Kurzus címe: Az öngyilkossági veszélyállapot felismerése és megelőzése (kötelezően választható)

 

A kurzus tematikája elérhető ITT

A kurzus vezetője: Prof. Perczel-Forintos Dóra, tanszékvezető egyetemi tanár

Javasolt kreditpont érték: 2

Követelmény: írásbeli vizsga

Félév: 2018. tavasz

Időpontja: Kedd, 16.30-18:00

Helyszín: 1083 Budapest, Tömő utca 25-29., 1. emelet, 118. terem

Maximális létszám: 30 fő

Tanszék honlapja: http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/

Azok az előadások, amelyek közzétételéhez hozzá járultak az előadók, a Tanszék honlapján megtalálhatók.

Kurzus követelményrendszer

Vizsgakövetelmény: a tantárgy vizsgakövetelménye megegyezik a tantárgy tematikájával.  

  1. február 13. Az öngyilkosság jelenségének meghatározása, epidemiológia adatok. A szuicidium elméletei – Prof. Perczel-  Forintos Dóra
  2. február 20. Krízisállapotok. A krízisintervenció kommunikációs sajátosságai a közvetlen orvos – beteg kapcsolatban – Dr. Szilágyi Simon
  3. február 27. Az öngyilkossági veszély elhárítása a gyakorlatban (gyak.)– Dr. Szilágyi Simon
  4. március 6. A háziorvos szerepe az öngyilkosság megelőzésében – Dr. Kalmár Sándor
  5. március 13. Szuicid prevenciós programok tapasztalatai Magyarországon – Dr. Purebl György
  6. március 20. A problémamegoldó készségek fejlesztése az öngyilkossági veszély elhárítására (gyak.) – Antal-Uram Dóra
  7. április 10. Gyermek és serdülőkori depresszió; szuicid prevenciós programok serdülőkorban – Prof. Balázs Judit
  8. április 17. A lelki elsősegély telefonhálózatok szerepe – Dr. Kállai Klára
  9. május 8. A kognitív pszichoterápia szerepe a szuicid prevencióban – Prof. Perczel-Forintos Dóra
  10. jus 15. Vizsga (zárthelyi dolgozat)

Dr. Perczel Forintos Dóra-Az öngyilkosság jelensége

Dr. Szilágyi Simon-Krízisállapotok

Dr.Kalmár Sándor-A háziorvos szerepe

Háziorvos szerepe az öngyilkosság megelőzésében

Dr. Szilágyi Simon – Szuicid veszély elhárítása a gyakorlatban

Prof. Rihmer Zoltán – Gyógyszeres terápiák a szuicid prevencióban

Dr.Perczel Forintos Dóra – A kognitív pszichoterápia szerepe a szuicid prevencióban

Ajtay Gyöngyi, Szabó Gabriella – A problémamegoldó tréning szerepe a szuicid prevencióban

Dr. Purebl György – Szuicid prevenció

Irodalom: 

Bakó T., (1996) Verem mélyén. Könyv a krízisről. Cserépfalvi, Budapest

Buda, B. (1997) Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest

Fekete S., Osváth P. (2004) Az öngyilkosság. Az öröklődéstől a kultúráig. Pro Pannonia, Pécs

Kalmár, S., Németh A., Rihmer Z. (2012): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Kiadó.

Kopp, M. (2008) Magyar lelkiállapot. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó, Budapest

Perczel Forintos, D., Sallai, J. és Rózsa, S. (2001): Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezői – a Reménytelenség Skála alkalmazásának tapasztalatai depressziós páciensek körében: Psychiatria Hungarica, (6). 632-643.

Perczel Forintos D. (2008): Öngyilkosság-megelőzés és problémamegoldás (szerk.) Psychiatria Hungarica XXIII. évf. 2008/1 tematikus szám

Perczel Forintos D., Poós J. (2008): Kiút a kiúttalanságból – problémamegoldó tréning az öngyilkosság veszélyeztetettség megelőzésében (áttekintő tanulmány). Psychiatria Hungarica XXIII. évf. 2008/1, 4-22. o.

Poós J., Annus R., Perczel Forintos D. (2008): Pszichiátriai betegek problémamegoldó képességének vizsgálata. Psychiatria Hungarica XXIII. évf. 2008/1, 42-56. o.

Rihmer Z. (2007): Suicide risk in mood disorders. Curr. Opin. Psychiat 2007, 20: 17-22.

Rihmer Z, Fekete S. (2009): Öngyilkosság. In. A Pszichiátria Magyar Kézikönyve (szerk. Füredi J, Németh A, Tariska P.), 4. átdolgozott és bővített  kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp 670-678.

Rihmer Z. (2011): Lithium treatment and the risk of suicide in affective disorders. Eur Psych Rev  2011; 4: 48-51.

Wasserman D. Rihmer, Z. Rujescu D. Sarchiapone M. Sokolowski M. Titelman D. Zalsman G. Zemishlany Z. Carli V. (2012): Az Európai Pszichiátriai Szövetség (European Psychiatric Association, EPA) úmutatója az öngyilkosság kezelésére és megelőzésére. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2012. XIV. évf. 2. szám 113-136.o.

Zonda, T., Veres, E. (2004): Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2000). Addictologica Hungarica, Volume 3,  No.1., p. 7-23.