A képzési szak felelőse: Dr. Hoyer Mária

A képzés formája: Folyamatos munkavégzés melletti képzés

Képzési idő: 2 tanév (4 szemeszter)

A képzésben való részvétel előfeltétele:

– Klinikai szakpszichológusi diploma vagy klinikai és mentálhigiénés szakpszichológusi diploma

– Szakmai önéletrajz

– Munkáltatói hozzájárulás

– Működési nyilvántartás száma

– Sikeres felvételi beszélgetés

 

A KÉPZÉS SZERKEZETE:

I. Félév

Addiktológia I.

Addiktológia II.

Neurobiológiai megközelítések

Terepgyakorlat

 

II. Félév

Személyiséglélektani megközelítések

Fejlődéslélektani megközelítések

Antropológiai megközelítések

Drogkutatások

Terepgyakorlat

 

III. Félév

Pszichodiagnosztika az addiktológia területén

Pszichoterápia az addiktológia területén

Konzultáció elmélete és gyakorlata

Egyéni/csoportos szupervízió

Saját munka (két eset vezetése)

 

IV. Félév

Prevenció elmélete és gyakorlata

Rehabilitáció elmélete és gyakorlata

Családterápia az addiktológia területén

Jogi ismeretek az addiktológia területén

Egyéni/csoportos szupervízió

Zárótanulmány

Záróvizsga