Kurzus címe: Az orvosi hivatás kritikus helyzetei és a velük való megküzdés 

 

A kurzus vezetője: Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra, tanszékvezető, egyetemi tanár

Tantárgyfelelős: Dr. Felleginé Takács Anna (a kurzussal kapcsolatos információkért elérhető a fellegine_takacs.anna@med.semmelweis-univ.hu e-mail címen)

 

Javasolt kreditpont érték: 1

Követelmény:

Félév: 2017. őszi

Időpont: kedd, 15.00-16.30

Helyszín:VIII. Tömő utca 25-29.

A kurzus honlapja: http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/semmelweis-egyetem-medikus-kepzes/az-orvosi-hivatas-kritikus-helyzetei-es-a-veluk-valo-megkuzdes/

A kurzus elsősorban gyakorlati jellegű, tapasztalati és probléma központú tanuláson, készségfejlesztésen alapul, amelyet a korszerű pszichológiai ismeretek átadása és esetmegbeszélések egészítenek ki.

A kurzus célja a hallgatók felkészítése arra, mit tehetnek orvosként azért, hogy lelki egészségük megőrzésével hivatásukat minél teljesebben betöltsék.

Mindez olyan foglalkozások keretein belül zajlik, mely során a tudományos előadások mellett, interaktív formában, sajátélményen keresztül is megtapasztalhatják, hogy az elsajátított pszichológiai tudás milyen formában segítheti őket orvosi hivatásuk során. 

Kulcsfogalmak: pszichológiai immunrendszer, szociális kompetencia és hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés és együttműködés, döntési helyzetek kezelése, érzelemszabályozási és feszültségtűrési készségek, indulatok kontrollja, hatékony időgazdálkodás, pszichés jól-lét, spiritualitás.

Kurzus követelmenyek

A tárgy tematikája – időrendi bontásban

  1. szeptember 27. Az orvosi hivatás motivációs háttere, kritikus helyzetei, stressz és másodlagos traumatizáció
  2. október 11. Önkép, önértékelés, védekező mechanizmusok – Önhatékonyság, szociális kompetencia és az önreflexió fontossága
  3. október 25. Pozitív kommunikáció alapjai
  4. november 8. A szociális kompetencia fejlesztése
  5. november 22. Reziliencia és adaptív megküzdés az orvosi hivatásban: a pozitív pszichológia gyakorlása a hétköznapokban 
  6. december 6. A kiégés jelensége, felismerése, tünetei, intervenciós lehetőségek
  7. december 13. Összefoglalás, a félév értékelése, visszajelzések

 

Ajánlott irodalom:

Comer, R. J. (2000). A lélek betegségei. Osiris Kiadó, Budapest. 54-64.

Csíkszentmihályi M. (2004). Flow – Az áramlat. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Neff, K. (2014). Együttérzés önmagunkkal. Budapest: Ursus libris Kiadó.

Seligman, M. (2008). Autentikus életöröm – A teljes élet titka. Budapest: Laurus Kiadó.