Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás, amely a fogalmi metafora-koncepcióra és annak kritikájára irányul. Az empirikus kutatás középpontjában egyrészt a fogalmi metafora lehetséges kapcsolata áll más kognitív rendszerekkel (figyelem, emlékezet, gondolkodás), másrészt eltérő metaforamintázatok feltárása és összehasonlítása egészséges és patológiás csoportokban.

A kutatás eredménye a pszichoterápia során is felhasználható. Egy esemény egyéni értelmezése, jelentésadása során használt metaforák azonosítása az egyénre jellemző fenomenológiai hálózatról nyújt információt.