Betűméret: A A A

Jogviszony megszünése

 

 1.  A kollégiumi elhelyezés a hallgatói jogviszony megszűnésével automatikusan,  külön intézkedés nélkül megszűnik.
 2.  Nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a passzív tanulmányi státuszú  hallgató, továbbá az a hallgató, akinek a kollégiummal szemben bárminemű  tartozása van, vagy akit jogerős fegyelmi büntetéssel eltiltottak a tanulmányai  folytatásától.
 3.  Nem kerül sor kollégiumi elhelyezésre, amennyiben a hallgató a kollégiumi  felvételről szóló döntésben meghatározott beköltözési határidő lejártakor nem  foglalja el férőhelyét, és akadályoztatásáról írásban nem értesíti a kollégiumot.
 4.  A kollégiumi elhelyezés megszűnik:
  1. a tanrendben meghatározott vizsgaidőszak utolsó napján;
  2. a hallgatói jogviszony megszűnésével illetve szüneteltetésével;
  3. lemondással (ha a hallgató a kollégiumi elhelyezésről írásban lemond) a lemondás napján;
  4. ha a hallgató kollégiumi elhelyezését fizetési hátralék miatt – a hallgató eredménytelen felszólítása után – az igazgató megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, azzal, hogy a fizetési hátralék miatti elhelyezés-megszüntetésről az illetékes Kar dékánját az igazgató haladéktalanul írásban értesíti;
  5. ha a hallgatót másik kollégium átvette, az átvétel napján;
  6. a kollégiumból történő kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedése napján;