadott kérvények elővéleményezését végzik. A feladatra való felkérés elfogadásával egyben a véleményezések során tudomásukra jutott személyi adatok tekintetében titoktartásról is nyilatkoznak.

Egészségtudományi Kar

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE
a 2017/18-as tanévre

A Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatósága a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzata (továbbiakban TJSZ) alapján pályázatot hirdet kollégiumi elhelyezésre a 2017/18-as tanévre. A pályázat a Semmelweis Egyetemen tanulmányait 2017 szeptemberében megkezdő első éves hallgatók részére kerül kiírásra.

Sikeres pályázat esetén sem jogosult elhelyezésre az, aki nem iratkozik be, illetve aki nem jelentkezett be az adott félévre.

A Kollégiumok Igazgatósága a következő kollégiumokban biztosít férőhelyet az alábbi megoszlásban:

Balassa János Kollégium   (1083 Budapest, Tömő u. 35-37.)                  91        férőhely
id. Bókay János Kollégium (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26)             13        férőhely
Kátai Gábor Kollégium                  (1131 Budapest, Hajdú u. 44.)             38        férőhely
Markusovszky Lajos Kollégium (1089 Budapest, Rezső tér 16.)             78        férőhely
Selye János Kollégium   (1085 Budapest, Üllői út 22.).                             7          férőhely

A szabályzat rendelkezései alapján jelen eljárásban az elsőéves hallgatók részére az összes kollégiumi férőhely 25%-a kerül meghirdetésre!

A pályázati időszak 2017. július 28. 08:00:00-tól augusztus 13-án 23:59:59-ig tart.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2017 augusztus 05-én 08:00:00-tól
06-án 20:00:00-ig a Neptun rendszer nem lesz elérhető!

A pályázat nem érvényes, ha az elektronikusan a NEPTUN rendszerben nem kerül rögzítésre! (Ügyintézés – Kollégiumi jelentkezés)

Neptunon keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen: https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNTWl6QVE5Z2FyOTg/view?usp=sharing ) vagy innen.

A pályázatot és a szükséges igazolásokat, csatolandó dokumentumokat Ajánlott tértivevényes levéllel kell benyújtani 2017. augusztus 13. 23:59:59-ig. (Pályázat feladásának határideje!)

A szociális helyzet megállapítására az adatlapokat kinyomtatva, az előírt igazolásokkal, dokumentumokkal postai úton, ajánlott levél formájában a Kollégiumok Igazgatóságának címezve kell elküldeni 2017. augusztus 13-ig (Pályázat feladásának határideje!):

„Kollégiumi jelentkezés”
Kollégiumok Igazgatósága
1085 Budapest, Üllői út 26.
1428 Budapest, Pf.2.

 A fenti időpontig fel nem adott dokumentumok a pályázat értékelésekor nem kerülnek figyelembe vételre.

A Szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlap elérhető innen.

A csatoltandó dokumentumok listája (TJSZ 1. sz. melléklet) elérhető az alábbi linken keresztül:

https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNSjdCbG9FWGFBWVk/view?usp=sharing vagy innen.

 A szociális helyzet megállapítására szolgáló űrlapot nem kötelező kitölteni, valamint az előírt igazolásokat sem kötelező csatolni, ám ebben az esetben, vagy hiányosan megküldött pályázat esetén, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül, ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.

 A szociális helyzet értékelésével, dokumentumok csatolásával kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

 • e-mailen:  diakjoleti.se.etk@gmail.com

A pályázat rendje
Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a Neptun Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. Kollégiumi elhelyezésre a pályázó több kollégiumot is megjelölhet, de köteles rangsorolni a megjelölt kollégiumokat a NEPTUN rendszerben.

A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete és felvételi eredménye, melyek mindegyike alapján 60-60 pont szerezhető a szükséges igazolások benyújtása esetén. Hiánypótlásra egyik esetben sincs mód!

A szociális adatlapon minden Kar hallgatójának a nem magyar valutával igazolt összegeket forintba átváltva kell az adatlapon feltüntetni az alábbi árfolyam szerint (MNB középárfolyamok, a pályázati időszak kezdeti napjának árfolyama szerint)

Euró: 305,37 Forint
Hryvna (Ukrajna): 10,07 Forint
Dínár (Szerbia): 2,54 Forint
Kuna (Horvátország): 41,20 Forint
Lej (Románia): 66,91 Forint

Valamely a háztartás egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges dokumentum hiánya esetén (pl.: másodállás hiányáról szóló nyilatkozat) az egy főre jutó jövedelemre a pályázó -17 pontot kap!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (4) bekezdése alapján a hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását, illetve a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Amennyiben a pályázó valamely számára előnyös tényt az előírt módon nem igazol, akkor a jelentkezését ezen nem igazolt tény figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni.

 A felvételi eredményért adható pontok kiszámítása a dékáni hivatalok/tanulmányi osztályok adatszolgáltatása alapján történik, a pályázónak adatszolgáltatási kötelezettsége nincs.

Annak a pályázónak a felvételi pontszáma, aki a szociális helyzet szerinti rangsorban a betölthető kollégiumi férőhelyek első 10%-nak, a tanulmányi teljesítmény rangsorában az első 5%-nak megfelelő helyet foglalja el, pontszáma automatikusan 120 pont.

A fennmaradó helyek kiszámításának szabályait a TJSZ 13/D.§ (7-9) bekezdései tartalmazzák.

A rangsorokból generált részpontszámok összege adja meg a végső preferencia sorrendet, mely alapján a Kollégiumok Igazgatója határozatban dönt a kollégiumi elhelyezésről és erről értesíti a pályázókat.

A döntésről a pályázók legkésőbb 2017. augusztus 25-ig a NEPTUN rendszeren keresztül, valamint a NEPTUN rendszerben szereplő aktív e-mail címére kapnak értesítést határozat formájában. Az határozat tartalmazza a felvétel vagy elutasítás tényét, a Kollégium nevét, melybe a hallgató felvételt nyert, a kapott rész és összesített pontszámát, a rész és összesített rangsorban elfoglalt helyét. Tartalmazza továbbá a férőhely elfoglalásának feltételeit, időpontját, a fizetendő kollégiumi térítési díj mértékét és a fizetéssel összefüggő feltételeket, határidőket, valamint elutasítás esetén a fellebbezés (jogorvoslat) beadásának módját és határidejét.

A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét 2017. augusztus 31-ig írásban mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőn túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni a hallgató részére.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

A Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a Szakkollégium további feltételeket állíthat, melyet a szakkollégium a szokásos módon tesz közzé.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a NEPTUN rendszerben, ill. az ott rögzített e-mail címre küldjük.

 Adatkezelés

 1. A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai, a Kollégiumok Igazgatósága, a Hallgatói Önkormányzat és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra
 2. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
 3. A Hallgatói Önkormányzat véleményezésben szerepet vállaló tagjai végső döntést nem hoznak, csupán a beadott kérvények elővéleményezését végzik. A feladatra való felkérés elfogadásával egyben a véleményezések során tudomásukra jutott személyi adatok tekintetében titoktartásról is nyilatkoznak.

Fogorvostudományi Kar

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE
a 2017/18-as tanévre

A Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatósága a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzata alapján pályázatot hirdet kollégiumi elhelyezésre a 2017/18-as tanévre. A pályázat a Semmelweis Egyetemen tanulmányait 2017. szeptemberében megkezdő első éves hallgatók részére kerül kiírásra.

A pályázati időszak 2017. július 28. 08:00:00-tól augusztus 13-án 23:59:59-ig tart.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2017 augusztus 05-én 08:00:00-tól
06-án 20:00:00-ig a Neptun rendszer nem lesz elérhető!

Sikeres pályázat esetén sem jogosult elhelyezésre az, aki nem iratkozik be, illetve aki nem jelentkezett be az adott félévre.

A Kollégiumok Igazgatósága a következő kollégiumokban biztosít férőhelyet az alábbi megoszlásban:

Balassa János Kollégium     (1083 Budapest, Tömő u. 35-37.)                  91        férőhely
id. Bókay János Kollégium (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26)               13        férőhely
Kátai Gábor Kollégium (1131 Budapest, Hajdú u. 44.)                                38        férőhely
Markusovszky Lajos Kollégium    (1089 Budapest, Rezső tér 16.)            78        férőhely
Selye János Kollégium       (1085 Budapest, Üllői út 22.).                           7          férőhely

A szabályzat rendelkezései alapján jelen eljárásban az elsőéves hallgatók részére az összes kollégiumi férőhely 25%-a kerül meghirdetésre!

A pályázat rendje
Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a NEPTUN Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. (NEPTUN Redszeren keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen: https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNTWl6QVE5Z2FyOTg/view?usp=sharing vagy innen).
Pályázó csak abba a kollégiumba kerülhet, amelyet a Kollégiumi Jelentkezési Lapon megjelölt.

A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete és felvételi eredménye, melyek mindegyike alapján 60-60 pont szerezhető a szükséges igazolások benyújtása esetén. Hiánypótlásra egyik esetben sincs mód!

A szociális helyzet megállapítására szolgáló űrlapot nem kötelező kitölteni, valamint az előírt igazolásokat sem kötelező csatolni, ám ebben az esetben, vagy hiányosan megküldött pályázat esetén, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül. Ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.

Kollégiumi elhelyezésre a pályázó több kollégiumot is megjelölhet, de köteles rangsorolni a megjelölt kollégiumokat a NEPTUN rendszerben. Amennyiben nem állít fel kollégiumi sorrendet, úgy a jelentkezése érvénytelennek minősül.

A pályázat nem érvényes, ha az elektronikusan a NEPTUN rendszerben nem kerül rögzítésre! (Ügyintézésà Kollégiumi jelentkezés)

A szociális adatlapon minden Kar hallgatójának a nem magyar valutával igazolt összegeket forintba átváltva kell az adatlapon feltüntetni az alábbi árfolyam szerint (MNB  középárfolyamok)

Euró: 305,37 Forint
Hryvna (Ukrajna): 10,07 Forint
Dínár (Szerbia): 2,54 Forint
Kuna (Horvátország): 41,20 Forint
Lej (Románia): 66,91 Forint

A csatoltandó dokumentumok listája elérhető a következő linken keresztül:

https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNSjdCbG9FWGFBWVk/view?usp=sharing vagy innen.

 A szociális helyzet értékelésével, dokumentumok csatolásával kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

A tárgyban kérjük mindenki tüntesse fel Neptun kódját,  illetve, hogy az email technikai (pl.: nem lehet leadni az adatlapot/rosszul számolt a rendszer pontot), vagy a beadással kapcsolatos, TECHNIKAI és SZOCIÁLIS kulcsszavakkal.

(pl.: P0P0P0, FOK, SZOCIÁLIS)

Valamely, a háztartás egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges dokumentum hiánya esetén (pl.: másodállás hiányáról szóló nyilatkozat) az egy főre jutó jövedelemre a pályázó -17 pontot kap!

 A szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlapot elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni és leadni (Ügyintézés – Kérvények – Kitölthető kérvények menüpont „Kollégiumi elhelyezéshez szociális adatlap (2017/2018 tanév)” címen lehet megtalálni). Az elektronikus adatlapon mellékelni kell továbbá a Kollégiumok Igazgatósága web oldalán közzétett kötelezően csatolandó dokumentumokat/igazolásokat (TJSZ. 1. sz. melléklet). Az űrlap kitöltését követően, a Leadott kérvények menüpontnál található a sikeresen leadott kérvény. NEM KELL POSTÁRA ADNI!

 Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását, illetve a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Amennyiben a pályázó valamely számára előnyös tényt az előírt módon nem igazol, akkor a jelentkezését ezen nem igazolt tény figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni. 

Pályázati időszak
• A pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni Kollégiumi jelentkezési kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kollégiumi jelentkezés menüpont – Jelentkezés státusza alatt ez bizonyításra kerül.
• Amennyiben a hallgató szociális pontmeghatározást kíván, a pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni megfelelő kérvényeit. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények pont alatt megjelenik.
• Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolások lesznek figyelembe véve a pályázat során. Azon dokumentumokat, melyek a Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja azokat a kérvényhez a Csatolmány gomb használatával, nem vehetőek figyelembe.
• Szociális kérvény esetén a pályázati időszakban, a kérvény leadása előtt kötelező csatolni a pályázati kiírásoknak megfelelő hatósági bizonyítványt. Ennek hiányában a szociális pontmeghatározási igény elutasításra kerül. Amennyiben a hatósági bizonyítványon nem szerepelnek nevek és/vagy születési évek, erről a pályázó köteles a hatósági bizonyítvány mellett, ezen adatokat tartalmazó nyilatkozatot is csatolni.
• Az elektronikus űrlapon a hatósági bizonyítványon szereplő valamennyi személyt (kivéve a háztartásban életvitelszerűen nem együtt élő személyeket, róluk az 1. sz. mellékletnek megfelelően nyilatkozat feltöltése szükséges) külön-külön fel kell tüntetni a személyek hozzáadásával, és a személy státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal igazolni kell. Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza a hiánypótlás után sincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre a minimális -17 pont kerül számításra.

Bírálás menete
• A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.
• A pályázó csak arra kaphat pontot, mely státuszt vagy körülményt az elektronikus űrlapon megjelölt és a pályázati kiírásnak megfelelően elektronikus formában igazolt is.
• A kérvények a bírálás után is, egészen a határozathozatalig Ügyintézés alatt státuszban maradnak.
• Hiánypótlásra a TJSZ 1. Sz. Melléklet alapján lehetőség nincs!
• Az összes pályázat elbírálása és összesítése után a szociális pontok esetén a Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságok, az összpontszámot megállapítják és a döntést követő 8 munkanapon belül elektronikus formában a Neptun rendszeren közlik a hallgatóval.
• A részpontszámokról, összpontszámról, valamint a kollégiumi felvétel státuszáról hivatalosan csak és kizárólag a határozatok tájékoztatnak. Azonban a hallgatóknak lehetőségük van a határozat kézhezvételéig az Ügyintézés Kérvények Leadott Kérvények Plusz jel  Pontszámok fülön részletes pontozási eredményeiket megtekinteni, és azzal egyet nem értés esetén azt az sehokdjb@gmail.com címen jelezni. Az összpontszámot a hallgató az Ügyintézés Kérvények  Név oszlop  Kérvény neve helyen kurzorát a kék körre irányítva tekintheti meg. Ezzel való egyet nem értés esetén is joga van ezt jelezni.

 Megfelelő dokumentumok

 1. A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen melléklet tartalmazza.
 2. A kérvényekhez csak PDF és JPG formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek mellékletként való elfogadásra.
 3. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 4. Az SZMSZ III. Rész IV. Fejezet I sz. Mellékletben eredeti dokumentumként benyújtandó dokumentumok csak a következő esetekben fogadhatóak el: az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. Az elektronikus úton igényelt eredeti dokumentumok hitelessége, amennyiben az elektronikus hitelességet jelző bélyeg egyértelműen látszódik és olvasható elfogadásra kerülnek.
 5. A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját, teljes fordítás feltöltése is. Ezen fordítás hiányában a feltöltött dokumentum nem elfogadható.
 6. A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
 7. A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.
 8. A Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, és a Kollégiumok Igazgatósága a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.
 9. A pályázó a dokumentum feltöltésével felelősséget vállal a más személyek vagy szervek által kibocsátott dokumentumok a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi megfeleléséért.

 A felvételi eredményért adható pontok kiszámítása a dékáni hivatalok/tanulmányi osztályok adatszolgáltatása alapján történik, a pályázónak adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, de a pályázat beadásával hozzájárulását adja ezen adatok Kollégiumok Igazgatóságának való továbbításához.

Annak a pályázónak a felvételi pontszáma, aki a szociális helyzet szerinti rangsorban a betölthető kollégiumi férőhelyek első 10%-nak, a tanulmányi teljesítmény rangsorában az első 5%-nak megfelelő helyet foglalja el, pontszáma automatikusan 120 pont.

A fennmaradó helyek kiszámításának szabályait a TJSZ 13/D. § (7)-(9) bekezdései tartalmazzák.

A rangsorokból generált részpontszámok összege adja meg a végső preferencia sorrendet, mely alapján a Kollégiumok Igazgatója határozatban dönt a kollégiumi elhelyezésről és erről értesíti a pályázókat.

A döntésről a pályázók legkésőbb 2017. augusztus 25-ig a NEPTUN rendszeren keresztül, valamint a NEPTUN rendszerben szereplő aktív e-mail címére kapnak értesítést határozat formájában. A határozat tartalmazza a felvétel vagy elutasítás tényét, a Kollégium nevét, melybe a hallgató felvételt nyert, a kapott rész és összesített pontszámát, a rész és összesített rangsorban elfoglalt helyét. Tartalmazza továbbá a férőhely elfoglalásának feltételeit, időpontját, a fizetendő kollégiumi térítési díj mértékét és a fizetéssel összefüggő feltételeket, határidőket, valamint elutasítás esetén a fellebbezés (jogorvoslat) beadásának módját és határidejét.

A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét 2017. augusztus 31-ig írásban mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőn túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni és a hallgató köteles azt megfizetni a megadott fizetési határidőn belül.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

A Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a Szakkollégium további feltételeket állíthat, melyet a szakkollégium a szokásos módon tesz közzé.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a NEPTUN rendszerben, ill. az ott rögzített e-mail címre küldjük.

 Adatkezelés

 1. A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és a karok ezen feladat ellátására kijelölt munkatársai, a Kollégiumok Igazgatóságának ezen feladatra kijelölt munkatársai, a Hallgatói Önkormányzat által erre a feladatra megbízott/kijelölt tagjai jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 2. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
 3. A Hallgatói Önkormányzat véleményezésben szerepet vállaló tagjai végső döntést nem hoznak, csupán a beadott kérvények elővéleményezését végzik. A feladatra való felkérés elfogadásával egyben a véleményezések során tudomásukra jutott személyi adatok tekintetében titoktartásról is nyilatkoznak.

Gyógyszerésztudományi Kar

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE
a 2017/18-as tanévre

A Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatósága a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzata (továbbiakban TJSZ) alapján pályázatot hirdet kollégiumi elhelyezésre a 2017/18-as tanévre. A pályázat a Semmelweis Egyetemen tanulmányait 2017. szeptemberében megkezdő első éves hallgatók részére kerül kiírásra.

Sikeres pályázat esetén sem jogosult elhelyezésre az, aki nem iratkozik be, illetve aki nem jelentkezett be az adott félévre.

A Kollégiumok Igazgatósága a következő kollégiumokban biztosít férőhelyet az alábbi megoszlásban:

Balassa János Kollégium   (1083 Budapest, Tömő u. 35-37.)                       91        férőhely
id. Bókay János Kollégium (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26)                  13        férőhely
Kátai Gábor Kollégium (1131 Budapest, Hajdú u. 44.)                                   38        férőhely
Markusovszky Lajos Kollégium    (1089 Budapest, Rezső tér 16.)               78        férőhely
Selye János Kollégium (1085 Budapest, Üllői út 22.).                                    7          férőhely

A szabályzat rendelkezései alapján jelen eljárásban az elsőéves hallgatók részére az összes kollégiumi férőhely 25%-a kerül meghirdetésre!

A pályázati időszak 2017. július 28. 08:00:00-tól augusztus 13-án 23:59:59-ig tart.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2017 augusztus 05-én 08:00:00-tól
06-án 20:00:00-ig a Neptun rendszer nem lesz elérhető!

A pályázat nem érvényes, ha az elektronikusan a NEPTUN rendszerben nem kerül rögzítésre! (Ügyintézés – Kollégiumi jelentkezés)

Neptunon keresztüli jelentkezési segédlet letölthető innen: https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNTWl6QVE5Z2FyOTg/view?usp=sharing vagy innen.

A pályázatot és a szükséges igazolásokat, csatolandó dokumentumokat Ajánlott tértivevényes levéllel kell benyújtani 2017. augusztus 13. 23:59:59-ig. (Pályázat feladásának határideje!)

 A szociális helyzet megállapítására az adatlapokat kinyomtatva, az előírt igazolásokkal, dokumentumokkal postai úton, ajánlott levél formájában a Kollégiumok Igazgatóságának címezve kell elküldeni 2017. augusztus 13-ig (Pályázat feladásának határideje!):

„Kollégiumi jelentkezés”
Kollégiumok Igazgatósága
1085 Budapest, Üllői út 26.
1428 Budapest, Pf.2.

 A fenti időpontig fel nem adott dokumentumok a pályázat értékelésekor nem kerülnek figyelembe vételre.

A Szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlap elérhető az alábbi linken keresztül:
https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNREZ5SVpCM0ZpUEk/view?usp=sharing
vagy innen.

Kitöltési segédlet:
https://sites.google.com/site/gytkdjbsote/oesztoendij-tipusok/csatolando-dokumentumok

A csatoltandó dokumentumok listája (TJSZ 1. sz. melléklet) elérhető az alábbi linken keresztül: https://drive.google.com/file/d/0B6lXVn7_KUQNSjdCbG9FWGFBWVk/view?usp=sharing vagy innen.

 A szociális helyzet megállapítására szolgáló űrlapot nem kötelező kitölteni, valamint az előírt igazolásokat sem kötelező csatolni, ám ebben az esetben, vagy hiányosan megküldött pályázat esetén, a pályázó a szociális helyzet alapján megítélésre kerülő felvételi rangsor utolsó helyére kerül, ezen lista nem a végső felvételi sorrendet tükrözi.

A szociális helyzet értékelésével, dokumentumok csatolásával kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

A pályázat rendje
Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában a Neptun Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. Kollégiumi elhelyezésre a pályázó több kollégiumot is megjelölhet, de köteles rangsorolni a megjelölt kollégiumokat a NEPTUN rendszerben.

A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete és felvételi eredménye, melyek mindegyike alapján 60-60 pont szerezhető a szükséges igazolások benyújtása esetén. Hiánypótlásra egyik esetben sincs mód!

A szociális adatlapon minden Kar hallgatójának a nem magyar valutával igazolt összegeket forintba átváltva kell az adatlapon feltüntetni az alábbi árfolyam szerint (MNB középárfolyamok, a pályázati időszak kezdeti napjának árfolyama szerint)

Euró: 305,37 Forint
Hryvna (Ukrajna): 10,07 Forint
Dínár (Szerbia): 2,54 Forint
Kuna (Horvátország): 41,20 Forint
Lej (Románia): 66,91 Forint

Valamely a háztartás egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges dokumentum hiánya esetén (pl.: másodállás hiányáról szóló nyilatkozat) az egy főre jutó jövedelemre a pályázó -17 pontot kap!

Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását, illetve a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Amennyiben a pályázó valamely számára előnyös tényt az előírt módon nem igazol, akkor a jelentkezését ezen nem igazolt tény figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni.

A felvételi eredményért adható pontok kiszámítása a dékáni hivatalok/tanulmányi osztályok adatszolgáltatása alapján történik, a pályázónak adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, de a pályázat beadásával hozzájárulását adja ezen adatok Kollégiumok Igazgatóságának való továbbításához.

Annak a pályázónak a felvételi pontszáma, aki a szociális helyzet szerinti rangsorban a betölthető kollégiumi férőhelyek első 10%-nak, a tanulmányi teljesítmény rangsorában az első 5%-nak megfelelő helyet foglalja el, pontszáma automatikusan 120 pont.

A fennmaradó helyek kiszámításának szabályait a TJSZ 13/D. § (7)-(9) bekezdései tartalmazzák.

A rangsorokból generált részpontszámok összege adja meg a végső preferencia sorrendet, mely alapján a Kollégiumok Igazgatója határozatban dönt a kollégiumi elhelyezésről és erről értesíti a pályázókat.

A döntésről a pályázók legkésőbb 2017. augusztus 25-ig a NEPTUN rendszeren keresztül, valamint a NEPTUN rendszerben szereplő aktív e-mail címére kapnak értesítést határozat formájában. A határozat tartalmazza a felvétel vagy elutasítás tényét, a Kollégium nevét, melybe a hallgató felvételt nyert, a kapott rész és összesített pontszámát, a rész és összesített rangsorban elfoglalt helyét. Tartalmazza továbbá a férőhely elfoglalásának feltételeit, időpontját, a fizetendő kollégiumi térítési díj mértékét és a fizetéssel összefüggő feltételeket, határidőket, valamint elutasítás esetén a fellebbezés (jogorvoslat) beadásának módját és határidejét.

A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét 2017. augusztus 31-ig írásban mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőn túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni és a hallgató köteles azt megfizetni a megadott fizetési határidőn belül.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

A Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a Szakkollégium további feltételeket állíthat, melyet a szakkollégium a szokásos módon tesz közzé.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a NEPTUN rendszerben, ill. az ott rögzített e-mail címre küldjük.

 Adatkezelés

 1. A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai és a karok ezen feladat ellátására kijelölt munkatársai, a Kollégiumok Igazgatóságának ezen feladatra kijelölt munkatársai, a Hallgatói Önkormányzat által erre a feladatra megbízott/kijelölt tagjai jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 2. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
 3. A Hallgatói Önkormányzat véleményezésben szerepet vállaló tagjai végső döntést nem hoznak, csupán a beadott kérvények elővéleményezését végzik. A feladatra való felkérés elfogadásával egyben a véleményezések során tudomásukra jutott személyi adatok tekintetében titoktartásról is nyilatkoznak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag 2017. november végétől 2018. március végéig (időbeli csúszások előfordulhatnak) a KEHOP-5.2.4. pályázat keretében megvalósul az összes kültéri nyílászáró cseréje valamint az épület teljes hőszigetelése a Balassa János és a Markusovszky Lajos Kollégiumokban. A felújítás a szorgalmi időszakban kezdődik és a munkálatok a vizsga időszakban is zajlani fognak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a több hónapig tartó felújítás nagy zajjal, kosszal, illetve egyéb kellemetlenségekkel jár, tehát kérjük Önöket, hogy ennek ismeretében adják be a 2017/2018-as tanévre kollégiumi pályázatukat.

Neptun üzenetben fognak értesülni arról, hogy pontosan mikor kerül sor az Önök szobájára.

A felújítás alatt várható munkálatok, melyek a bentlakást zavarhatják:

 1. a lakószoba nyílászárójának cseréje normál esetben 1-2 napot vesz igénybe, a nyílászárók cseréje alatt egy mobil paravánfal lesz felépítve a lakószobában az ablaktól kb. 1 méteres távolságban, tehát szükséges hogy elpakoljanak az ablak 1,5 méteres távolságából;
 2. a paravánfal a munkavégzésből eredő zajokat nem fogja fel, erős zajhatásnak lesznek kitéve;
 3. a mobil paravánfal nem hőszigetel – a téli kivitelezés esetén a szobában a komfort (fűtött lakókörnyezet) nem lesz biztosítva;
 4. elképzelhető, hogy a régi ablak kiszerelésénél kiderül, hogy a falkáva nem megfelelő állapotú és ezért kőműves munka is szükségessé válik, így hosszabb lesz a munkafolyamat, ami több zajjal, több kosszal fog járni;
 5. a mobil paravánfal építése és lebontása (ezt mindenképpen bentről kell végezni) állandó felügyelet mellett zajlik;
 6. az ablak beépítését követően néhány munkarész (pl. a belső helyreállítás – festés, árnyékolók belső csatlakozásainak kiépítése, stb.) mindenképpen csak a mobil paravánfal elbontása után lehetséges, így a szoba felügyelet ekkorra is kell és biztosítva lesz. Mivel szinte biztos, hogy nem egy időben fog jönni a festő és az árnyékolós szakember, így a felügyelet biztosítása szobánként többször is szükségessé válik;
 7. mivel az összes helyiség külső nyílászárója cserére kerül, így előfordulhat, hogy egy másik szinten kell használniuk a vizesblokkot és/vagy a mellékhelyiségeket és /vagy a konyhát;
 8. az épület teljes szigetelésére is sor kerül, mely további zajjal és kosszal fog járni;
 9. mivel a munkálatok a vizsgaidőszak alatt is zajlanak, ezért erre az időszakra a nyugodt tanulás feltételeinek megteremtéséhez a Nővérszállón illetve a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben keresünk lehetőséget.

Tudjuk és megértjük, hogy a felújítás a lehető legrosszabb időpontban történik. A pályázati feltételek azonban nem teszik lehetővé a munkálatok más időpontban történő elvégzését.

Annak érekében, hogy elkerüljük az indokolatlan vádaskodásokat, arra kérünk mindenkit, hogy a kollégiumi jelentkezés során vegyék figyelembe a bemutatott és tanulásukat, vizsgára való felkészülésüket zavaró tényezőket és mérlegeljék, hogy mindezek ismeretében vállalják-e a beköltözést.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy minden beköltözőnek egy Nyilatkozatot kell aláírnia, melyben elismeri, hogy részletes tájékoztatást kapott a felújításról, annak menetéről és zavaró körülményeiről, ezeket tudomásul vette és elhelyezését ennek ismeretében is kérte.

Tehát kérjük Önöket, hogy ezen információk tudatában jelentkezzenek kollégiumi elhelyezésre a 2017/2018-as tanévre.