Betűméret: A A A

Kollégiumi elhelyezés

RS33460_KA-20150720-IMG_7356-sellye-kollegium-scrA kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól függetlenül a jogviszony létrejöttének napjától. A tanév során kollégiumi elhelyezéssel rendelkező hallgató jogosult kollégiumi elhelyezésre a tanrendben meghatározott és Budapesten töltött szakmai (famulusi) gyakorlat idejére.

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el.

Nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben az a hallgató, akinek a kollégiummal szemben bárminemű tartozása van, vagy akit jogerős fegyelmi büntetéssel eltiltottak a tanulmányai folytatásától.

Nem kerül sor kollégiumi elhelyezésre, amennyiben a hallgató a kollégiumi felvételről szóló döntésben meghatározott beköltözési határidő lejártakor nem foglalja el férőhelyét, és akadályoztatásáról írásban nem értesíti a kollégiumot.

A hallgatók elhelyezése két illetve háromágyas lakószobákban történik. A szobák komfortfokozatát kategóriák (I-IV) jelölik, melyek egyben meghatározzák az elhelyezésért és az alapszolgáltatásokért fizetendő kollégiumi térítési díj mértékét is.

A kollégiumban a kollégiumi elhelyezésen kívüli minden más elhelyezés vendégelhelyezésnek minősül.