Betűméret: A A A

Rezidens képzés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

rezidensi (támogatott szakképzési) helyekre a klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia területén

Az idén is lehetőség nyílik rezidensi állások betöltésére a klinikai és mentálhigiénés szakpszichológiai szakképzésben a Semmelweis Egyetemen. A rezidens státuszok célja az egyetemeken a hosszú távú oktatói utánpótlás biztosítása. A klinikai szakpszichológus rezidens foglalkoztatását és szakképzését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) finanszírozza, munkahelye és egyben szakképző helye a Semmelweis Egyetem AOK Klinikai Pszichológia Tanszéke. A rezidens szakképzése és szakgyakorlata a Semmelweis Egyetemen történik a Klinikai Pszichológia Tanszék irányításával.

Betölthető rezidensi helyek száma: 6


A rezidensi (támogatott szakképzési) helyekre való jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

  • MA vagy MSc fokozatú egyetemi pszichológus diploma, a szakirány megjelölésével
  • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelölt rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről. 

A felvételinél előnyt jelent:

  • TDK munka, publikáció, konferencia részvétel vagy egyéb szakmai tevékenység
  • szakmai területen történő önkéntes tevékenység

Az előnyt jelentő szakmai tevékenységeket igazoló dokumentumok a jelentkezéshez csatolandóak.

Jelentkezési lap a következő e-mail címen igényelhető: pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

 

A pályázatot a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatóságához kell benyújtani elektronikus formában a következő e-mail címekre: igazgatosag.szakkepzes@semmelweis-univ.hu és pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu . Hiányosan vagy megkésve benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A rezidensi helyekre pályázók emellett beadhatják jelentkezésüket a költségtérítéses klinikai szakpszichológus szakképzésre is. További információkért kérjük, tájékozódjon az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerrel kapcsolatos, jelenleg érvényes rendeletekbő1 (162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet, a 34/2015. (VI.30.) EMMI rendelettel módosított 16/2010.(fV.15.) EüM. és 22/2010. (IX.14.) EMMI rendelet), vagy az AEEK tájékoztatójából.

Az Egyetem felvételi vizsga keretében dönt a felvételről, melyre előreláthatólag 2018 júniusában kerül sor, s melynek pontos időpontjáról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.